ISSN: 2667-8969
e-ISSN: 2717-6282
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Kapak Resmi

Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi başta tıp öğrencilerinin yaptığı ve bağlantılı diğer bilim dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilgili birimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi, tıp öğrencilerinin farklı alanlarında yaptığı nazari ve uygulamalı akademik çalışmalarla birlikte araştırma notları, sempozyum ve kitap değerlendirmelerine yer veren bir dergidir. Dergi Haziran, Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir.

2022 - Cilt: 3 Sayı: 2