Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-8969 | e-ISSN 2717-6282 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |


Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi başta tıp öğrencilerinin yaptığı ve bağlantılı diğer bilim dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilgili birimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi, tıp öğrencilerinin farklı alanlarında yaptığı nazari ve uygulamalı akademik çalışmalarla birlikte araştırma notları, sempozyum ve kitap değerlendirmelerine yer veren bir dergidir.  Dergi Mart,  Temmuz, Kasım aylarında olmak üzere yılda üç kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir. 

Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi

ISSN 2667-8969 | e-ISSN 2717-6282 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi başta tıp öğrencilerinin yaptığı ve bağlantılı diğer bilim dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilgili birimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi, tıp öğrencilerinin farklı alanlarında yaptığı nazari ve uygulamalı akademik çalışmalarla birlikte araştırma notları, sempozyum ve kitap değerlendirmelerine yer veren bir dergidir.  Dergi Mart,  Temmuz, Kasım aylarında olmak üzere yılda üç kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir.