Amaç

Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi başta tıp öğrencilerinin yaptığı ve bağlantılı diğer bilim dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilgili birimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Kapsam

Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi’nin içeriğini, yayına hazırlama kurallarını, kurulların görev ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu yönerge ile editör, editör yardımcıları ve yayın kurulunun oluşturulması, görevlendirilmesi, görev tanımları ve süreleri ile bu konudaki etik kurallar tanımlanmıştır.