Yazım Kuralları

a)      A4 boyutunda, çift aralıklı, 12 punto ile, sayfanın tüm kenarlarında en az 2,5 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalı ve toplam 16 sayfayı aşmamalıdır. Yazının içerisinde mutlaka bir başlıklandırma yapılmalıdır. Ana başlıklar numara verilmeden, koyu ve büyük harfle yazılmalıdır. Tüm başlıklar paragrafın ilk satırı ile aynı hizada olmalıdır. Yazılarda System International (SI) birimleri kullanılmalıdır.

 

 

b)      Başlıklar derecesine göre aşağıda gösterilen şekilde olmalıdır;

·         MAKALE BAŞLIĞI(Cambria, 12 Punto, Koyu)

·         ÖZ (Cambria, 9 Punto, Koyu)

·         ABSTRACT (Cambria, 9 Punto, Koyu)

·         GİRİŞ (Cambria, 10 Punto, Koyu)

·         Birinci ana başlığın alt başlığı (Cambria, 10 Punto, Koyu)

·         Birinci ana başlığın alt başlığının alt başlığı (Cambria, 10 Punto, Koyu değil)

·         GEREÇ ve YÖNTEM (Cambria, 10 Punto, Koyu)

·         BULGULAR (Cambria, 10 Punto, Koyu)

·         TEŞEKKÜR (Cambria, 10 Punto, Koyu)

·         KAYNAKÇA (Cambria, 10 Punto, Koyu)

c)      Dipnot açıklamaları Cambria 9 punto, Tablolar ve Şekiller ise Cambria 9 punto, tek satır aralıklı olarak düzenlenmelidir. Şekil adları şeklin altında, tablo adları tablonun üstünde yer almalı; şayet alıntı yapılmışsa kaynak şekil ve tablonun altında gösterilmelidir. Tablolarda satır ve sütun çizgileri kullanılmalıdır.

d)     Tablo, şekiller ve resimler ayrı dosyalarda iletilmelidir. Şekiller ve resimler JPEG formatında en az 300 dpi olmalıdır.

e)      Metin içinde tüm şekil ve tablolara atıfta bulunulmalıdır. Tablo ve Şekiller (Çizim ve Fotoğraflar) cümle sonunda parantez içinde rakam ile (1, 2, 3) şeklinde belirtilmelidir. Şekillerin ve tabloların alt yazıları ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.

f)       Araştırma yazıları ve kısa bildiriler aşağıdaki sıraya göre hazırlanmalıdır.

·         Başlık sayfası

·         Öz (özet) (Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç olarak kısımlara ayrılmalıdır).

·         Abstract (Objektive, Materials and Methods, Results, Conclution)

·         Giriş

·         Gereç ve Yöntem

·         Bulgular

·         Tartışma

·         Teşekkür

·         Kaynaklar

g)      Araştırma yazıları;

·         Öz ve Abstract 150-400 kelime olmalıdır.

·         Metnin tamamı (Türkçe ve İngilizce özetler dahil, kaynaklar hariç) 5000 kelimeyi aşmamalıdır.

·         Gereç ve Yöntem kısmında Etik Kurul Onayı şeklinde alt başlık bulunmalı ve burada onayın alındığı kurulun ismi belirtilmelidir.

·         Araştırmaya finansman/katkı sağlayan kuruluş ya da kişilere yapılacak teşekkür tartışma ile kaynaklar arasında yer almalıdır.

·         Kaynaklar en fazla 50 adet olmalıdır.

h)      Kısa bildiriler;

·         Öz ve Abstract 150-400 kelime olmalıdır.

·         Metnin tamamı (Türkçe ve İngilizce özetler dahil, kaynaklar hariç) 2000 kelimeyi aşmamalıdır.

·         Gereç ve Yöntem kısmında Etik Kurul Onayı şeklinde alt başlık bulunmalı ve burada onayın alındığı kurulun ismi belirtilmelidir.

·         Araştırmaya finansman/katkı sağlayan kuruluş ya da kişilere yapılacak teşekkür tartışma ile kaynaklar arasında yer almalıdır.

·         Kaynaklar en fazla 50 adet olmalıdır.

·        

 

i)        Olgu sunumları aşağıdaki sıraya göre hazırlanmalıdır.

·         Başlık sayfası

·         Öz (Özet)

·         Abstract

·         Giriş

·         Olgu sunumu

·         Tartışma

·         Teşekkür

·         Kaynaklar

·         Yazar sayısı en fazla 5 kişi olmalıdır.

·         Öz ve Abstract 100-250 kelime olmalıdır.

·         Metnin tamamı (Türkçe ve İngilizce özetler dahil, kaynaklar hariç) 2500 kelimeyi aşmamalıdır.

·         Olgu sunumlarında hastalardan “Bilgilendirilmiş onam” (informed content) alınmalıdır ve hastanın kimliği saklı tutulmalıdır.

·         Araştırmaya finansman/katkı sağlayan kuruluş yada kişilere yapılacak teşekkür tartışma ile kaynaklar arasında yer almalıdır.

·         Kaynaklar en fazla 15 adet olmalıdır.

·        

 

j)        Derleme yazıları;

·         Başlık sayfası bulunmalıdır.

·         Yazar sayısı en fazla 3 kişi olmalıdır.

·         Öz ve abstract 250-400 kelime olmalıdır.

·         Metnin tamamı (Türkçe ve İngilizce özetler dahil, kaynaklar hariç)5000 kelimeyi aşmamalıdır.

·         Kaynaklar en fazla 80 adet olmalıdır.

·        

 

k)      Editöre mektup;

·         Başlık sayfası bulunmalıdır.

·         Yazar sayısı en fazla 3 kişi olmalıdır.

·         Metnin tamamı (kaynaklar hariç) 750 kelimeyi aşmamalıdır.

·         Kaynaklar en fazla 10 adet olmalıdır.

·        

 

l)        Başlık sayfası aşağıdaki içerikte olmalıdır; (Başlık sayfası Araştırma yazıları, Kısa bildiriler, Olgu sunumları, Derleme yazıları ve Editöre mektupta bulunmalıdır).

·         Türkçe başlık

·         İngilizce başlık

·         Yazar isimleri (sorumlu yazar belirtilmeli)

·         Yazarların akademik ünvanları

·         Yazarların çalıştıkları kurum adresleri

·         Yazarların e-posta adresleri

·         Sorumlu yazara ait ilave tel, fax numaraları

 

m)    Öz (Özet) ve Abstract;

Tüm yazılarda Türkçe İngilizce öz (özet) bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce özler (özet) araştırma yazıları için 150-400 kelime, kısa bildiriler için 150-400 kelime, olgu sunumları için 100-250 kelime, derleme yazıları için 250-400 kelime olmalıdır. özlerin hemen altında Türkçe ve İngilizce en az üç en fazla beş kelimeden oluşan “Anahtar kelimeler” bulunmalıdır. “anahtar kelimeler” Türkiye Bilim Terimleri’nden (htpp://www.bilimterimleri.com) seçilmelidir. Türkiye Bilim Terimleri; MeSH (Medical Subject Headings) terimlerinin, Türkçe karşılıklarını içeren anahtar kelimeler dizinidir.

 

n)      Kaynaklar

Referansların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kullanılan kaynaklar, cümlelerin sonunda parantez içinde rakamlarla belirtilmelidir. Yazının “Kaynaklar Bölümü” ise yazının en son kısmında yer almalı ve kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre sıralanmalıdır. Kaynaklar yazarların soyadlarını ve adlarının baş harflerini, yazının başlığını, derginin adını, başlangıç ve bitiş sayfaları ile basım yılını içermelidir. Altıdan fazla yazarı olan yazılarda, ilk üç yazardan sonrası için ‘ve ark.’ veya ‘et al’ ifadesi kullanılmalıdır. Kısaltmalar Index Medicus’a uygun olmalıdır.

 

Örnekler;

 

Dergide çıkan yazılar için kaynak yazım şekli;

Stephane A. Management of congenital cholesteatoma with otoendoscopic surgery: case report. Türkiye Klinikleri J MedSci 2010;30(2):803-7.

 

*Türkiye’de yayımlanan dergilerin adları (PubMed’de indekslenenler hariç) tam olarak yazılmalıdır.

 

Kitap için kaynak yazım şekli;

 

Dieffenbach CW, Dveksler GS (Edited by). PCR Primer. 2nd Edition, New York:Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2003;107-108.

 

Kitaplardaki bölümler için kaynak yazım şekli;

 

Dieffenbach CW, Dveksler GS (Edited by). PCR Primer. In:Roux KH. Optimization and Troubleshooting in PCR. 2nd Edition, New York:Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2003:35-41.

 

On-line yazı için kaynak yazım şekli;

Ticari olmayan ve hükümetler ile ulusal ve uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları, erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir.

 

KavuncuV, Evcik D. Physotherapy in rheumatoid arthritis.

Htpp://www.medscape.com/viewarticle/474880?src=serarch Erişim 20.05.2004

 

Tezler için kaynak yazım şekli;

 

Arıkan Terzi ES. RORA, ROBO1, CFH ve HTRA1 Gen polimorfizmlerinin yaşa bağlı Maduka Dejenerasyonu ile ilişkisinin araştırılması. Doktora Tezi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 2014.