Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 219 - 228 2019-06-30

Boş Zamanların Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Boş Zaman Tatminine Etkisi

Özgür YAYLA [1] , Hakan ÇETİNER [2]


Bu araştırma, boş zaman değerlendirme aktivitelerine katılımı etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin boş zaman tatmini üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla üniversite öğrencileri üzerinde anket tekniğinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Elde edilen veriler neticesinde fizyolojik, alanların durumu, ekonomik, organizasyonel ve ruhsal faktörler olmak üzere boş zamanların değerlendirilmesinde etkili olan beş boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Fizyolojik ve organizasyonel faktörler, boş zamanın psikolojik, sosyal ve fiziksel tatmin boyutlarının tümünde etkili olurken, ruhsal faktörlerin, boş zaman tatmini üzerinde bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Boş zaman, boş zaman tatmini, rekreasyon, üniversite öğrencileri
 • Acevedo, J., C., & Stodolska, M. (2017): Empowerment, resistance, and leisure among latino student organizations, Leisure Sciences, 39, 1-17.
 • Ağduman, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin boş zaman motivasyon ve tatminlerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Allison, P. D. (1999). Multiple regression: A primer. Pine Forge Press.
 • Ardahan, F. & Lapa Yerlisu, T. (2010). Üniversite öğrencilerinin serbest zaman tatmin düzeylerinin cinsiyete ve gelire göre incelenmesi, Spor Bilimleri Dergisi, 21 (4), 129–136.
 • Argan, M. (2007). Eğlence pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Balcı, V. & İlhan, A. (2006). Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılım düzeylerinin belirlenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1) 11-18.
 • Beard, J. G., & Ragheb, M. G. (1980). Measuring leisure satisfaction, Journal of Leisure Research, 12 (1), 20-33.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı- istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum, 6. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, E. (2015). Boş zaman, rekreasyon ve etkinlik turizmi ilişkisi, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, (1-17).
 • Dugan, J. P. (2011). Students’ involvement in group experiences and connections to leadership development. New Directions for Institutional Research, 211, 17–32.
 • Güçlü, M. (2013). Gençlik döneminde boş zaman faaliyetlerinin yeri ve önemi, Gençlik Araştırmaları Dergisi , 1 (1), 160-169.
 • Hair, J. F. Jr., Bush, R. P., & Ortnau, D. J. (2003). Marketing research: within a changing ınformation environment, The McGraw-Hill/Irwin, Second Editon
 • Hair, J. F., Black, WC, Babin, B. J., & Anderson, RE (2010). Multivariate data analysis, 7. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Hair, F. J., Celsi, M. W., Money, A. H., Samouel, P., & Page, M. J. (2011). Essentials of business research methods (2nd edition). USA: Routledge.
 • Karaküçük, S. (2014). Rekreasyon boş zamanları değerlendirme. Ankara: Gazi Kitapevi
 • Kılıç, M. & Şener, G. (2013) Üniversite öğrencilerinin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki sosyolojik etkenler ve yapısal kısıtlamalar, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3 (3), 220-227.
 • Padilla, R. V., Trevino, J., Gonzalez, K., & Trevino, J. (1997). Developing local models of minority student success in college. Journal of College Student Development, 38, 125–135.
 • Paksoy, M., Çalık, F., Yaşartürk, F., & Çimen, K. (2016). Abdullah Gül üniversitesi öğrencilerinin rekreasyon etkinliklerine katılımını etkileyen faktörler, International Journal of Science Culture and Sport, 4 (Special Issue 1), 39-50.
 • Parker, S. (1971). The future of world and leisure, London: Mac Gibbmon & Kee.
 • Pepe, K. (2008). Mehmet Akif Ersoy üniversitesinde okuyan öğrencilerin serbest zaman değerlendirme anlayış ve alışkanlıkları ile beklentilerinin araştırılması, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 3 (1), 42-51.
 • Sato, M., Jordan, J., & Funk, D. (2014). The role of physically active leisure for enhancing quality of life, Leisure Sciences, 36 (3), 293-313.
 • Spiers, A., & Walker, G. (2008). The effects of ethnicity and leisure satisfaction on happiness, peacefulness and quality of life, Leisure Sciences, 31 (1), 84-99.
 • Stodolska, M., Swenson, L. M, Nordstrom, A., and Hiester, M. (2008). The role of peer relationships in adjustment to college. Journal of College Student Development, 49 (6), 551–567.
 • Torkildsen, G. (2005). Leisure and recreation management , Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.
 • Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5ac7892a928be6.86367423 , Erişim: 20 Mart 2018.
 • Tütüncü, Ö., Aydın, İ., Küçükusta, D., Avcı, N., & Taş, İ. (2011). Üniversite öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlerine katılımını etkileyen unsurların analizi, Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Jorunal of Sport Sciences , 22 (2), 69–83.
 • Tütüncü, Ö. (2012). Rekreasyon ve rekreasyon terapisinin yaşam kalitesindeki rolü, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt  23, Sayı 2, 248 - 252.
 • Yağmur, Y. & İçigeçen Tarcan, E. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Süreci ve Rekreasyon Faaliyetlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27 (2), 227 – 242.
 • Yıldız, M., Sahan, H.,Tekin, M., Devecioğlu, S., & Yarar, D. N. (2012). Examination of recreation levels of university students with regard to various variables, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 320 – 325.
 • Yorulmaz, H., & Paçal, P. F. (2012). 16-18 yaş grubundaki gençlerin beslenme alışkanlıklarının ve obezite durumlarının incelenmesi, Journal of Medical Sciences, 32 (2), 364-370.
 • İnternet 1: https://www.harran.edu.tr/sayfa.aspx?st=haber&sid=354 Erişim tarihi: 24.04.2019
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7124-9311
Yazar: Özgür YAYLA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6370-2953
Yazar: Hakan ÇETİNER
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { touraj570531, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {219 - 228}, doi = {}, title = {Boş Zamanların Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Boş Zaman Tatminine Etkisi}, key = {cite}, author = {YAYLA, Özgür and ÇETİNER, Hakan} }
APA YAYLA, Ö , ÇETİNER, H . (2019). Boş Zamanların Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Boş Zaman Tatminine Etkisi. Turizm Akademik Dergisi , 6 (1) , 219-228 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/46702/570531
MLA YAYLA, Ö , ÇETİNER, H . "Boş Zamanların Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Boş Zaman Tatminine Etkisi". Turizm Akademik Dergisi 6 (2019 ): 219-228 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/46702/570531>
Chicago YAYLA, Ö , ÇETİNER, H . "Boş Zamanların Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Boş Zaman Tatminine Etkisi". Turizm Akademik Dergisi 6 (2019 ): 219-228
RIS TY - JOUR T1 - Boş Zamanların Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Boş Zaman Tatminine Etkisi AU - Özgür YAYLA , Hakan ÇETİNER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 228 VL - 6 IS - 1 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Boş Zamanların Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Boş Zaman Tatminine Etkisi %A Özgür YAYLA , Hakan ÇETİNER %T Boş Zamanların Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Boş Zaman Tatminine Etkisi %D 2019 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD YAYLA, Özgür , ÇETİNER, Hakan . "Boş Zamanların Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Boş Zaman Tatminine Etkisi". Turizm Akademik Dergisi 6 / 1 (Haziran 2019): 219-228 .
AMA YAYLA Ö , ÇETİNER H . Boş Zamanların Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Boş Zaman Tatminine Etkisi. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(1): 219-228.
Vancouver YAYLA Ö , ÇETİNER H . Boş Zamanların Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Boş Zaman Tatminine Etkisi. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(1): 228-219.