Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Erzincan regional cuisine in the scope of vegetarian cuisine

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 72 - 80, 31.12.2022
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1135793

Öz

With the increasing interest in gastronomic tourism, local dishes have started to be demanded more and more by tourists. In line with the changing demands of tourists, the promotion of local products and the increase in production areas have become inevitable. Today, in many cities, by offering the culinary cultures of their own regions to the needs of the tourists, it provides both the recognition of their destinations and the marketing of their products. In this study, the regional cuisine of the Erzincan province destination, the local dishes that can be used in the vegetarian cuisine culture were examined and it was aimed to contribute to the marketing, recognition and development of tourism by highlighting the vegetarian dishes in the Erzincan cuisine. In the study, among the qualitative research approaches, written and document analysis methods were selected, and text-based documents were examined. In addition, information about recipes and preparations is given along with photographs. It has been observed that many of the local dishes of Erzincan are suitable for vegetarian nutrition. However, it can be said that there are very few restaurants serving local food in the province of Erzincan, there is no production for tourists, and almost no interest in vegetarian cuisine is among the shortcomings of the city.

Kaynakça

 • Ayyıldız, S. & Ceyhun, S. A. (2021). Vejetaryen / Vegan Bireylerin Yiyecek İçecek İşletmeleri Tercihleri Ve Sorunları. Journal Of Tourism Research Institute, 2(1), 1-16.
 • Ayyıldız, S. & Türker, N. (2021). Yenice Mutfak Kültürünün Vegan Mutfak Kapsamında İncelenmesi. Turk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 946-968.
 • Başar, B. & Silahşör, Y. (2019). Erzincan Yemek Kültürü. T.C. Erzincan Valiliği Yayınları, Erzincan.
 • Bozfırat, Ş. & Düzce, R. (2021). Vejetaryen Beslenme ve İnsülin Direnci İle İlişkisi. Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 130-140.
 • Cananın Gusanası, (Mayıs, 2022). Patates Mıhlaması, https://www.Cananingusanasi.com/2014/11/Patates-Mıhlamas.html, adresinden 1 Mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Dilek, E. (2018). Türkiye’de Vejetaryen/Vegan Oteller Mümkün Mü? Kavramsal Bir Tartışma. İşletme Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-18.
 • Freedman, P. (2008). Yeni Bir Mutfak Tarihi, Yemek: Damak Tadının Tarihi. Oğlak Güzel Kitaplar, İstanbul.
 • Güneş, E. & Alagöz, G. (2013). Yöresel Yemekler: Erzurum - Erzincan-Bayburt (Tra1 Bölgesi) İllerinin Yöresel Yemek Envanterinin Çıkarılması ve Kitaplaştırılması. Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Erzurum.
 • İkiz, N. A. & Solunoğlu, A. (2018). Otel İşletmelerinde Vejeteryan Gıdalara Yönelik Tutum Ve Uygulamalar. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 6(3),14-25.
 • Jamieson, A. (2017). Vegan Yaşam For Duummies. Nobel Yaşam, Ankara.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (Mayıs, 2022). Erzincan Mutfağı. Https://Erzincan.Ktb.Gov.Tr/TR-57400/Erzincan-Mutfagi. Html adresinden 1 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Lezzetler. (Mayıs, 2022). Haşıl (Erzincan). Https://Lezzetler.Com/Hasil-Erzincan-Tarif-38322 adresinden 2 Mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Lezzetler. (Mayıs, 2022). Purmut (Kemah Erzincan). Https://Lezzetler.Com/Purmut-Kemah-Erzincan-Vt109674 1 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Nefis Yemek Tarifleri. (Mayıs, 2022a). Un Çorbası Erzincan Yöresi, Https://Www.Nefisyemektarifleri.Com/Un-Corbasi-Erzincan-Yoresi/ 5 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Nefis Yemek Tarifleri. (Mayıs, 2022b). Ekmek Aşı (Yöresel). Https://www.Nefisyemektarifleri.Com/Ekmek-Asi-Yoresel/ 1 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Nurselin Mutfağı. (Mayıs, 2022). Erzincan Çökelek Piyazı. Https://www.Nurselinmutfagi.Com/2015/10/Erzincan-Cokelek-Piyazi.Html 4 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Orhan, F. (2021). Yöresel Gıda Ürünlerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Erzincan İli Örneği. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı (20), Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi.
 • Özcan, T. & Baysal, S. (2016). Vejetaryen Beslenme ve Sağlık Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 101-116.
 • Sezgin, A. C. & Onur, M. (2017). Kültür Mirası Düğün Yemekleri’nin Gastronomi Turizmi Açısından İncelenmesi : Erzincan İli Örneği. The Investigation of Cultural Heritage Wedding Dishes In Gastronomy Tourism. 203-214.
 • Şen, N. & Silahşör, Y. (2018). Gastronomi Turizmi Kapsamında Erzincan İli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sunulan Yöresel Yemekler Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 414-429.
 • Tunçay, G. Y., (2018). Sağlık Yönüyle Vegan / Vejetaryenlik. Eurasıan Journal Of Health Scıences Eurasian JHS, 1(1), 25-29.
 • Türkiye Vejetaryenler ve Vegan Derneği (TVD), (2014). Dünyadaki Vejetaryen & Vegan Nüfusu. Http://Tvd.Org.Tr/2014/01/Dunyadaki-Vejetaryen-Vegannufusu/ Erişim Tarihi: 01.05.2022.
 • TVD ROTA. (Mayıs, 2022). Http://Rota.Tvd.Org.Tr/ 1 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır. Yalanız, F., & Parlak, K. (2018). Et Kültürü İle Tanınan Gaziantep Mutfağının Vejetaryen Yönü. International Gastronomy Tourism Studies Congress, Kocaeli, Türkiye.
 • Yavuz, D. C. (2018). Turistik Destinasyonların Tanıtılmasında Yerel Mutfaklar: Ordu. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 123-141.
 • Youtube. (Mayıs, 2022). Gasefe. Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Huvıpm95zvı/ 5 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Yöresel Lezzetler. (Mayıs, 2022). Katıklı Aş (Refahiye Erzincan), Https://Yoresel.Lezzetler.Com/Katikli-As-Refahiye-Erzincan-Vt109569/ 1 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Yöresel Lezzetler. (Mayıs, 2022). Papara (Otlukbeli Erzincan). Https://Yoresel.Lezzetler.Com/Papara-Otlukbeli-Erzincan-Vt106582/ 5 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.

Erzincan yöre mutfağının vejetaryen mutfağı kapsamında incelenmesi

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 72 - 80, 31.12.2022
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1135793

Öz

Gastronomi turizmine olan ilginin giderek artmasıyla beraber, turistler tarafından yöresel yemekler, daha fazla talep görmeye başlamıştır. Turistlerin değişen talepleri doğrultusunda, yöresel ürünlerin tanıtımı ve üretim yerlerinin artması kaçınılmaz hale gelmiştir. Günümüzde birçok şehirde kendi yörelerine ait mutfak kültürlerini turistlerin ihtiyacına sunarak hem destinasyonlarının tanınmasını hem de ürünlerinin pazarlanmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, Erzincan ili destinasyonun yöresel mutfak kültürünün, vejetaryen mutfak kültüründe kullanılabilecek yöresel yemekleri incelenmiş ve Erzincan mutfağında bulunan vejetaryen yemekleri ön plana çıkarılarak yöresel ürünlerin pazarlanmasına, tanınmasına ve turizmin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından, yazılı ve doküman inceleme yöntemi seçilmiş ve doküman taraması yapılmıştır. Ayrıca fotoğraflarla beraber yemeklerin yapılışları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Erzincan yöresel yemeklerinin birçoğunun, vejetaryen beslenmeye uygun olduğu görülmüştür. Erzincan ilinde yöresel yemek yapan restoranların sayıca az olması, turistlere yönelik üretimin yapılmaması, vejetaryen mutfağına ilginin neredeyse hiç olmaması şehrin eksikleri arasında olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Ayyıldız, S. & Ceyhun, S. A. (2021). Vejetaryen / Vegan Bireylerin Yiyecek İçecek İşletmeleri Tercihleri Ve Sorunları. Journal Of Tourism Research Institute, 2(1), 1-16.
 • Ayyıldız, S. & Türker, N. (2021). Yenice Mutfak Kültürünün Vegan Mutfak Kapsamında İncelenmesi. Turk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 946-968.
 • Başar, B. & Silahşör, Y. (2019). Erzincan Yemek Kültürü. T.C. Erzincan Valiliği Yayınları, Erzincan.
 • Bozfırat, Ş. & Düzce, R. (2021). Vejetaryen Beslenme ve İnsülin Direnci İle İlişkisi. Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 130-140.
 • Cananın Gusanası, (Mayıs, 2022). Patates Mıhlaması, https://www.Cananingusanasi.com/2014/11/Patates-Mıhlamas.html, adresinden 1 Mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Dilek, E. (2018). Türkiye’de Vejetaryen/Vegan Oteller Mümkün Mü? Kavramsal Bir Tartışma. İşletme Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-18.
 • Freedman, P. (2008). Yeni Bir Mutfak Tarihi, Yemek: Damak Tadının Tarihi. Oğlak Güzel Kitaplar, İstanbul.
 • Güneş, E. & Alagöz, G. (2013). Yöresel Yemekler: Erzurum - Erzincan-Bayburt (Tra1 Bölgesi) İllerinin Yöresel Yemek Envanterinin Çıkarılması ve Kitaplaştırılması. Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Erzurum.
 • İkiz, N. A. & Solunoğlu, A. (2018). Otel İşletmelerinde Vejeteryan Gıdalara Yönelik Tutum Ve Uygulamalar. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 6(3),14-25.
 • Jamieson, A. (2017). Vegan Yaşam For Duummies. Nobel Yaşam, Ankara.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (Mayıs, 2022). Erzincan Mutfağı. Https://Erzincan.Ktb.Gov.Tr/TR-57400/Erzincan-Mutfagi. Html adresinden 1 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Lezzetler. (Mayıs, 2022). Haşıl (Erzincan). Https://Lezzetler.Com/Hasil-Erzincan-Tarif-38322 adresinden 2 Mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Lezzetler. (Mayıs, 2022). Purmut (Kemah Erzincan). Https://Lezzetler.Com/Purmut-Kemah-Erzincan-Vt109674 1 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Nefis Yemek Tarifleri. (Mayıs, 2022a). Un Çorbası Erzincan Yöresi, Https://Www.Nefisyemektarifleri.Com/Un-Corbasi-Erzincan-Yoresi/ 5 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Nefis Yemek Tarifleri. (Mayıs, 2022b). Ekmek Aşı (Yöresel). Https://www.Nefisyemektarifleri.Com/Ekmek-Asi-Yoresel/ 1 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Nurselin Mutfağı. (Mayıs, 2022). Erzincan Çökelek Piyazı. Https://www.Nurselinmutfagi.Com/2015/10/Erzincan-Cokelek-Piyazi.Html 4 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Orhan, F. (2021). Yöresel Gıda Ürünlerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Erzincan İli Örneği. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı (20), Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi.
 • Özcan, T. & Baysal, S. (2016). Vejetaryen Beslenme ve Sağlık Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 101-116.
 • Sezgin, A. C. & Onur, M. (2017). Kültür Mirası Düğün Yemekleri’nin Gastronomi Turizmi Açısından İncelenmesi : Erzincan İli Örneği. The Investigation of Cultural Heritage Wedding Dishes In Gastronomy Tourism. 203-214.
 • Şen, N. & Silahşör, Y. (2018). Gastronomi Turizmi Kapsamında Erzincan İli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sunulan Yöresel Yemekler Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 414-429.
 • Tunçay, G. Y., (2018). Sağlık Yönüyle Vegan / Vejetaryenlik. Eurasıan Journal Of Health Scıences Eurasian JHS, 1(1), 25-29.
 • Türkiye Vejetaryenler ve Vegan Derneği (TVD), (2014). Dünyadaki Vejetaryen & Vegan Nüfusu. Http://Tvd.Org.Tr/2014/01/Dunyadaki-Vejetaryen-Vegannufusu/ Erişim Tarihi: 01.05.2022.
 • TVD ROTA. (Mayıs, 2022). Http://Rota.Tvd.Org.Tr/ 1 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır. Yalanız, F., & Parlak, K. (2018). Et Kültürü İle Tanınan Gaziantep Mutfağının Vejetaryen Yönü. International Gastronomy Tourism Studies Congress, Kocaeli, Türkiye.
 • Yavuz, D. C. (2018). Turistik Destinasyonların Tanıtılmasında Yerel Mutfaklar: Ordu. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 123-141.
 • Youtube. (Mayıs, 2022). Gasefe. Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Huvıpm95zvı/ 5 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Yöresel Lezzetler. (Mayıs, 2022). Katıklı Aş (Refahiye Erzincan), Https://Yoresel.Lezzetler.Com/Katikli-As-Refahiye-Erzincan-Vt109569/ 1 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Yöresel Lezzetler. (Mayıs, 2022). Papara (Otlukbeli Erzincan). Https://Yoresel.Lezzetler.Com/Papara-Otlukbeli-Erzincan-Vt106582/ 5 mayıs 2022 tarihinde alınmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Seyhan ÖZDOKUR> (Sorumlu Yazar)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9495-5611
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 25 Haziran 2022
Kabul Tarihi 21 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özdokur, S. (2022). Erzincan yöre mutfağının vejetaryen mutfağı kapsamında incelenmesi . Tourism and Recreation , 4 (2) , 72-80 . DOI: 10.53601/tourismandrecreation.1135793