Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Kadın Özgürlüğü ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Geleneksel ve Yeni Medya Eleştirisi

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 96 - 107, 30.03.2023

Öz

Kadının medyadaki konumu sosyal ortama paralel olarak ataerkil sistemin kadını ikinci konumda tutmasıyla uyuşmaktadır. Toplumsal cinsiyet normları kadının toplumda olmasını istediği rolü medya aracılığıyla kendine göstermektedir. Yeni medya da bu medya kültürünü devam ettiren bir alandır. Ancak yeni medya geleneksel medyanın aksine kendi özelliğiyle uyumlu bir şekilde interaktiftir. Geleneksel medyada kadına direktifler verilip olması gerektiği rol ona dikte edilirken yeni medyada kadına olması gerektiği rol sanki kendi tercihi ve seçtiği bir şeymiş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Yeni medyanın geleneksel medyadan farkı ise kamusal alan olma ihtimalidir. Bunu ise toplumsal olayların yeni medyaya yansıması ve bir araç olarak kullanılması ile görmekteyiz. Bu çalışma geleneksel medyadan yeni medyaya kadının toplumsal cinsiyet bağlamında nasıl konumlandığını ve özgürlük konusundaki konumlanışını tarihsel sırasıyla ve medya mecrasına göre tartışmaktadır.

Kaynakça

 • Akdal, T. (2020). Kadın ve Yeni Medya: Haber Sitelerine Yönelik Toplumsal Cinsiyet İncelemesi. Turkish Studies, 2157-2174.
 • Akmeşe, Z., & Deniz, K. (2015). Kadına Yönelik Cinsiyetçi Söylemin İnternet Haber Portallarında Yer Alma Biçimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 311-326.
 • Bek, M. G. (2005). Yerel Politika ve Yerel Medya. S. Alankuş içinde, Medya ve Toplum (s. 133-149). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Bingöl, O. (2014). Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Kadınlık . KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 108-114.
 • Cheryboom. (2021). 11 Aralık 2021 tarihinde https://twitter.com/Cheryboomss/status/1368650069977731074 adresinden erişildi.
 • Çelenk, S. (2010). “Kadınların Medyada Temsili ve Etik Sorunlar” Televizyon Haberciliğinde Etik, Ed. Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Ankara. 233-240.
 • Çetinbaş, T. (2017). “Alternatif” Bir Medya Analizi. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), 2017 Kabul tarihi: 07.04.2017 Cilt 2, Sayı 3, 113-134.
 • Deegan, D. (2001). Managing Activism: A Guide to Dealing with Activists and Pressure Groups. Konan Page. Diker, E. (2015). Gazete Reklamlarında Kadın ve Mahremiyet Anlayışı. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3(1), 95–110.
 • Gülbahar, H. (2007). Kadına Yönelik Şiddet Genelgesi ve Medyanın Sorumluluğu. S. Alankuş, (Derl.), Kadın Odaklı Habercilik içinde (85– 116). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Güngör, N. (2011). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar (5th ed.). Siyasal Kitabevi
 • Kesgin, Y. (2020). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Feminizm Mücadelesinde Söyleme İlişkin İtirazların Analizi: Toplumsal Cinsiyet ve Feminist Politika Facebook Grubu Örneği. (Ed. B. M. Pehlivan). Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, İstanbul: Hiper Yayın. 135-164.
 • Kunst, A., & Statista. (2021). • Twitch users by gender in the US 2021. Statista. 11 Aralık 2021 tarihinde https://www.statista.com/forecasts/1241866/twitch-us-user-share-by-gender adresinden erişildi.
 • Küçük Durur, E. ve Bendaş, K. (2018). Kültürel Tüketim Ürünü Olarak Kadın Bedeni:Video Klipler Örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 79, Ekim 2018, 188-207.
 • Özgür, A. Z. (1996). Reklam Filmlerinde Görünen Kadınların İşlevsel Rolleri, Kurgu Dergisi, Sayı 14
 • Sayımer, İ. (2014). Yeni Medya Araştırmaları Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar. Literatürk academia. Tam, M. S. (2020, Eylül). Sosyal Medya Etkileyicilerinin Kanaat Önderliği Rolü. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(2). 11 Aralık 2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/issue/57246/726057 adresinden erişildi.
 • Taştekin, A. (2019). Twitch dünyasında kadın gamer olmak. BBC Türkçe. https://www.youtube.com/watch?v=m4AsBgy6D18
 • Thurier, P. (2021). What It's Like to Livestream on Twitch as a Woman. VICE. https://www.vice.com/en/article/jgq3dy/women-streamers-are-having-a-shitty-time-on-twitch
 • Twitch. (2021). Hateful Conduct and Harassment. Twitch. 11 Aralık 2021 tarihinde https://www.twitch.tv/p/en/legal/community-guidelines/harassment/ adresinden erişildi.
 • Türkoğlu, N. ve Alayoğlu, S. T. (2009), Medya ve Kültür. İstanbul: Urban Kitap
 • Ünal, R. (2017). Mobil Canlı Yayın Uygulamalarının Habercilik Bağlamında Kullanımının Olanak ve Sınırlılıkları. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 24-37. 11 Aralık 2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/pub/meusbd/issue/33259/370251 adresinden erişildi.
 • Webb, L., & Temple, N. (2015). Social Media and Gender Issues. IGI Global Dıssemnator Of Knowledge, 638-669.
 • Yıldırım, S. (2019). Medya ve Çocuk İstismarı. Anasay, (10), 107-122.
 • https://www.haberturk.com/tik-tok-uygulamasi-nedir-nasil-kullanilir-iste-tiktok-hakkinda-bilmeniz-gereken-hersey-2299333-teknoloji Erişim tarihi: 02.02.23

Traditional and New Media Criticism in the Context of Women's Freedom and Gender

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 96 - 107, 30.03.2023

Öz

The position of women in the media is in line with the patriarchal system holding women in the second position in parallel with the social environment. Gender norms reveal the role that women want to have in society through the media. New media is also an area that maintains this media culture. However, unlike traditional media, new media is interactive in accordance with its own characteristics. While directives are given to women in the traditional media and the role, they should be dictated to them, in the new media, the role they should be for women is tried to be shown as if it was their own choice and choice. The difference of new media from traditional media is the possibility of being a public sphere. We see this with the reflection of social events on new media and their use as a tool. This study discusses how women are positioned in the context of gender, from traditional media to new media, and their position on freedom, in historical order and according to media.

Kaynakça

 • Akdal, T. (2020). Kadın ve Yeni Medya: Haber Sitelerine Yönelik Toplumsal Cinsiyet İncelemesi. Turkish Studies, 2157-2174.
 • Akmeşe, Z., & Deniz, K. (2015). Kadına Yönelik Cinsiyetçi Söylemin İnternet Haber Portallarında Yer Alma Biçimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 311-326.
 • Bek, M. G. (2005). Yerel Politika ve Yerel Medya. S. Alankuş içinde, Medya ve Toplum (s. 133-149). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Bingöl, O. (2014). Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Kadınlık . KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 108-114.
 • Cheryboom. (2021). 11 Aralık 2021 tarihinde https://twitter.com/Cheryboomss/status/1368650069977731074 adresinden erişildi.
 • Çelenk, S. (2010). “Kadınların Medyada Temsili ve Etik Sorunlar” Televizyon Haberciliğinde Etik, Ed. Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Ankara. 233-240.
 • Çetinbaş, T. (2017). “Alternatif” Bir Medya Analizi. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), 2017 Kabul tarihi: 07.04.2017 Cilt 2, Sayı 3, 113-134.
 • Deegan, D. (2001). Managing Activism: A Guide to Dealing with Activists and Pressure Groups. Konan Page. Diker, E. (2015). Gazete Reklamlarında Kadın ve Mahremiyet Anlayışı. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3(1), 95–110.
 • Gülbahar, H. (2007). Kadına Yönelik Şiddet Genelgesi ve Medyanın Sorumluluğu. S. Alankuş, (Derl.), Kadın Odaklı Habercilik içinde (85– 116). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Güngör, N. (2011). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar (5th ed.). Siyasal Kitabevi
 • Kesgin, Y. (2020). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Feminizm Mücadelesinde Söyleme İlişkin İtirazların Analizi: Toplumsal Cinsiyet ve Feminist Politika Facebook Grubu Örneği. (Ed. B. M. Pehlivan). Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, İstanbul: Hiper Yayın. 135-164.
 • Kunst, A., & Statista. (2021). • Twitch users by gender in the US 2021. Statista. 11 Aralık 2021 tarihinde https://www.statista.com/forecasts/1241866/twitch-us-user-share-by-gender adresinden erişildi.
 • Küçük Durur, E. ve Bendaş, K. (2018). Kültürel Tüketim Ürünü Olarak Kadın Bedeni:Video Klipler Örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 79, Ekim 2018, 188-207.
 • Özgür, A. Z. (1996). Reklam Filmlerinde Görünen Kadınların İşlevsel Rolleri, Kurgu Dergisi, Sayı 14
 • Sayımer, İ. (2014). Yeni Medya Araştırmaları Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar. Literatürk academia. Tam, M. S. (2020, Eylül). Sosyal Medya Etkileyicilerinin Kanaat Önderliği Rolü. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(2). 11 Aralık 2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/pub/e-gifder/issue/57246/726057 adresinden erişildi.
 • Taştekin, A. (2019). Twitch dünyasında kadın gamer olmak. BBC Türkçe. https://www.youtube.com/watch?v=m4AsBgy6D18
 • Thurier, P. (2021). What It's Like to Livestream on Twitch as a Woman. VICE. https://www.vice.com/en/article/jgq3dy/women-streamers-are-having-a-shitty-time-on-twitch
 • Twitch. (2021). Hateful Conduct and Harassment. Twitch. 11 Aralık 2021 tarihinde https://www.twitch.tv/p/en/legal/community-guidelines/harassment/ adresinden erişildi.
 • Türkoğlu, N. ve Alayoğlu, S. T. (2009), Medya ve Kültür. İstanbul: Urban Kitap
 • Ünal, R. (2017). Mobil Canlı Yayın Uygulamalarının Habercilik Bağlamında Kullanımının Olanak ve Sınırlılıkları. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 24-37. 11 Aralık 2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/pub/meusbd/issue/33259/370251 adresinden erişildi.
 • Webb, L., & Temple, N. (2015). Social Media and Gender Issues. IGI Global Dıssemnator Of Knowledge, 638-669.
 • Yıldırım, S. (2019). Medya ve Çocuk İstismarı. Anasay, (10), 107-122.
 • https://www.haberturk.com/tik-tok-uygulamasi-nedir-nasil-kullanilir-iste-tiktok-hakkinda-bilmeniz-gereken-hersey-2299333-teknoloji Erişim tarihi: 02.02.23
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yıldıray Kesgin 0000-0001-6535-9151

Erken Görünüm Tarihi 20 Mart 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2023
Kabul Tarihi 19 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kesgin, Y. (2023). Kadın Özgürlüğü ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Geleneksel ve Yeni Medya Eleştirisi. Toplumsal Politika Dergisi, 4(1), 96-107.