e-ISSN: 2717-9338
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Fatih ALTUN
Kapak Resmi
       

Dergimize makale başvurusunda bulunacak yazarların makalelerini Yayın Formatına göre düzenlemeleri gerekmektedir.


Kör hakemli bir dergi olan Toplumsal Politika Dergisi sosyal sorunları ve çözüm önerilerini inceleyerek hem sosyal politika alanlarına yönelik yapılan araştırmaları yayımlama hem de bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. 

Dergi yılda iki kez yayımlanmaktadır. Makaleler Türkçe ya da İngilizce dillerinde yayımlanabilmektedir.

Bu dergi Açık Erişimli bir dergidir.

Toplumsal Politika Dergisi'ne Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika, Sosyal Hizmet, Sosyal Psikoloji, Sosyoloji, Aile Çalışmaları, İktisat Sosyolojisi ve Kamu Yönetimi alanlarından makale kabul edilmektedir: