Cilt: 8 - Sayı: 2

Yıl: 2005

Derleme

2. HORMON VE MEME

Araştırma Makalesi

3. YÜKSEK RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİDE EMA-CO KEMOTERAPİSİNE BAĞLI TOKSİSİTE PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. OVER KANSERİNDE LENF NODU TUTULUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ’ NİN YERİ

Olgu Sunumu

5. ATİPİK KLİNİK BULGULARI OLAN METASTATİK KORYOKARSİNOM OLGUSU