PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

YÜKSEK RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİDE EMA-CO KEMOTERAPİSİNE BAĞLI TOKSİSİTE PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 2, 54 - 62, 01.04.2005

Öz

Amaç: Bu çalışma, yüksek riskli GTN tedavisinde EMA-CO rejiminin toksisite profilinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Materyal ve Metot: 1994-2004 yılları arasında yüksek riskli gestasyonel trofoblastik neoplazi (GTN) tanısı alan 33 hasta EMA-CO kemoterapisiyle tedavi edildi. 23 hasta (110 kür) EMACO tedavisini birincil olarak (Grup 1), tek ajan metotreksat veya MAC III kemoterapisine yanıt vermeyen 10 hastaysa (49 kür) ikincil olarak aldı (Grup 2). Hastalar kemoterapi süresince toksisite kemoterapi alabilirlik ve cevap açısından haftada bir tam kan sayımı, serum biyokimya, serum b-HCG ve pelvik muayene ile değerlendirildi. Her kemoterapi siklusu öncesinde kemik iliği, hepatik ve renal fonksiyon yeterliliği açısından hastalar tetkik edildi.Sonuçlar: En sık ve en ciddi yan etki hematolojik toksisiteydi. Nötropeni dışında grade 4 toksisiteye rastlanmadı. Hastaların %9.1inde ve kürlerin %1.9unda grade 4 düzeyinde nötropeni gelişti. Mukozit, alopesi ve anemi gelişimi Grup 1de, diare Grup 2de belirgindi. 13 hastada (%39.4) toplam 19 kür (%11.9) toksisiteden dolayı gecikmeli olarak verildi. Toksisite nedeniyle kemoterapi terk edilmedi veya kemoterapi rejimi değiştirilmedi.Tartışma: EMA-CO kemoterapi rejimini birincil veya ikincil olarak almak toksisite profilini belirgin olarak etkilememektedir. Kemoterapi sonrasında gelişen toksisite kabul edilebilir düzeyde olup ve kalıcı toksisiteye oluşmamaktadır.

Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 2, 54 - 62, 01.04.2005

Öz

Objective: To evaluate toxicity profile of EMA-CO chemotherapy regimen for the treatment of high risk gestational trophoblastic neoplasia (GTN). Materials and Methods: Thirty-three patients with high risk GTN have been treated with EMA-CO chemotherapy between 1994 and 2004. Of these 33 patients 23 (110 courses) received EMA-CO as primary treatment (Group 1), whereas the remaining 10 patients (49 courses) who were unresponsive to single agent methotrexate or MAC III chemotherapy received EMA-CO as secondary treatment (Group 2). Patients were followed by weekly complete blood count, serum biochemistry, β-HCG and pelvic examination in terms of ability to receive chemotherapy, toxicity and response to chemotherapy. Prior to every course of chemotherapy, patients were evaluated in terms of sufficiency of bone marrow, hepatic and renal functions. Results: Adverse hematological side effects were the most common and serious toxicity. There was no grade 4 toxicity, except for neutropenia. Grade 4 neutropenia developed in 9.1% of patients and 1.9% of courses. Mucositis, alopecia and anemia were more common in Group 1, while diarrhea was more common in Group 2. A total of 19 courses (11.9%) have been delayed in 13 patients (39.4%) because of toxicity. However, none of the chemotherapy courses were cancelled or changed. Conclusion: Receiving EMA-CO chemotherapy regimen as a primary or secondary treatment do not seem to affect toxicity profile. Toxicity following chemotherapy was in acceptable range and no permanent toxicity developed.

Ayrıntılar

Diğer ID JA77AU92VA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Taner TURAN Bu kişi benim


Özlem KERİMOĞLU Bu kişi benim


Nejat ÖZGÜL Bu kişi benim


Burcu AYKAN Bu kişi benim


Nurettin BORAN Bu kişi benim


İskender KÖĞ Bu kişi benim


Gökhan TULUNAY Bu kişi benim


M. Faruk KÖSE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404327, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2005}, volume = {8}, pages = {54 - 62}, doi = {}, title = {YÜKSEK RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİDE EMA-CO KEMOTERAPİSİNE BAĞLI TOKSİSİTE PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Turan, Taner and Kerimoğlu, Özlem and Özgül, Nejat and Aykan, Burcu and Boran, Nurettin and Köğ, İskender and Tulunay, Gökhan and Köse, M. Faruk} }
APA Turan, T. , Kerimoğlu, Ö. , Özgül, N. , Aykan, B. , Boran, N. , Köğ, İ. , Tulunay, G. & Köse, M. F. (2005). YÜKSEK RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİDE EMA-CO KEMOTERAPİSİNE BAĞLI TOKSİSİTE PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 8 (2) , 54-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36014/404327
MLA Turan, T. , Kerimoğlu, Ö. , Özgül, N. , Aykan, B. , Boran, N. , Köğ, İ. , Tulunay, G. , Köse, M. F. "YÜKSEK RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİDE EMA-CO KEMOTERAPİSİNE BAĞLI TOKSİSİTE PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 (2005 ): 54-62 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36014/404327>
Chicago Turan, T. , Kerimoğlu, Ö. , Özgül, N. , Aykan, B. , Boran, N. , Köğ, İ. , Tulunay, G. , Köse, M. F. "YÜKSEK RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİDE EMA-CO KEMOTERAPİSİNE BAĞLI TOKSİSİTE PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 (2005 ): 54-62
RIS TY - JOUR T1 - YÜKSEK RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİDE EMA-CO KEMOTERAPİSİNE BAĞLI TOKSİSİTE PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Taner Turan , Özlem Kerimoğlu , Nejat Özgül , Burcu Aykan , Nurettin Boran , İskender Köğ , Gökhan Tulunay , M. Faruk Köse Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 62 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi YÜKSEK RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİDE EMA-CO KEMOTERAPİSİNE BAĞLI TOKSİSİTE PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Taner Turan , Özlem Kerimoğlu , Nejat Özgül , Burcu Aykan , Nurettin Boran , İskender Köğ , Gökhan Tulunay , M. Faruk Köse %T YÜKSEK RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİDE EMA-CO KEMOTERAPİSİNE BAĞLI TOKSİSİTE PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2005 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Turan, Taner , Kerimoğlu, Özlem , Özgül, Nejat , Aykan, Burcu , Boran, Nurettin , Köğ, İskender , Tulunay, Gökhan , Köse, M. Faruk . "YÜKSEK RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİDE EMA-CO KEMOTERAPİSİNE BAĞLI TOKSİSİTE PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 8 / 2 (Nisan 2005): 54-62 .
AMA Turan T. , Kerimoğlu Ö. , Özgül N. , Aykan B. , Boran N. , Köğ İ. , Tulunay G. , Köse M. F. YÜKSEK RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİDE EMA-CO KEMOTERAPİSİNE BAĞLI TOKSİSİTE PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. TRSGO Dergisi. 2005; 8(2): 54-62.
Vancouver Turan T. , Kerimoğlu Ö. , Özgül N. , Aykan B. , Boran N. , Köğ İ. , Tulunay G. , Köse M. F. YÜKSEK RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİDE EMA-CO KEMOTERAPİSİNE BAĞLI TOKSİSİTE PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2005; 8(2): 54-62.
IEEE T. Turan , Ö. Kerimoğlu , N. Özgül , B. Aykan , N. Boran , İ. Köğ , G. Tulunay ve M. F. Köse , "YÜKSEK RİSKLİ GESTASYONEL TROFOBLASTİK NEOPLAZİDE EMA-CO KEMOTERAPİSİNE BAĞLI TOKSİSİTE PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 54-62, Nis. 2005