PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2007, Cilt 10, Sayı 2, 45 - 50, 01.04.2007

Öz

Objective: We aimed to find neovascularization in 100 ovarian neoplasia cases by using immunohistochemical method with primary antibody F VIII and CD 31 in Zekai Tahir Burak Education and Research Hospital Material and method: Cases were stained by using immunohisto-chemical method with FVIII and CD 31. 78 of the cases were epithelial ovarian cancer. 9 of the cases were germ cell tumor followed by 8 cases of sex cord stromal tumor and 5 cases of krukenberg tumor. Lymph node dissection were performed in 85 of the cases and 25 of them were positive. During the clinical follow up 10 cases were died, recurrrences were seen in 8 cases and remission were found in 11 cases. Results: Immunhistochemical staining of microvessel density by using F VII antibody showed significant relation with tumor grade. But there were no relation with tumor type, lymph node positivity, tumor remission and tumor recurrence. Immunhistochemical staining of microvessel density by using CD 31 antibody showed no relation with tumor type. Conclusion: CD 31 as an angiogenetic marker showed more prognostic importance than the other marker. This study showed angio-genetic markers are important agents in prediagnosis of tumor progression. Trial series of this markers with more cases

OVER NEOPLAZİLERİNDE ANGİOGENESİS VE NEOVASKÜLARİZASYONUN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2007, Cilt 10, Sayı 2, 45 - 50, 01.04.2007

Öz

Amaç: Bu çalışmada Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi patoloji bölümünde değerlendirilen ve tanı alan 100 adet ovarian neoplazi olgusu kullanılmıştır. İmmünhistokimyasal yöntemle F VIII ve CD 31 primer antikoru kullanarak over neoplazili olgularda neovaskülarizasyonu göstermeyi planladık.Materyal Metot: Olgular immunhistokimyasal yöntem kullanılarak ve Faktör 8 primer antikoru ile CD31 primer antikoru kullanılarak boyandı. Bu vakaların 78 tanesi yüzey epitel kaynaklı tümör, 9 tanesi germ hücreli tümör, 8 tanesi seks kord stromal tümör ve 5 tanesi metastatik krukenberg tümörü idi. Vakalardan 85 ine lenf nodu diseksiyonu yapılmıştı ve bunlardan 25 olguda lenf nodu metastazı pozitifti. Vakaların klinik takiplerinde 10 vakanın eks olduğu gözlendi, 8 olguda rekurrens vardı, 11 olgu remisyondaydı. Bulgular: Olgularda Faktör VIII antikoru ile yapılan immunhistokimyasal işlem sonrası mikrodamar yoğunluğu ile tümör gradeleri arasında anlamlı ilişki bulundu. Mikrodamar yoğunluğunun tümör tipi ile, lenf nodu pozitifliği ile, tümörün remisyon yada recurrensi ile anlamlı ilişki göstermediği gözlendi. CD 31 otoantikorunun kullanılmasıyla tespit edilen mikrodamar yoğunluğununda diğer markerda olduğu gibi tümör tipinden bağımsız olduğu gözlendi. Sonuç: CD 31 bir angiogenetik marker olarak taşıdığı prognostik önem diğer markera göre oldukça fazlaydı. Yapılan bu çalışma angiogenetik markerların tümör progresyonunun öngörülmesinde kullanılacak önemli ajan olduğunu göstermiştir. Gerekli olan bu markerlerın daha geniş serilerde çalışılmasıdır

Ayrıntılar

Diğer ID JA45JR75PU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Önder KOÇ Bu kişi benim


Sema ZERGEROĞLU Bu kişi benim


Bülent DURAN Bu kişi benim


Ümmügülsüm KOÇ Bu kişi benim


Ata TOPÇUOĞLU Bu kişi benim


Melahat Kesim Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404434, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2007}, volume = {10}, pages = {45 - 50}, doi = {}, title = {OVER NEOPLAZİLERİNDE ANGİOGENESİS VE NEOVASKÜLARİZASYONUN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Koç, Önder and Zergeroğlu, Sema and Duran, Bülent and Koç, Ümmügülsüm and Topçuoğlu, Ata and Kesim, Melahat} }
APA Koç, Ö. , Zergeroğlu, S. , Duran, B. , Koç, Ü. , Topçuoğlu, A. & Kesim, M. (2007). OVER NEOPLAZİLERİNDE ANGİOGENESİS VE NEOVASKÜLARİZASYONUN ARAŞTIRILMASI . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 10 (2) , 45-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36024/404434
MLA Koç, Ö. , Zergeroğlu, S. , Duran, B. , Koç, Ü. , Topçuoğlu, A. , Kesim, M. "OVER NEOPLAZİLERİNDE ANGİOGENESİS VE NEOVASKÜLARİZASYONUN ARAŞTIRILMASI" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 10 (2007 ): 45-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36024/404434>
Chicago Koç, Ö. , Zergeroğlu, S. , Duran, B. , Koç, Ü. , Topçuoğlu, A. , Kesim, M. "OVER NEOPLAZİLERİNDE ANGİOGENESİS VE NEOVASKÜLARİZASYONUN ARAŞTIRILMASI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 10 (2007 ): 45-50
RIS TY - JOUR T1 - OVER NEOPLAZİLERİNDE ANGİOGENESİS VE NEOVASKÜLARİZASYONUN ARAŞTIRILMASI AU - Önder Koç , Sema Zergeroğlu , Bülent Duran , Ümmügülsüm Koç , Ata Topçuoğlu , Melahat Kesim Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 50 VL - 10 IS - 2 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi OVER NEOPLAZİLERİNDE ANGİOGENESİS VE NEOVASKÜLARİZASYONUN ARAŞTIRILMASI %A Önder Koç , Sema Zergeroğlu , Bülent Duran , Ümmügülsüm Koç , Ata Topçuoğlu , Melahat Kesim %T OVER NEOPLAZİLERİNDE ANGİOGENESİS VE NEOVASKÜLARİZASYONUN ARAŞTIRILMASI %D 2007 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Koç, Önder , Zergeroğlu, Sema , Duran, Bülent , Koç, Ümmügülsüm , Topçuoğlu, Ata , Kesim, Melahat . "OVER NEOPLAZİLERİNDE ANGİOGENESİS VE NEOVASKÜLARİZASYONUN ARAŞTIRILMASI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 10 / 2 (Nisan 2007): 45-50 .
AMA Koç Ö. , Zergeroğlu S. , Duran B. , Koç Ü. , Topçuoğlu A. , Kesim M. OVER NEOPLAZİLERİNDE ANGİOGENESİS VE NEOVASKÜLARİZASYONUN ARAŞTIRILMASI. TRSGO Dergisi. 2007; 10(2): 45-50.
Vancouver Koç Ö. , Zergeroğlu S. , Duran B. , Koç Ü. , Topçuoğlu A. , Kesim M. OVER NEOPLAZİLERİNDE ANGİOGENESİS VE NEOVASKÜLARİZASYONUN ARAŞTIRILMASI. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2007; 10(2): 45-50.
IEEE Ö. Koç , S. Zergeroğlu , B. Duran , Ü. Koç , A. Topçuoğlu ve M. Kesim , "OVER NEOPLAZİLERİNDE ANGİOGENESİS VE NEOVASKÜLARİZASYONUN ARAŞTIRILMASI", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 45-50, Nis. 2007