Yıl 2015, Cilt 18 , Sayı 2, Sayfalar 35 - 40 2015-04-01

UTERINE SMOOTH MUSCLE TUMOR OF UNCERTAIN MALIGNANT POTENTIAL; FOLLOW-UP AND RECURRENCE OF A RETROSPECTIVE ANALYSIS
UTERUSUN MALİGNİTE POTANSİYELİ BELİRSİZ DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİ, TAKİP VE REKÜRRENS AÇISINDAN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Tayfun Vural [1] , Aykut Özcan [2] , Emrah Töz [3] , İsa Aykut Özdemir [4] , Mehmet Gökçü [5] , Varol Gülseren [6] , Dudu Solakoğlu Kahraman [7] , Tuğba Karadeniz [8] , Muzaffer Sancı [9]


Objective: This retrospective study was designed to evaluate the clinicopathologic features and outcomes of a cohort of patients diagnosed with uterine smooth muscle tumor of uncertain malignant potential (STUMP) seen at a two institution. Materials and Methods: This study was performed in the gynecologic oncology department at Tepecik Training and Re-search Hospital, Izmir and Departments of Obstetrics and Gynecology, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey. The hospital database was searched between 1998 and 2014 for women who underwent surgery were identified using the insti-tution's databases. Variables of interest included age at diagnosis, recurrence rate, and disease-free and overall survival. Results: Twenty-six patients with uterine STUMP were identified and included in the study. The mean age at diagnosis was 46 years (range 26–66 years). The 5 patients (19%) underwent total abdominal hysterectomy (TAH), 14 patients (59%) underwent TAH + bilateral salpingoopherectomy and 7 patients (27%) underwent myomectomy. The mean follow-up time was 42 months (range 6-192 months). Four patients (15 %) had a recurrence during the follow-up period. All patients who had recurrent disease was found to have a leiomyosarcoma at the time of recurrence. Recurrence rates were similar for women who underwent myomectomy and those who underwent hysterectomy (14.2%and 15.7%, respectively). The mean recurrence time was 38.2 months (18-60 months). All four patients with recurrence were alive and disease-free at a mean follow-up time of 39 months. Conclusion: Our results suggest that in this cohort of patients with uterine STUMP the recurrence rate was 15 %. Recurrences can be in the form of STUMP or leiomyosarcoma.
Amaç: Uterusun malignite potansiyeli belirsiz düz kas tümörü (STUMP) olgularında nüks gelişmesindeki risk faktörlerini retrospektif değerlendirmek ve nüks STUMP vakalarını gözden geçirmektir. Material ve Metod: İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Onkoloji Birimi ve İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Klin-iği'nde 1998- 2014 yılları arasında opere edilmiş nihai patoloji tanısı STUMP olan 26 hastanın ver-ileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar; tanı anındaki yaşı, uygulanan cerrahinin tipi, rekürrens oranları ve hastalıksız sağkalım açısından değerlendirildi. Bulgular: Bu çalışma döneminde 26 hastaya STUMP tanısı konmuştur. Olguların ortalama yaşı 46 yıldır (26-66 yıl). Beş hastaya (%19) TAH, 14 hastaya (%54) TAH+BSO, 7 hastaya (%27) myomektomi yapılmıştır. Ortalama takip süresi 42 aydır (6-192 ay). 26 hastadan 4 ünde (%15) rekürrens gelişmiştir. TAH+BSO yapılan 19 olgunun 3'ünde rekürrens saptanılmıştır. Birinci hastada 27. ay-da, ikinci hastada 60. ayda rekürrens olmuştur. Üçüncü hasta 48. ayında nüks etmiştir. My-omektomi olan 7 hastadan sadece 1 hastada rekürrens gelişmiştir. Bu hastada 18. ayda rekürrens meydana gelmiştir. Ortalama rekürrens gelişme zamanı 38.2 aydır (18-60 ay). Rekürrenslerin hepsi leiomyosarkom olup, olguların hepsi ortalam 39 aylık takip sonunda sağ ve hastalıksızdır. Sonuç: Bu çalışmada STUMP olgularında %15 oranında leiomyosarkom rekürrens oranı görüldüğüü için olguların izlenmesi gerektiği saptanmıştır.
Diğer ID JA22NV66AS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Tayfun Vural

Yazar: Aykut Özcan

Yazar: Emrah Töz

Yazar: İsa Aykut Özdemir

Yazar: Mehmet Gökçü

Yazar: Varol Gülseren

Yazar: Dudu Solakoğlu Kahraman

Yazar: Tuğba Karadeniz

Yazar: Muzaffer Sancı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2015

Bibtex @ { trsgo404714, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2015}, volume = {18}, pages = {35 - 40}, doi = {}, title = {UTERUSUN MALİGNİTE POTANSİYELİ BELİRSİZ DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİ, TAKİP VE REKÜRRENS AÇISINDAN RETROSPEKTİF ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Vural, Tayfun and Özcan, Aykut and Töz, Emrah and Özdemir, İsa Aykut and Gökçü, Mehmet and Gülseren, Varol and Kahraman, Dudu Solakoğlu and Karadeniz, Tuğba and Sancı, Muzaffer} }
APA Vural, T , Özcan, A , Töz, E , Özdemir, İ , Gökçü, M , Gülseren, V , Kahraman, D , Karadeniz, T , Sancı, M . (2015). UTERUSUN MALİGNİTE POTANSİYELİ BELİRSİZ DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİ, TAKİP VE REKÜRRENS AÇISINDAN RETROSPEKTİF ANALİZİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 18 (2) , 35-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36052/404714
MLA Vural, T , Özcan, A , Töz, E , Özdemir, İ , Gökçü, M , Gülseren, V , Kahraman, D , Karadeniz, T , Sancı, M . "UTERUSUN MALİGNİTE POTANSİYELİ BELİRSİZ DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİ, TAKİP VE REKÜRRENS AÇISINDAN RETROSPEKTİF ANALİZİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 35-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36052/404714>
Chicago Vural, T , Özcan, A , Töz, E , Özdemir, İ , Gökçü, M , Gülseren, V , Kahraman, D , Karadeniz, T , Sancı, M . "UTERUSUN MALİGNİTE POTANSİYELİ BELİRSİZ DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİ, TAKİP VE REKÜRRENS AÇISINDAN RETROSPEKTİF ANALİZİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 35-40
RIS TY - JOUR T1 - UTERUSUN MALİGNİTE POTANSİYELİ BELİRSİZ DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİ, TAKİP VE REKÜRRENS AÇISINDAN RETROSPEKTİF ANALİZİ AU - Tayfun Vural , Aykut Özcan , Emrah Töz , İsa Aykut Özdemir , Mehmet Gökçü , Varol Gülseren , Dudu Solakoğlu Kahraman , Tuğba Karadeniz , Muzaffer Sancı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 40 VL - 18 IS - 2 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi UTERUSUN MALİGNİTE POTANSİYELİ BELİRSİZ DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİ, TAKİP VE REKÜRRENS AÇISINDAN RETROSPEKTİF ANALİZİ %A Tayfun Vural , Aykut Özcan , Emrah Töz , İsa Aykut Özdemir , Mehmet Gökçü , Varol Gülseren , Dudu Solakoğlu Kahraman , Tuğba Karadeniz , Muzaffer Sancı %T UTERUSUN MALİGNİTE POTANSİYELİ BELİRSİZ DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİ, TAKİP VE REKÜRRENS AÇISINDAN RETROSPEKTİF ANALİZİ %D 2015 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Vural, Tayfun , Özcan, Aykut , Töz, Emrah , Özdemir, İsa Aykut , Gökçü, Mehmet , Gülseren, Varol , Kahraman, Dudu Solakoğlu , Karadeniz, Tuğba , Sancı, Muzaffer . "UTERUSUN MALİGNİTE POTANSİYELİ BELİRSİZ DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİ, TAKİP VE REKÜRRENS AÇISINDAN RETROSPEKTİF ANALİZİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 / 2 (Nisan 2015): 35-40 .
AMA Vural T , Özcan A , Töz E , Özdemir İ , Gökçü M , Gülseren V , Kahraman D , Karadeniz T , Sancı M . UTERUSUN MALİGNİTE POTANSİYELİ BELİRSİZ DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİ, TAKİP VE REKÜRRENS AÇISINDAN RETROSPEKTİF ANALİZİ. TRSGO Dergisi. 2015; 18(2): 35-40.
Vancouver Vural T , Özcan A , Töz E , Özdemir İ , Gökçü M , Gülseren V , Kahraman D , Karadeniz T , Sancı M . UTERUSUN MALİGNİTE POTANSİYELİ BELİRSİZ DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİ, TAKİP VE REKÜRRENS AÇISINDAN RETROSPEKTİF ANALİZİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015; 18(2): 40-35.