PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KLİNİĞİMİZDE ANORMAL UTERİN KANAMA NEDENİYLE YAPILAN ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME İLE ENDOMETRİAL POLİP TANISI ALAN VAKALARININ İNCELENMESİ VE EŞLİK EDEN MALİGNİTE ORANLARI

Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 2, 46 - 51, 01.04.2015

Öz

Amaç: Endometrial polipler endometrial gland ve stromanın uterin kaviteye doğru çıkıntı şeklinde büyümesidir. Bu çalışmada anormal uterin kanama nedeniyle yapılan endometrial örneklemelerdeki polip oranları ve bu poliplerdeki malignite riski araştırıldı. Materyal ve Method: Ocak 2013-Ocak 2015 tarihleri arasında anormal uterin kanama nedeniyle yapılan endometrial örneklemeler retrospektif olarak değerlendirildi. Biyopsi sonuçlarında polip saptanma oranları ve menopozal durumlarına göre eşlik eden malignite riskleri değerlendirildi. Sonuçlar: Anormal uterin kanama nedeniyle yapılan 268 biyopsinin 123'ünde (%45.9) polip saptandı. Postmenopozal kanaması olan hastalarda bu oran %32.4 iken premenopozal hastalarda %55.4'tü. Poliplerde %3.3 oranında malignite saptandı. Postmenopozal hastalarda bu oran %9 iken, premenopozal hastalarda %1.1 olarak bulundu. Tartışma: Çalışma grubunun hepsinin anormal kanama şikayeti olduğu ve premenopozal dönemdeki tüm hastalara biyopsi uygulandığı için polip saptama oranının yüksek olduğu düşünüldü. Özellikle 65 yaş üstü postmenopozal kanama şikayeti olan hastalarda polipte malignite oranı %28.5 olarak saptandığı için bu hastalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

INVESTIGATION OF ENDOMETRIAL POLYP CASES DIAGNOSED WITH ENDOMETRIAL SAMPLING PERFORMED BECAUSE OF ABNORMAL UTERINE BLEEDING AND CONCOMITANT MALIGNANCY RATES IN OUR CLINIC

Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 2, 46 - 51, 01.04.2015

Öz

Introduction: Endometrial polyps are formed by endometrial glandular and stromal tissue growth into the uterine cavity. In this study we aimed to find out the rate of endometrial polyp formation and the risk of malignancy through endometrial polyps in a patients population with abnormal endometrial bleeding. Material and Methods: Patients who undergo endometrial sampling for abnormal uterine bleeding between january 2013 and january 2015 were retrospectively analyzed. The rate of polyp formation and concommittant malignancy with polyps depending on menopausal status were evaluated in biopsy results. Results: From 268 biopsies performed 123 (45.9%) showed polyp formation. Postmenopausal patients had a value of 32.4% while premenopausal patients had 55.4%. Polyps showed malignant transformation on 3.3% of all patients, when divided into subgroups depending on menopausal state, malignancy among polyps was 9% for postmenopausal and 1.1% for premenopausal patients. For patients over 65 years of age the rate of concomittant malignancy with polyp formation was 28.5%. Conclusion: The rate of polyps is relatively high compared to other studies. We think that it might be because of sampling diversity for all patients with abnormal uterine bleeding. Patients over 65 years of age with polyps needs close attention because of high risk for endometrial cancer.

Ayrıntılar

Diğer ID JA99FH69BE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Güldeniz DESTELİ Bu kişi benim


Tevfik Berk BİLDACI Bu kişi benim


Türkan GÜRSU

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { trsgo404716, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2015}, volume = {18}, pages = {46 - 51}, doi = {}, title = {KLİNİĞİMİZDE ANORMAL UTERİN KANAMA NEDENİYLE YAPILAN ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME İLE ENDOMETRİAL POLİP TANISI ALAN VAKALARININ İNCELENMESİ VE EŞLİK EDEN MALİGNİTE ORANLARI}, key = {cite}, author = {Desteli, Güldeniz and Bildacı, Tevfik Berk and Gürsu, Türkan} }
APA Desteli, G. , Bildacı, T. B. & Gürsu, T. (2015). KLİNİĞİMİZDE ANORMAL UTERİN KANAMA NEDENİYLE YAPILAN ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME İLE ENDOMETRİAL POLİP TANISI ALAN VAKALARININ İNCELENMESİ VE EŞLİK EDEN MALİGNİTE ORANLARI . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 18 (2) , 46-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36052/404716
MLA Desteli, G. , Bildacı, T. B. , Gürsu, T. "KLİNİĞİMİZDE ANORMAL UTERİN KANAMA NEDENİYLE YAPILAN ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME İLE ENDOMETRİAL POLİP TANISI ALAN VAKALARININ İNCELENMESİ VE EŞLİK EDEN MALİGNİTE ORANLARI" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 46-51 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/36052/404716>
Chicago Desteli, G. , Bildacı, T. B. , Gürsu, T. "KLİNİĞİMİZDE ANORMAL UTERİN KANAMA NEDENİYLE YAPILAN ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME İLE ENDOMETRİAL POLİP TANISI ALAN VAKALARININ İNCELENMESİ VE EŞLİK EDEN MALİGNİTE ORANLARI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 46-51
RIS TY - JOUR T1 - KLİNİĞİMİZDE ANORMAL UTERİN KANAMA NEDENİYLE YAPILAN ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME İLE ENDOMETRİAL POLİP TANISI ALAN VAKALARININ İNCELENMESİ VE EŞLİK EDEN MALİGNİTE ORANLARI AU - Güldeniz Desteli , Tevfik Berk Bildacı , Türkan Gürsu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 51 VL - 18 IS - 2 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi KLİNİĞİMİZDE ANORMAL UTERİN KANAMA NEDENİYLE YAPILAN ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME İLE ENDOMETRİAL POLİP TANISI ALAN VAKALARININ İNCELENMESİ VE EŞLİK EDEN MALİGNİTE ORANLARI %A Güldeniz Desteli , Tevfik Berk Bildacı , Türkan Gürsu %T KLİNİĞİMİZDE ANORMAL UTERİN KANAMA NEDENİYLE YAPILAN ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME İLE ENDOMETRİAL POLİP TANISI ALAN VAKALARININ İNCELENMESİ VE EŞLİK EDEN MALİGNİTE ORANLARI %D 2015 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Desteli, Güldeniz , Bildacı, Tevfik Berk , Gürsu, Türkan . "KLİNİĞİMİZDE ANORMAL UTERİN KANAMA NEDENİYLE YAPILAN ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME İLE ENDOMETRİAL POLİP TANISI ALAN VAKALARININ İNCELENMESİ VE EŞLİK EDEN MALİGNİTE ORANLARI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 / 2 (Nisan 2015): 46-51 .
AMA Desteli G. , Bildacı T. B. , Gürsu T. KLİNİĞİMİZDE ANORMAL UTERİN KANAMA NEDENİYLE YAPILAN ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME İLE ENDOMETRİAL POLİP TANISI ALAN VAKALARININ İNCELENMESİ VE EŞLİK EDEN MALİGNİTE ORANLARI. TRSGO Dergisi. 2015; 18(2): 46-51.
Vancouver Desteli G. , Bildacı T. B. , Gürsu T. KLİNİĞİMİZDE ANORMAL UTERİN KANAMA NEDENİYLE YAPILAN ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME İLE ENDOMETRİAL POLİP TANISI ALAN VAKALARININ İNCELENMESİ VE EŞLİK EDEN MALİGNİTE ORANLARI. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015; 18(2): 46-51.
IEEE G. Desteli , T. B. Bildacı ve T. Gürsu , "KLİNİĞİMİZDE ANORMAL UTERİN KANAMA NEDENİYLE YAPILAN ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME İLE ENDOMETRİAL POLİP TANISI ALAN VAKALARININ İNCELENMESİ VE EŞLİK EDEN MALİGNİTE ORANLARI", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, c. 18, sayı. 2, ss. 46-51, Nis. 2015