Cilt: 16 - Sayı: 2

Yıl: 2013

Araştırma Makalesi

1. JİNEKOLOJİK VE JİNEKO-ONKOLOJİK CERRAHİDE VENÖZ TROMBOEMBOLİZM PROFİLAKSİSİ

Konferans Bildirisi

2. SERVİKS KARSİNOMU VE YÜKSEK DERECELİ SKUAMOZİNTRAEPİTELYAL LEZYONLARDA SERUM FOLAT, VİTAMİN B12,HOMOSİSTEİN VE ESER ELEMENT DÜZEYLERİ

4. KOLPOSKOPİ UYGULANAN OLGULARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN SERVİKAL BİYOPSİ SONUÇLARIYLA KORELASYONU

Olgu Sunumu