Cilt: 16 Sayı: 3, 1.07.2013

Yıl: 2013

Araştırma Makalesi

1. ERKEN EVRE OVER KANSERLERİNDE PROGNOZ VE STANDART TEDAVİ UYGULAMALARI

4. EPİTELİAL OVER KANSERLERİNDE SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Olgu Sunumu

6. GEBELİKTE TANI KONULAN RETROPERİTONEAL KİTLEYE YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU