Yıl 2014, Cilt 17 , Sayı 1, Sayfalar 0 - 0 2014-01-01

RETROSPECTIVE ANALYSE OF ENDOMETRIOID TYPE ENDOMETRIAL CARCINOMAS
ENDOMETRİOİD TİP ENDOMETRİYUM KANSER VAKALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Dinçer Sümer [1] , Ayşe Gonca Yenicesu [2] , Abdullah Boztosun [3] , Fırat Çil [4] , Yasin Bıyık [5] , Ali Yanık [6]


Objective: The objective of this study is to analyse clinical results for endometrioid type endometrial carcinoma in our clinic Method: Thirty-one cases, operated in our clinic between 2006 and 2010, were included. Data were collected from patient files retrospectively Results: Mean age, pregnancy rate, endometrial thickness and menarche age was 59±10, 5±3, 16±7mm, 12±1 respectively. most patients was postmenapousal (71,0%).diabetes mellitus was seen 33,3% and hypertension was 56,7%. 74,2% of patients had stage 1 and 71,0% had grade 1 disease. Cytology was negative for 91,7% lymph node invasion was negative for 87,1% of patients and lymphovascular space invasion was detected in 19.4%. Mean tumor size was higher in lymphovascular space invasion group. Myometrial invasion was more than ½ of myometrium in all lymphovascular space invasion group. Lymph node invasion was seen in 4 patients whom tumor size was more than 2cm. Dıscussion: Endometrial carcinoma seen in elderly and in early stage. Lymphovascular space invasion inceases with higher tumor size and advanced myometrial invasion. Lymph node invasion seen when tumor size is more than 2cm
Amaç: Bu çalışmada kliniğimizdeki endometrioid tip endometriyum kanseri tanısı ile tedavi edilen hastaların klinik sonuçları araştırılmıştır. Yöntem: Kliniğimizde 2006-2010 yılları arasında cerrahi tedavisi yapılan 31 olgunun dosyaları geriye doğru taranarak incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalamaları 59±10, ortalama gebelik sayısı 5±3, endometriyal kalınlık değerleri 16±7mm olarak bulundu. Menarş yaşı ortalaması 12±1 idi. %71,0’i postmenapozal dönemdeydi. Diyabetes mellitus hastaların %33,3’ünde, hipertansiyon %56,7‘sinde görüldü. Hastaların %74,2’si evre 1, %71,0 ‘ı grade 1 hastalığa sahipken; %91,7’sinin batın yıkama sıvısı malign hücre açısından negatif idi. Hastaların %87,1‘inin lenf nodu tutulumu yokken, lenfovasküler stromal invazyonu (LVSİ) %19,4 oranında tespit edildi. LVSİ olan hastaların tümör boyutu ortalaması; olmayan hastalara göre yüksek bulundu. LVSİ tespit edilen hastaların hepsinde myometriyal invazyon ½’den fazla idi. Lenf nodu tutulumu olan 4 hastanın tümör boyutu 2 cm’nin üzerinde idi. Tartışma: Endometriyum kanseri ileri yaşta görülmektedir ve erken evrede tanı konulmaktadır. Tümör büyüklüğü ve myometriyal invazyon arttıkça lenfovasküler stromal invazyon artmaktadır. Tümör boyutu 2 cm’nin üzerinde olduğunda lenf nodu tutulumu artmaktadır.
 • 1. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin. 2011 MarApr;61(2):69-90.
 • 2. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı 2004-2006 Yılları Türkiye Kanser İnsidansı www.saglikbakanligi.gov.tr
 • 3. Kumar V,Abbas A. Robbins and Cotran patologic basis of disease eight edition philadelphia saunders elsevier 2010 pg1005-1065
 • 4. Xu WH, Xiang YB, Ruan ZX, Zheng W, Cheng JR, Dai Q, Gao YT, Shu XO. Menstrual and reproductive factors and endometrial cancer risk: Results from a population-based case-control study in urban Shanghai. Int J Cancer. 2004 Feb 10;108(4):613-9
 • 5. Sorosky JI. Endometrial cancer. Obstet Gynecol 2008;111: 436–47.
 • 6. Göksedef BPC ve ark. Endometrioid endometriyum kanserli olgularda preoperatif endometriyal biyopsi grade ile postoperatif patolojik değerlendirmenin karşılaştırılması J Turkish German Gynecol Assoc. Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 2 106-110
 • 7. Joel I. Sorosky, Md Endometrial Cancer Obstetrıcs & Gynecology Vol. 120, No. 2, Part 1, August 2012
 • 8. Langer Rd, Pierce Jj, O’hanlan Ka, Johnson Sr, Espeland Ma, Trabal Jf, Et Al. Transvaginal Ultrasonography Compared With Endometrial Biopsy For The Detection Of Endometrial Disease. Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions Trial. N Engl J Med 1997;337:1792–8.
 • 9. Gull B, Carlsson Sa, Karlsson B, Ylostalo P, Milsom I, Granberg S. Transvaginal Ultrasonography Of The Endometrium İn Women With Postmenopausal Bleeding: Is İt Always Necessary To Perform An Endometrial Biopsy? Am J Obstet Gynecol 2000;182:509–15.
 • 10. Smith-Bindman R, Kerlikowske K, Feldstein Va, Subak L, Scheidler J, Segal M, Et Al. Endovaginal Ultrasound To Exclude Endometrial Cancer And Other Endometrial Abnormalities. Jama 1998;280:1510–7.
 • 11. Granberg S, Karlsson B, Wikland M, Gull B: Uterus ve Endometriyum Hastalıklarının Transvajinal Sonografi si. In: Fleischer AC, Manning FA, Jeanty P, Romero R, (eds.) Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi , beşinci baskı, Ulusal Tıp Kitabevi, 2000, 851-868
 • 12. Berek SJ. Berek&novak’s gynecology 14th edition philadelphia William&Wilkins,2007
 • 13. Nicholas Z, Hu N, Ying J, Soisson P, Dodson M, Gaffney DK. Impact of Comorbid Conditions on Survival in Endometrial Cancer. Am J Clin Oncol. 2012 Dec 13
 • 14. Creasman WT, Morrow CT, Bundy GN, et al: Surgical pathologic spead patterns of endometrial cancer. Cancer 60:2035, 1987 [PMID: 3652025]
 • 15. Güner H. endometriyum kanseri ve tedavisi jinekolojik cerrahi 2. baskı güneş tıp kitapevleri Ankara 2012 s781- 791
 • 16. Creasman WT, DiSaia PJ, Blessing J, et al. Prognostic signifi cance of peritoneal cytology in patients with endometrial cancer and preliminary data concerning therapy with intraperitoneal radiopharmaceuticals. Am J Obstet Gynecol 1981;141:921-929
 • 17. Schink JC, Lurain JR, Wallemark CB, et al. Tumor size in endometrial cancer: a prognostic factor for lymph node metastasis. Obstet Gynecol 1987;70:216-219. 18. Schink JC, Rademaker AW, Miller DS, et al. Tumor size in endometrial cancer. Cancer 1991;67:2791-2794
Diğer ID JA45RU62KZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Dinçer Sümer

Yazar: Ayşe Gonca Yenicesu

Yazar: Abdullah Boztosun

Yazar: Fırat Çil

Yazar: Yasin Bıyık

Yazar: Ali Yanık

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2014

Bibtex @ { trsgo471712, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2014}, volume = {17}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {ENDOMETRİOİD TİP ENDOMETRİYUM KANSER VAKALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Sümer, Dinçer and Yenicesu, Ayşe Gonca and Boztosun, Abdullah and Çil, Fırat and Bıyık, Yasin and Yanık, Ali} }
APA Sümer, D , Yenicesu, A , Boztosun, A , Çil, F , Bıyık, Y , Yanık, A . (2014). ENDOMETRİOİD TİP ENDOMETRİYUM KANSER VAKALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 17 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/39798/471712
MLA Sümer, D , Yenicesu, A , Boztosun, A , Çil, F , Bıyık, Y , Yanık, A . "ENDOMETRİOİD TİP ENDOMETRİYUM KANSER VAKALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 (2014 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/39798/471712>
Chicago Sümer, D , Yenicesu, A , Boztosun, A , Çil, F , Bıyık, Y , Yanık, A . "ENDOMETRİOİD TİP ENDOMETRİYUM KANSER VAKALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 (2014 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ENDOMETRİOİD TİP ENDOMETRİYUM KANSER VAKALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Dinçer Sümer , Ayşe Gonca Yenicesu , Abdullah Boztosun , Fırat Çil , Yasin Bıyık , Ali Yanık Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 17 IS - 1 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi ENDOMETRİOİD TİP ENDOMETRİYUM KANSER VAKALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ %A Dinçer Sümer , Ayşe Gonca Yenicesu , Abdullah Boztosun , Fırat Çil , Yasin Bıyık , Ali Yanık %T ENDOMETRİOİD TİP ENDOMETRİYUM KANSER VAKALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2014 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD Sümer, Dinçer , Yenicesu, Ayşe Gonca , Boztosun, Abdullah , Çil, Fırat , Bıyık, Yasin , Yanık, Ali . "ENDOMETRİOİD TİP ENDOMETRİYUM KANSER VAKALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 / 1 (Ocak 2014): 0-0 .
AMA Sümer D , Yenicesu A , Boztosun A , Çil F , Bıyık Y , Yanık A . ENDOMETRİOİD TİP ENDOMETRİYUM KANSER VAKALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. TRSGO Dergisi. 2014; 17(1): 0-0.
Vancouver Sümer D , Yenicesu A , Boztosun A , Çil F , Bıyık Y , Yanık A . ENDOMETRİOİD TİP ENDOMETRİYUM KANSER VAKALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2014; 17(1): 0-0.