Cilt: 17 - Sayı: 1

Yıl: 2014

Araştırma Makalesi

3. ENDOMETRİOİD TİP ENDOMETRİYUM KANSER VAKALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

5. VULVAR İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİDE TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Olgu Sunumu

1. MATÜR KİSTİK TERATOM VE ENDODERMAL SİNÜS TÜMÖRÜ BİRLİKTELİĞİ – OLGU SUNUMU

8. VULVAR EKSTRAMAMMARİAN PAGET HASTALIĞI