Cilt: 17 - Sayı: 4

Yıl: 2014

Araştırma Makalesi

4. RADİKAL JİNEKOLOJİK CERRAHİNİN ÜRİNER İNKONTİNANS’ A ETKİSİ

5. RETROPERİTONEAL VASKÜLER VARYASYONLAR VE JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİNDEKİ ÖNEMİ

Olgu Sunumu

1. TUBANIN MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRÜ: MORFOLOJİK AÇIDAN FARKLI İKİ OLGU