Yıl 2014, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2014-10-01

LATE GENITAL RECURRENCE OF INVASIVE DUCTAL BREAST CANCER: A CASE REPORT
İNVAZİV DUKTAL MEME KANSERİNDE GEÇ GENİTAL NÜKS: OLGU SUNUMU

Mehmet Hakan Yetimalar [1] , Aylin Orgen Çallı [2]


Aim: Breast cancer often metastasizes to lung, liver, bone and brain. Genital metastasis is less frequent compared with extra genital metastasis. Ovaries are the most affected sites among the genital metastases while uterine and cervical metastases are rare. Recurrence of breast cancer usually occurs at the first 2 years. The incidence of recurrence decreases over time, however never completely disappears. In this report, a patient with a recurrent invasive ductal breast carcinoma after 20 years at the ovaries, endometrium, and cervix has presented. Case Presentation: A 65-year-old patient presented with postmenopausal abdominal pain and distension. She was diagnosed with breast carcinoma 20 years ago and had a history of modified radical mastectomy with axillary lymph node dissection, adjuvant radiotherapy and chemotherapy. Gynecological examination and radiological exposed to a tumoral mass at the right ovary and peritonitis carcinomatosis. Each serum tumor marker levels were; CA125: 1294 U / mL, Ca199: 36 U / ml, Ca153: 86 U / ml respectively. Endometrial sampling revealed breast carcinoma metastasis in the basis of endometrial polyp. She underwent total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy and omentectomy. Breast carcinoma metastasis was diagnosed by frozen section thereby surgical staging was not performed. Bilateral adnexial, peritoneal, endometrial and cervical metastasis was confirmed histopathologically and immunohistochemically. Conclusion: The likelihood of recurrence gradually decreases after completion of adjuvant therapy but it should be kept in mind that it never disappears
Amaç: Meme kanseri sıklıkla akciğer, karaciğer, kemik ve beyin gibi organlara metastaz yapar. Ekstragenital metastazlarından daha az sıklıkta genital organlara metastaz yapmaktadır. Genital organlardan en sık overlere metastaz yapar, uterusa ve servikse metastazı ise oldukça nadir olarak bildirilmektedir. Meme kanserinin nüksü sıklıkla ilk 2 yılda görülmektedir, sıklığı giderek düşmekle beraber nüks olasılığı hiçbir zaman ortadan kalkmamaktadır. Bu yazıda meme kanseri nedeniyle cerrahi tedavi sonrası adjuvan radyoterapi ve kemoterapi alan hastada 20 yıl sonra over, endometrium ve servikste gelişen nüks olgusu sunulmuştur. Olgu Sunumu: 65 yaşında postmenopozal hasta karın ağrısı ve şişliği yakınması ile kliniğimize başvurdu. Hasta 20 yıl önce modifiye radikal mastektomi ile aksiler lenf diseksiyonu ve sonrasında adjuvant radyoterapi ve kemoterapi öyküsü vermekteydi. Muayene ve görüntüleme yöntemleri ile sağ overde tümöral kitle ile peritonitis karsinomatoza tablosu ortaya konuldu. Ca125:1294 U/mL, Ca199:36 U/mL, Ca153:86 U/mL olarak saptandı. Endometrial örnekleme sonucu endometrial polip zemininde meme kanseri metastazı saptandı. Abdominal total histerektomi, bilateral salpingoooferektomi ve omentektomi yapıldı. Frozen incelemede overdeki kitlenin meme kanserinin metastazı olduğu saptanması nedeniyle cerrahi evreleme yapılmadı. Histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak her iki over ve tuba uterina, serviks, endometrium, omentum ve periton biopsilerinde meme kanseri metastazı tanısı doğrulandı. Sonuç: Öyküsünde meme kanseri olan hastaların değerlendirilmesinde, meme kanserinin nüks olasılığının adjuvan tedavi tamamlandıktan sonra geçen zamanla giderek azalmakla birlikte hiçbir zaman ortadan kalkmadığı akılda tutulmalıdır
  • 1. Scopa CD, Aletra C, Lifschitz-Mercer B et al. Metastases of breast carcinoma to the uterus. Report of two cases, one harboring a primary endometrioid carcinoma, with review of the literature. Gynecol Oncol. 2005;96:543-547.
  • 2. Ustaalioglu BB, Bilici A, Seker M et al. Metastasis of lobular breast carcinoma to the uterus in a patient under anastrozole therapy. Onkologie. 2009;32:424-426.
  • 3. M. T. Mazur, S. Hsueh, and D. J. Gersell. Metastases to the female genital tract; Analysis of 325 cases. Cancer. 1984;53:1978–1984.
  • 4. B. Piura, I. Yanai-Inbar, A. Rabinovich, S. Zalmanov, and J. Goldstein. Abnormal uterine bleeding as a presenting sign of metastases to the uterine corpus, cervix and vagina in a breast cancer patient on tamoxifen therapy. European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology. 1999;83:57–61.
  • 5. Brewster A.M, Hortobagyi G.N, Broglio K.R et al. Residual Risk of Breast Cancer Recurrence 5 Years After Adjuvant Therapy. J Natl Cancer Inst 2008;100:1179 –1183.
Diğer ID JA89YE76BR
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Yazar: Mehmet Hakan Yetimalar

Yazar: Aylin Orgen Çallı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2014

Bibtex @ { trsgo471770, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2014}, volume = {17}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {İNVAZİV DUKTAL MEME KANSERİNDE GEÇ GENİTAL NÜKS: OLGU SUNUMU}, key = {cite}, author = {Yetimalar, Mehmet Hakan and Orgen Çallı, Aylin} }
APA Yetimalar, M , Orgen Çallı, A . (2014). İNVAZİV DUKTAL MEME KANSERİNDE GEÇ GENİTAL NÜKS: OLGU SUNUMU. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 17 (4) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/39802/471770
MLA Yetimalar, M , Orgen Çallı, A . "İNVAZİV DUKTAL MEME KANSERİNDE GEÇ GENİTAL NÜKS: OLGU SUNUMU". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 (2014 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/39802/471770>
Chicago Yetimalar, M , Orgen Çallı, A . "İNVAZİV DUKTAL MEME KANSERİNDE GEÇ GENİTAL NÜKS: OLGU SUNUMU". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 (2014 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - İNVAZİV DUKTAL MEME KANSERİNDE GEÇ GENİTAL NÜKS: OLGU SUNUMU AU - Mehmet Hakan Yetimalar , Aylin Orgen Çallı Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 17 IS - 4 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi İNVAZİV DUKTAL MEME KANSERİNDE GEÇ GENİTAL NÜKS: OLGU SUNUMU %A Mehmet Hakan Yetimalar , Aylin Orgen Çallı %T İNVAZİV DUKTAL MEME KANSERİNDE GEÇ GENİTAL NÜKS: OLGU SUNUMU %D 2014 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 17 %N 4 %R %U
ISNAD Yetimalar, Mehmet Hakan , Orgen Çallı, Aylin . "İNVAZİV DUKTAL MEME KANSERİNDE GEÇ GENİTAL NÜKS: OLGU SUNUMU". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 / 4 (Ekim 2014): 0-0 .
AMA Yetimalar M , Orgen Çallı A . İNVAZİV DUKTAL MEME KANSERİNDE GEÇ GENİTAL NÜKS: OLGU SUNUMU. TRSGO Dergisi. 2014; 17(4): 0-0.
Vancouver Yetimalar M , Orgen Çallı A . İNVAZİV DUKTAL MEME KANSERİNDE GEÇ GENİTAL NÜKS: OLGU SUNUMU. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2014; 17(4): 0-0.