Yıl 2014, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2014-10-01

OUTCOMES OF PATIENTS WITH GESTATIONAL TROPHOBLASTIC DISEASE IN AN UNIVERSITY HOSPITAL
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Pınar Solmaz Hasdemir [1] , Tevfik Güvenal [2]


Aim: To investigate the clinicopathologic features and treatment procedures of the patients who diagnosed as Gestational Trophoblastic Disease (GTD). Methods: Thirty-four patients who pre-diagnosed as GTD between the years 2003- 2013 included to this investigation. Descriptive and clinicopathologic features, treatment and follow-up results of the patients investigated retrospectively. Results: Totally 27 hydatiform mole (HM) (15 of them complete and 12 of them partial) and 7 non-metastatic gestational trophoblastic neoplasia (NM-GTN) case was found in 10 years period of time. The mean age of the patients was 331,37± 9,27 (16-52), the pregnancy rate was 2,7± 1,5 (0-7), parity rate was 1,13± 1,03 (0-4), the abortus and history of molar pregnancy rates were 0,35± 0,58 (0-2) ve 0,15± 0,44 (0-2), respectively. Three recurrences (8,8%) was seen in HM cases and two of them needed repeat curettage (R/C) and the other one needed hystetectomy and all the three cases survived. Single agent chemotheraphy was been successful in all the GTN cases. Conclusion: GTD is a curable condition with early diagnosis, adequate management and follow-up. Complications due to treatment should be kept in mind.
Amaç: Gestasyonel trofoblastik hastalık (GTH) tanısı almış olguların klinikopatolojik özelliklerinin ve tedavilerinin değerlendirilmesi. Yöntemler: 2003- 2013 yılları arasında kliniğimize GTH tanısı ile yatırılmış olan ve bilgilerine ulaşılan 34 hasta bu çalışmaya alınmıştır. Hastaların demografik, kliniko-patolojik özellikleri ile uygulanan tedavi yöntemleri ve izlem sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmamızda 27 adet hidatiform mol (HM) (15 komplet, 12 parsiyel), 7 adet non-metastatik gestasyonel trofoblastik neoplazi (NM-GTN) olgusu değerlendirilmiştir. Olguların yaş ortalaması 31,3± 9,2 yıl, ortalama gebelik sayısı 2,7± 1,5, ortalama doğum sayısı 1,13± 1,03, düşük ve geçirilmiş mol gebelik oranları sırasıyla ortalama 0,3± 0,5 ve 0,1± 0,4 şeklinde idi. HM tanısı almış olguların 3 tanesinde (%8,8) tedavi sonrası mol gebelik tekrarlamış, bunlardan birinde histerektomi, diğer ikisinde tekrar revüzyone küretaj (R/C) ile remisyon sağlanmıştır. NM-GTN tanılı hastaların tümünde tek ajan kemoterapi ile remisyon sağlanmıştır. Sonuç: Gestasyonel trofoblastik hastalık, erken tanı, uygun tedavi ve izlem yapıldığında remisyon oranları yüksektir. Ancak tedaviye bağlı ciddi komplikasyonlar ile karşılaşılabilir.
 • 1. Schorge JO, Schaffer JI, Halvorson LM, Hoffman BL, Bradshaw KD, Cunningham FG. Williams Gynecology. McGraw Hill Companies, 2008.
 • 2. Lurain JR. Gestational trophoblastic disease I: epidemiology, pathology, clinical presentation and diagnosis of gestational trophoblastic disease, and management of hydatidiform mole. Am J Obstet Gynecol. 2010;203(6):531-9.
 • 3. Altieri A, Franceschi S, Ferlay J, Smith J, La Vecchia C. “Epidemiology and aetiology of gestational trophoblastic diseases”. Lancet Oncol. 2003;4:670-8.
 • 4. Ozalp SS, Yalçin OT, Tanir HM. Hydatidiform mole in Turkey from 1932 to 2000. Int J Gynaecol Obstet. 2001;73:257- 8.
 • 5. Ozalp SS, Oge T. Gestational trophoblastic diseases in Turkey. J Reprod Med. 2013;58:67-71.
 • 6. Ozalp SS, Yalcin OT, Tanir HM. Hydatidiform mole at extreme ages of reproductive life in a developing country from 1932 to 2000. Eur J Gynaecol Oncol. 2002;23:361-2.
 • 7. Gestational Trophoblastic Tumors Treatment - National Cancer Institute”. Retrieved in 21.3.2010.
 • 8. Tidy JA, Gillespie AM, Bright N, Radstone CR, Coleman RE, Hancock BW. Gestational trophoblastic disease: a study of mode of evacuation and subsequent need for treatment with chemotherapy. Gynecol Oncol. 2000;78:309-12.
 • 9. Soto-Wright V, Bernstein M, Goldstein DP, Berkowitz RS. The changing clinical presentation of complete molar pregnancy. Obstet Gynecol. 1995;86:775-9.
 • 10. Cheung AN, Khoo US, Lai CY, et al. Metastatic trophoblastic disease after an initial diagnosis of partial hydatidiform mole: genotyping and chromosome in situ hybridization analysis. Cancer. 2004;100:1411-7.
 • 11. Igwegbe A, Eleje G. Hydatidiform mole: A Review of Management Outcomes in a Tertiary Hospital in South-East Nigeria. Ann Med Health Sci Res. 2013;3:210-4.
 • 12. Gulia S, Bajpai J, Gupta S, et al. Outcome of gestational trophoblastic neoplasia: experience from a tertiary cancer centre in India. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2014;26:39-44.
Diğer ID JA97PU88PA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Pınar Solmaz Hasdemir

Yazar: Tevfik Güvenal

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2014

Bibtex @ { trsgo471767, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2014}, volume = {17}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Solmaz Hasdemir, Pınar and Güvenal, Tevfik} }
APA Solmaz Hasdemir, P , Güvenal, T . (2014). BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 17 (4) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/39802/471767
MLA Solmaz Hasdemir, P , Güvenal, T . "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 (2014 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trsgo/issue/39802/471767>
Chicago Solmaz Hasdemir, P , Güvenal, T . "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 (2014 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Pınar Solmaz Hasdemir , Tevfik Güvenal Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 17 IS - 4 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Pınar Solmaz Hasdemir , Tevfik Güvenal %T BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2014 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 17 %N 4 %R %U
ISNAD Solmaz Hasdemir, Pınar , Güvenal, Tevfik . "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 17 / 4 (Ekim 2014): 0-0 .
AMA Solmaz Hasdemir P , Güvenal T . BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. TRSGO Dergisi. 2014; 17(4): 0-0.
Vancouver Solmaz Hasdemir P , Güvenal T . BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2014; 17(4): 0-0.