Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 10, Sayfalar 846 - 857 2020-07-31

“Pandeminin Etkisi Eşit Olmayan Bir Şekilde Hissedilmiştir”

Graham MURDOCK [1]


Medya ve kültürel çalışmalar üzerine yaptığı çalışmalarıyla ön plana çıkan, bu konuda dünyanın farklı coğrafyalarında konuşmalar yapan, çalışmaları 19 dile çevrilen ve birçok ülkede üniversite müfredatına konulan Graham Murdock ile Kültürel Çalışmalar sayımıza özel bir söyleşi gerçekleştirdik. "Pandeminin sonuçlarının hâlihazırdaki akut sağlık krizi ve evde kalma çağrıları ve dükkânların, iş yerlerinin kapatılması ve ulaşım sistemlerinin durdurulması nedeniyle ekonomik aktivitelerin ani kesintiye uğramasının çok ötesine geçtiği artık aşikârdır. Bir süredir ivme kazanmakta olan ekonomik, siyasi ve sosyal hayatın düzenlenmesine dair derin gerginlikleri ve zıtlıkları olabilecek en net biçimde ortaya çıkarmıştır. Bunlar, neo-liberalizmin iki öncüsü olan Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler’de özellikle belirgin ve görünür durumdadır. Ya da daha doğru bir şekilde adlandırmak gerekirse, ‘piyasa köktenciliği’ ki bu, üzerinde düşünülmüş bir siyasi tercihten ziyade, temel iddiaları çürüten ve giderek artan ampirik bulgulara rağmen izlenen bir ideolojidir."
Graham MURDOCK, Pandemi, Koronavirüs
  • Röportaj-Medya ve kültürel çalışmalar üzerine yaptığı çalışmalarıyla ön plana çıkan, bu konuda dünyanın farklı coğrafyalarında konuşmalar yapan, çalışmaları 19 dile çevrilen ve birçok ülkede üniversite müfredatına konulan Graham Murdock ile Kültürel Çalışmalar sayımıza özel bir söyleşi gerçekleştirdik
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Röportaj
Yazarlar

Yazar: Graham MURDOCK
Kurum: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 18 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2020

APA Murdock, G . (2020). “Pandeminin Etkisi Eşit Olmayan Bir Şekilde Hissedilmiştir” . TRT Akademi , 5 (10) , 846-857 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/56639/787217