Diğer
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 846 - 857, 31.07.2020

Öz

Kaynakça

  • Röportaj-Medya ve kültürel çalışmalar üzerine yaptığı çalışmalarıyla ön plana çıkan, bu konuda dünyanın farklı coğrafyalarında konuşmalar yapan, çalışmaları 19 dile çevrilen ve birçok ülkede üniversite müfredatına konulan Graham Murdock ile Kültürel Çalışmalar sayımıza özel bir söyleşi gerçekleştirdik

“Pandeminin Etkisi Eşit Olmayan Bir Şekilde Hissedilmiştir”

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 846 - 857, 31.07.2020

Öz

Medya ve kültürel çalışmalar üzerine yaptığı çalışmalarıyla ön plana çıkan, bu konuda dünyanın farklı coğrafyalarında konuşmalar yapan, çalışmaları 19 dile çevrilen ve birçok ülkede üniversite müfredatına konulan Graham Murdock ile Kültürel Çalışmalar sayımıza özel bir söyleşi gerçekleştirdik.

"Pandeminin sonuçlarının hâlihazırdaki akut sağlık krizi ve evde kalma çağrıları ve dükkânların, iş yerlerinin kapatılması ve ulaşım sistemlerinin durdurulması nedeniyle ekonomik aktivitelerin ani kesintiye uğramasının çok ötesine geçtiği artık aşikârdır. Bir süredir ivme kazanmakta olan ekonomik, siyasi ve sosyal hayatın düzenlenmesine dair derin gerginlikleri ve zıtlıkları olabilecek en net biçimde ortaya çıkarmıştır. Bunlar, neo-liberalizmin iki öncüsü olan Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler’de özellikle belirgin ve görünür durumdadır. Ya da daha doğru bir şekilde adlandırmak gerekirse, ‘piyasa köktenciliği’ ki bu, üzerinde düşünülmüş bir siyasi tercihten ziyade, temel iddiaları çürüten ve giderek artan ampirik bulgulara rağmen izlenen bir ideolojidir."

Kaynakça

  • Röportaj-Medya ve kültürel çalışmalar üzerine yaptığı çalışmalarıyla ön plana çıkan, bu konuda dünyanın farklı coğrafyalarında konuşmalar yapan, çalışmaları 19 dile çevrilen ve birçok ülkede üniversite müfredatına konulan Graham Murdock ile Kültürel Çalışmalar sayımıza özel bir söyleşi gerçekleştirdik

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Röportaj
Yazarlar

Graham MURDOCK Bu kişi benim
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2020
Kabul Tarihi 18 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA
MURDOCK, G. (2020). “Pandeminin Etkisi Eşit Olmayan Bir Şekilde Hissedilmiştir”. TRT Akademi, 5(10), 846-857.

                                                                      16115   16111        16112