Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 10, Sayfalar 858 - 865 2020-07-31

“Zihniyetimizi Kaostan Kurtarmamız Gerekiyor”

Sadettin ÖKTEN [1]


Prof. Dr. Sadettin Ökten ile kültürel çalışmalar, kimlik meselesi ve modernleşme sorunlarımız üzerine söyleşi gerçekleştirdik. TRT Akademi: Türkiye’de 1950’den sonra ana eksenin değiştiğini, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş süreci başladığını ve bununla birlikte yeni bir kimlik krizi yaşadığımızı ifade ediyor ve: “Etnik isteklere baktığımız zaman herkesin bir kimlik bunalımı içinde olduğunu görüyoruz.” diyorsunuz. Bugün gelinen noktada Türkiye’nin bir kimlik krizi yaşadığını düşünüyor musunuz? Bunun aşılması için neler yapılabilir? Sadettin Ökten: Birey, bir değerler sistemini bilir, benimser ve bu sisteme inanır. Değerler sistemi, bireyin evrensel sorularına cevap vererek hayatına bir anlam ve gaye tanımlar. İnsan bu anlamı ve gayeyi gerçekleştirmek üzere belli tür eylemler yapar. Bu eylemleri ile inandığı değerler sisteminin kendisi ve “öteki” için görünür hale getirmiş olur. Bireye yaptığı bu eylemlerine göre bir nitelik izafe edilir ki ona “kimlik” diyoruz. Kısaca kimlik, eylemle ortaya çıkar, eylem de değere bağlı olarak biçimlenir veya değer eylemle görünür hale gelir.....
Sadettin Ökten, TRT Akademi, Kültürel Çalışmalar
  • Röportaj- Prof. Dr. Sadettin Ökten ile kültürel çalışmalar, kimlik meselesi ve modernleşme sorunlarımız üzerine söyleşi gerçekleştirdik.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Röportaj
Yazarlar

Yazar: Sadettin ÖKTEN
Kurum: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 1 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2020

APA Ökten, S . (2020). “Zihniyetimizi Kaostan Kurtarmamız Gerekiyor” . TRT Akademi , 5 (10) , 858-865 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trta/issue/56639/787240