Diğer
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 858 - 865, 31.07.2020

Öz

Kaynakça

  • Röportaj- Prof. Dr. Sadettin Ökten ile kültürel çalışmalar, kimlik meselesi ve modernleşme sorunlarımız üzerine söyleşi gerçekleştirdik.

“Zihniyetimizi Kaostan Kurtarmamız Gerekiyor”

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 858 - 865, 31.07.2020

Öz

Prof. Dr. Sadettin Ökten ile kültürel çalışmalar, kimlik meselesi ve modernleşme sorunlarımız üzerine söyleşi gerçekleştirdik. TRT Akademi: Türkiye’de 1950’den sonra ana eksenin değiştiğini, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş süreci başladığını ve bununla birlikte yeni bir kimlik krizi yaşadığımızı ifade ediyor ve: “Etnik isteklere baktığımız zaman herkesin bir kimlik bunalımı içinde olduğunu görüyoruz.” diyorsunuz. Bugün gelinen noktada Türkiye’nin bir kimlik krizi yaşadığını düşünüyor musunuz? Bunun aşılması için neler yapılabilir? Sadettin Ökten: Birey, bir değerler sistemini bilir, benimser ve bu sisteme inanır. Değerler sistemi, bireyin evrensel sorularına cevap vererek hayatına bir anlam ve gaye tanımlar. İnsan bu anlamı ve gayeyi gerçekleştirmek üzere belli tür eylemler yapar. Bu eylemleri ile inandığı değerler sisteminin kendisi ve “öteki” için görünür hale getirmiş olur. Bireye yaptığı bu eylemlerine göre bir nitelik izafe edilir ki ona “kimlik” diyoruz. Kısaca kimlik, eylemle ortaya çıkar, eylem de değere bağlı olarak biçimlenir veya değer eylemle görünür hale gelir.....

Kaynakça

  • Röportaj- Prof. Dr. Sadettin Ökten ile kültürel çalışmalar, kimlik meselesi ve modernleşme sorunlarımız üzerine söyleşi gerçekleştirdik.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Röportaj
Yazarlar

Sadettin ÖKTEN Bu kişi benim
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 1 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 1 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA
ÖKTEN, S. (2020). “Zihniyetimizi Kaostan Kurtarmamız Gerekiyor”. TRT Akademi, 5(10), 858-865.

                                                                      16115   16111        16112