Yıl 2013, Cilt 172 , Sayı 172, Sayfalar 377 - 395 2013-02-01

ONYMOUS WOMEN POETS IN MAN’YOSHU AND THEIR POETRY IN TERMS OF POETIC FORMS AND CATEGORIES
SAYILARLA MAN’YOSHU’DA İSİMLERİ BİLİNEN KADIN ŞAİRLER VE TÜR-KATEGORİ AÇISINDAN ŞİİRLERİ

Esin ESEN [1]


Man’yoshu (8th cent.) is the oldest extant Japanese poetry anthology. It is one of the important sources to reach the origins of the Japanese literature, culture and language. In the anthology there are 4516 poems dating back to Kofun (250- 592), Asuka (592-710), Nara (710-784) Periods. It contains poetry of onymous and anonymous poets. There are also a large number of poems of women poets from different social levels of Japanese society of these periods. In this paper, onymous women poets in the anthology has been analyzed and categorized. In this study, firstly it has been searched the women in society, in economy and in law and set forth their position in Man’yoshu Period. In the second chapter, onymous women poets in the anthology has been determined and categorized statistically through the data gathered in first chapter. In the third chapter, by omitting Kofun poets as there were only two of them and there were also ambiguity of dates of their poetry; poetry of onymous women poets from Asuka and Nara Period have been analyzed in terms of their poetic forms and categories. It has been set forth the changes in poetic forms and categories between these periods. Due to poetic forms and categories, it can be gathered valuable data on the reason of reciting the poetry and on the position of the woman who recites it. Choka poetic form and banka, zoka categories imply that the poetry is public and formal (koteki ??) while somon and hiyuka are private and informal (shiteki ??). The aim of this study is to set forth the changes of the women in Japanese poetry and in the social life, in Man’yoshu Period.
Man’yoshu (8.yy) günümüze ulaşan en eski Japonca şiir antolojisidir. Japon edebiyatının, kültürünün, dilinin kökenlerini araştırmak için en önemli kaynaklardan biridir. Eserde, Japonya’nın Kofun (250-592), Asuka (592-710), Nara (710- 784) Dönemlerine ait 4516 şiir bulunmaktadır. Bu eserlerin içinde şairleri dönemin önemli şahsiyetlerinden olan kişilerin şiirlerinin yanı sıra anonim şiirler de mevcuttur. Yine bu üç döneme ait, toplumun çeşitli katmanlarından kadın şairler ve şiirlerinin varlığı, aynı dönemin dünya edebiyatı ile karşılaştırıldığında dikkat çekici bir varlık göstermektedir. Bu çalışmada, ilk olarak söz konusu dönemde, sosyal yapı içinde kadın, ekonomide ve yasalarda kadın ele alınarak, genel hatlarıyla konumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, ilk bölümdeki verilerden yararlanılarak, Man’yoshu’da (8.yy.) yer alan ismi bilinen kadın şairler tespit edilip, bölümlendirilerek, sayısal olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Kofun Dönemi şairlerinin sayısının azlığı (2 şair) ve şiirlerinin tarihlendirilmesi ile ilgili tespit edilen belirsizlikler nedeniyle bu dönem kapsam dışı bırakılarak, Asuka ve Nara Dönemlerinde bu kadın şairlerin şiirleri sayısal olarak türleri ve kategorileri açısından ele alınmıştır. Kadın şairlerin ve tür- kategori açısından şiirlerinin Asuka ve Nara Dönemlerinde gösterdikleri değişim tespit edilmiştir. Şiirlerin tür ve kategorileri, şiirlerin söylenme vesilesine ve dolayısıyla şiir söyleyen kadının konumuna dair önemli veriler sağlamaktadır. Choka türü ve banka (ağıt), zoka (çeşitli şiirler) kategorisi şiirin resmi-kamusal (koteki ??) bağlamda söylendiğine işaret ederken, somon (şiir değiş-tokuşu) ve alt kategorisi olan hiyuka (teşbih şiiri), şiirin kişisel (shiteki ??) bağlamda söylendiğini göstermektedir. Çalışmanın hedefi, elde edilen sayısal veriler aracılığıyla, söz konusu dönemde Japon şiirinde ve sosyal yaşamda kadının değişimini ortaya koymaktır.
 • Fukutō, Sanae, (1985), “Kodai no Josei-rōdō” Nihon Josei- shi 1- Genshi Kodai, s. 75-112
 • French, Marilyn, (2008), Eve to Dawn 2. Cilt: A history of Women, The Fe- minist Press at CUNY: Newyork
 • Ichiko Teiji, (1993), Nihon Bungakushi Gaisetsu, Shūeishuppan: Tokyo
 • Keene, Donald, (1999), Seeds In The Heart, Columbia University Press: New York
 • Kojima, Y, Kinoshita, M, Tōno, H, (1994), Man’yōshū 1, Shōgakukan: Japan
 • Kojima, Y, Kinoshita, M, Tōno, H, (1995/1), Man’yōshū 2, Shōgakukan: Japan
 • Kojima, Y, Kinoshita, M, Tōno, H, (1995/2), Man’yōshū 3, Shōgakukan: Japan
 • Kojima, Y, Kinoshita, M, Tōno, H, (1996), Man’yōshū 4, Shōgakukan: Japan
 • Konishi, Jin’ichi, (1983), A History of Japanese Literature, C. 1, The Archaic and Ancient Ages, Princenton University Press: Lawrenceville
 • Kubo, Akio, (1988), Kiki, Manyō no Josei, Musashino Shoin: Japan
 • Maipedia Hyakka Jiten (M.H.J.), (1996), Heibonsha: Japan
 • Mibu, Sachiko, (2003), “Ukareme to Bunshō Bungei”, Nihon Josei Bungakushi, s. 37-38
 • Miner, E., Odagiri H., Morrell, R., (1984), The Princeton Companion to Classical Japanese Literature, Princeton University Press: Princeton
 • Nagy, Marget, (1999), “Japanese Religion”, Women’s Studies Encyclopedia, s.790-792
 • Nakanishi, Susumu, (2005), Joryū Kajin, Japan, Ōfū
 • Nakanishi, Susumu, (2008/1), Man’yōshū Jiten, Kodansha: Japan
 • Nakanishi, Susumu, (2008/2), Man’yōshū 4, Kodansha: Japan
 • Nakanishi, Susumu, (2008/3), Man’yōshū 3, Kodansha: Japan
 • Nakanishi, Susumu, (2009/1), Man’yōshū 1, Kodansha: Japan
 • Nakanishi, Susumu, (2009/2), Man’yōshū 2, Kodansha: Japan
 • Nihon Koten Bungaku Daijiten (N.K.D.), (1986), Iwanami Shoten: Japan
 • Nippon Gakujutsu Shinkōkai (N.G.S.), (1965), The Man’yōshū, Columbia University Press: New York
 • Nishino, Yukiko, (1985), “Ristsuryō Taiseika no Shizoku to Kinshinkon” Nihon Josei- shi 1- Genshi Kodai, s. 113-175
 • Okauchi, Hiroko, (2003), “Manyō Izen no Josei Kajin”, Nihon Josei Bungakushi, s. 19-34
 • Saigō, Nobutsuna, (1973), Shi no Hassei, Miraisha: Japan
 • Sekiguchi, Hiroko, (2003), “The Patriarchal Family Paradigm in Eight- Century Japan”,
 • Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, Japan, s. 27- 46
 • Shinmura, Izuru; Kojien (KJN.) (1998) (5. baskı), Iwanami Shoten: Japan
 • Shirane, Haruo, (2007), Traditional Japanese Literature: an Anthology, Beginnings to 1600, Columbia University Press, New York
 • Sugimoto, Sonoko, (1999), Manyō no Josei Kajintachi, NHK: Japan
 • Terada, Tōru, (1975), Manyō no Joryū Kajin, Iwanami Shoten: Japan
 • Tonomura, Hitomi, (1999), “Japan, Ancient Period (to A.D. 1200)”, Women’s Studies Encyclopedia, s.777-780
 • Tsuchihashi, Yutaka, (1988), “Kayō no Kigen to Honshitsu” Nihon Bungaku Kōza, C.9, s.1-26
 • http://etext.lib.virginia.edu/japanese/manyoshu/AnoMany.html (5.5. 2009- 23.5.2013)
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Esin ESEN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2013

Bibtex @ { tsadergisi230483, journal = {Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1301-370X}, address = {}, publisher = {Akademisyenler Birliği Derneği}, year = {2013}, volume = {172}, pages = {377 - 395}, doi = {10.20296/tsad.94742}, title = {SAYILARLA MAN’YOSHU’DA İSİMLERİ BİLİNEN KADIN ŞAİRLER VE TÜR-KATEGORİ AÇISINDAN ŞİİRLERİ}, key = {cite}, author = {Esen, Esin} }
APA Esen, E . (2013). SAYILARLA MAN’YOSHU’DA İSİMLERİ BİLİNEN KADIN ŞAİRLER VE TÜR-KATEGORİ AÇISINDAN ŞİİRLERİ . Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 172 (172) , 377-395 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/21496/230483
MLA Esen, E . "SAYILARLA MAN’YOSHU’DA İSİMLERİ BİLİNEN KADIN ŞAİRLER VE TÜR-KATEGORİ AÇISINDAN ŞİİRLERİ" . Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 172 (2013 ): 377-395 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/21496/230483>
Chicago Esen, E . "SAYILARLA MAN’YOSHU’DA İSİMLERİ BİLİNEN KADIN ŞAİRLER VE TÜR-KATEGORİ AÇISINDAN ŞİİRLERİ". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 172 (2013 ): 377-395
RIS TY - JOUR T1 - SAYILARLA MAN’YOSHU’DA İSİMLERİ BİLİNEN KADIN ŞAİRLER VE TÜR-KATEGORİ AÇISINDAN ŞİİRLERİ AU - Esin Esen Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 377 EP - 395 VL - 172 IS - 172 SN - 1301-370X- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi SAYILARLA MAN’YOSHU’DA İSİMLERİ BİLİNEN KADIN ŞAİRLER VE TÜR-KATEGORİ AÇISINDAN ŞİİRLERİ %A Esin Esen %T SAYILARLA MAN’YOSHU’DA İSİMLERİ BİLİNEN KADIN ŞAİRLER VE TÜR-KATEGORİ AÇISINDAN ŞİİRLERİ %D 2013 %J Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1301-370X- %V 172 %N 172 %R %U
ISNAD Esen, Esin . "SAYILARLA MAN’YOSHU’DA İSİMLERİ BİLİNEN KADIN ŞAİRLER VE TÜR-KATEGORİ AÇISINDAN ŞİİRLERİ". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 172 / 172 (Şubat 2013): 377-395 .
AMA Esen E . SAYILARLA MAN’YOSHU’DA İSİMLERİ BİLİNEN KADIN ŞAİRLER VE TÜR-KATEGORİ AÇISINDAN ŞİİRLERİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2013; 172(172): 377-395.
Vancouver Esen E . SAYILARLA MAN’YOSHU’DA İSİMLERİ BİLİNEN KADIN ŞAİRLER VE TÜR-KATEGORİ AÇISINDAN ŞİİRLERİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2013; 172(172): 377-395.