Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması

Yıl 2021, Cilt 25, Sayı 2, 331 - 344, 31.08.2021

Öz

Araştırmada, farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin girişimciliğe bakış açılarının hem bölümler açısından hem de yıllar itibariyle ne şekilde bir gelişme ortaya koyduğu saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada 226 öğrenciden anket aracılığı ile veri toplanmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler T-testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ise hipotezlerin çoğu kısmen kabul edilirken; öğrencilerin girişimciliğe bakış açıları, eğitim görülen yıllar içerisindeki değişimi incelendiğinde, katılımcıların kamu sektöründen uzaklaştığı fakat kendi işlerinden ziyade özel sektör tercihlerinin arttığı görülmektedir.

Kaynakça

 • Akyüz, Y. (2013). “Üniversite öğrencilerinin kosgeb desteklerine bakış açıları ve girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Uşak Üniversitesi örneği”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/3, 80-98.
 • Balaban, Ö., & Özdemir, Y. (2008). “Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF örneği”, ÇOMÜ Açık Erişim Sistemi, 3(2), 133-148.
 • Bilge, H., & Bal, V. (2012). “Girişimcilik eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 131-148.
 • Büyükyılmaz, O., Yıldıran, C., & Ercan, S. (2017). “Girişimcilik ve ı̇şletme bölümü öğrencilerinin girişimciliğe bakış açıları üzerine bir araştırma”, 8. International Congress On Entrepreneurship, 357-370.
 • Brijlal, P. (2011). “Entrepreneurial perceptions and knowledge: a survey of final year university students”, African Journal of Business Management, 5(3), 818-825.
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö., & Alparslan, A. M. (2013). “Girişimcilerde bulunması gereken özellikler ile girişimcilik eğitimi: girişimci ve öğrenci görüşleri”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(1), 7-28.
 • Doğaner, M., & Altunoğlu, A. E. (2010). “Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 103-110.
 • Efil, İ. (2013). İşletmelerde yönetim ve organizasyon. Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Fidan, Y., & Çiftçi, S. (2010). “Farklı fakültelerdeki işletme öğrencilerinin girişimciliğe bakış açıları”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 58-73.
 • Fidan, Y., Yıldıran, C. & Ercan, S. (2019). “Yabancı Uyruklu Ve Türkiyeli öğrencilerin girişimcilik eğilimleri”, Business and Management Studies: An International Journal, 7(1), 190-202.
 • Girginer, N., & Nurullah, U. (2004). “İşletmecilik eğitimi alan lisans öğrencilerinin girişimciliğe bakış açıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF işletme bölümü öğrencilerine yönelik bir uygulama”, Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26.
 • İşcan, Ö. F., & Kaygın, E. (2011). “Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 443-462.
 • Korkmaz, O. (2012). “Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, XIV(II), 209-226.
 • Lope Pihie, Z. A., & Bagheri, A. (2012). “An exploratory study of entrepreneurial attributes among Malaysian University students”, Life Science Journal, 9(3), 2358-2365.
 • Öğüt, A. (2012). Bilgi çağında yönetim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Özden, K., Temurlenk, M. S., & Başar, S. (2011). “Girişimcilik eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma”, http://kenanozden.com/docs/yazi/yazi_1_0000.pdf (Erişim Tarihi: 28.11.2018).
 • Patır, S., & Karahan, M. (2010). “Girişimcilik eğitimi ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik profillerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 27-44.
 • Tanrıverdi, H., Bayram, G. N., & Alkan, M. (2016). “Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerine etkisinin incelenmesi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(1), 1-29.
 • Uygun, M., & Güner, E. (2016). “Girişimcilik eğiliminin gelişiminde girişimcilik eğitimin rolü”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 37-57.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ozan BÜYÜKYILMAZ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5499-1485
Türkiye


Canan YILDIRAN (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8245-197X
Türkiye


Sertaç ERCAN
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3896-9194
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tsadergisi765170, journal = {Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1301-370X}, address = {}, publisher = {Akademisyenler Birliği Derneği}, year = {2021}, volume = {25}, pages = {331 - 344}, doi = {}, title = {Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Büyükyılmaz, Ozan and Yıldıran, Canan and Ercan, Sertaç} }
APA Büyükyılmaz, O. , Yıldıran, C. & Ercan, S. (2021). Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması . Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 25 (2) , 331-344 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/64726/765170
MLA Büyükyılmaz, O. , Yıldıran, C. , Ercan, S. "Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması" . Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 25 (2021 ): 331-344 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/64726/765170>
Chicago Büyükyılmaz, O. , Yıldıran, C. , Ercan, S. "Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 25 (2021 ): 331-344
RIS TY - JOUR T1 - Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması AU - Ozan Büyükyılmaz , Canan Yıldıran , Sertaç Ercan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 331 EP - 344 VL - 25 IS - 2 SN - 1301-370X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması %A Ozan Büyükyılmaz , Canan Yıldıran , Sertaç Ercan %T Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması %D 2021 %J Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1301-370X- %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD Büyükyılmaz, Ozan , Yıldıran, Canan , Ercan, Sertaç . "Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması". Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 25 / 2 (Ağustos 2021): 331-344 .
AMA Büyükyılmaz O. , Yıldıran C. , Ercan S. Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 25(2): 331-344.
Vancouver Büyükyılmaz O. , Yıldıran C. , Ercan S. Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 25(2): 331-344.
IEEE O. Büyükyılmaz , C. Yıldıran ve S. Ercan , "Girişimcilik ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açılarının Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 25, sayı. 2, ss. 331-344, Ağu. 2021