BibTex RIS Kaynak Göster

BAYRAKLI/SMYRNA MAKARALARI VE EGE ARKEOLOJİSİNDEKİ YERİ

Yıl 2016, Sayı: 19, 69 - 77, 01.01.2016

Öz

Son yıllarda Ege dünyasındaki araştırmalarla ön plana çıkmaya başlayan pişmiş toprak makaraların Neolitik Dönem’den itibaren varolduğu ve özellikle de MÖ 2. binyıl boyunca yaygın olarak kullanıldığı dikkati çeker. Eldeki arkeolojik veriler ışığında, bilim adamları bu objelerin dokumacılıkta kullanıldığı konusunda hemfikirdir. Ege dünyasında birçok merkezde tespit edilmesine rağmen, Batı Anadolu’daki yayılım alanı sadece birkaç yerleşim yeriyle sınırlıdır. Bu çalışmada, Bayraklı’da bulunan makaralar değerlendirilerek, Batı Anadolu’daki yayılım haritasına yeni bir merkez daha eklenmiştir. Ayrıca tarihsel süreç ve tipoloji açısından Bayraklı makaralarının, Ege dünyası ve diğer Batı Anadolu merkezleriyle tutarlı bir bütünlük sergilediği ortaya konmuştur.

Kaynakça

 • AKURGAL, E. 1950. “Bayraklı Kazısı Ön Rapor”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi VIII/1-2, Ankara: 1-51.
 • AKURGAL, E. 1993. Eski Çağ’da Ege ve İzmir, İzmir.
 • AKURGAL, E. 1997. Eski İzmir I. Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı, Ankara.
 • AYTAÇLAR, N. 2004. “The Early Iron Age at Klazomenai”, Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony. Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, (Eds. A. Moustaka/E. Skarlatidou/ M.-C. Tzannes/Y. Ersoy). Thessaloniki: 17-41.
 • BAYNE, N. 2000. The Grey Wares of North-West Anatolia in the Middle and Late Bronze Age and the Early Iron Age and Their Relation to the Early Greek Settlements, Bonn.
 • BLEGEN, C./BOULTER C. G/CASKEY, J. L./RAWSON, M. 1958. Troy. Settlements VIIa, VIIb and VIII. Cincinnati.
 • HÜRYILMAZ, H. 2007. “Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazısında Bulunan Makara Biçimli Objeler ve Düşündürdükleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6/19: 33-47.
 • MANGALOĞLU-VOTRUBA, S. 2011. “Limantepe’de Geç Hellas IIIC Dönemi”, Anadolu/ Anatolia 37: 43-73.
 • PAVUK, P. 2012. “Aegaeum 33. Kosmos. Jewelery, Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age (Eds. M. L. Nosch/R. Laffineur). Leuven: 121-130.
 • RAHMSTORF, L. 2003a. “Clay Spools from Tiryns and Other Contemporary Sites. An Indication of Foreign Influence in LH IIIC?”, 2nd International Interdisciplinary Colloquium. The Perifery of the Mycenaean World (Eds. N. Kyparissi-Apostolika/M. Papakonstantinou). 397-415.
 • RAHMSTORF, L. 2003b. “The Identification of Early Helladic Weights and Their Wider Implications”, Aeaaeum 24. Metron. Measuring the Aegean Bronze Age (Eds. K. P. Foster/R. Laffineur). Leuven: 293-299.
 • RAHMSTORF, L. 2005. “Ethnicity and Changes in Weaving Technology in Cyprus and the Eastern Mediterranean in the 12th Century BC”, Cyprus: Religion and Society. From the Late Bronze Age to the Archaic Period (Eds. V. Karageorghis/H. Matthäus, S. Rogge). Bibliopolis: 143-169.
 • RAHMSTORF, L. 2006. “Zur Ausbreitung vorderasiatischer Innovationen in die frühbronzezeitliche Ägäis” , Prahistorische Zeitschrift 81/1: 49-96.
 • RAHMSTORF, L. 2010. “The Concept of Weighing during the Bronze Age in the Aegean, the Near East and the Europe”, The Archaeology of Measurement. Comprehending Heaven, Earth and Time in Ancient Societies (Eds. I. Morley/C. Renfrew). New York: 88-105.
 • RAHMSTORF, L. 2011. “Handmade Pots and Crumbling Loomweights: ‘Barbarian’ Elements in the Eastern Mediterranean in the Last Quarter of the 2nd Millennium BC”, On Cooking Pots, Drinking Cups, Loomweights and Ethnicity in the Bronze Age Cyprus and Neighbouring Regions, (ed. W. Karageorghis/O. Kouka). Nicosia: 314-330.
 • RAHMSTORF, L. 2015. “An Introduction to the Invesitgation of Archaeological Textile Tools”, Tools, Textiles and Contexts. Investigating Textile production in the Aegean and Eastern Mediterranean Bronze Age. Ancient Textiles Ser. Vol. 21. (Eds. E. Andersson Strand/M.-L. Nosch). Oxford: 1-23.
 • TÜTÜNCÜLER, Ö. 1999. MÖ 2. Bin İzmir Bölgesi Dokuma Aletleri (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara.
 • TÜTÜNCÜLER, Ö. 2005. MÖ 2. Bin Ege Bölgesi Dokuma Aletleri, Ankara (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara.

CLAY SPOOLS FROM BAYRAKLI/SMYRNA AND THEIR MEANNING IN THE AEGEAN ARCHAEOLOGY

Yıl 2016, Sayı: 19, 69 - 77, 01.01.2016

Öz

Clay spools which came into prominence with the studies in recent years, appear in the Neolithic Period and become widespread especially during the 2nd Millennium BC in the Aegean world. According to the archaeological evidence, scholars agree on the function of these objects as weaving tools. Although a large number of sites with clay spools were determined in the Aegean, only a few settlements are known in the Western Anatolia. In this paper, a new settlement to the map of spread of clay spools in Western Anatolia has been added with the help of Bayraklı data. Additionally, it was verified that Bayraklı spools constitute an integrity with the other sites, both in the Aegean and Western Anatolia, from the point of chronological and typological aspect

Kaynakça

 • AKURGAL, E. 1950. “Bayraklı Kazısı Ön Rapor”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi VIII/1-2, Ankara: 1-51.
 • AKURGAL, E. 1993. Eski Çağ’da Ege ve İzmir, İzmir.
 • AKURGAL, E. 1997. Eski İzmir I. Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı, Ankara.
 • AYTAÇLAR, N. 2004. “The Early Iron Age at Klazomenai”, Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony. Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, (Eds. A. Moustaka/E. Skarlatidou/ M.-C. Tzannes/Y. Ersoy). Thessaloniki: 17-41.
 • BAYNE, N. 2000. The Grey Wares of North-West Anatolia in the Middle and Late Bronze Age and the Early Iron Age and Their Relation to the Early Greek Settlements, Bonn.
 • BLEGEN, C./BOULTER C. G/CASKEY, J. L./RAWSON, M. 1958. Troy. Settlements VIIa, VIIb and VIII. Cincinnati.
 • HÜRYILMAZ, H. 2007. “Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazısında Bulunan Makara Biçimli Objeler ve Düşündürdükleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6/19: 33-47.
 • MANGALOĞLU-VOTRUBA, S. 2011. “Limantepe’de Geç Hellas IIIC Dönemi”, Anadolu/ Anatolia 37: 43-73.
 • PAVUK, P. 2012. “Aegaeum 33. Kosmos. Jewelery, Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age (Eds. M. L. Nosch/R. Laffineur). Leuven: 121-130.
 • RAHMSTORF, L. 2003a. “Clay Spools from Tiryns and Other Contemporary Sites. An Indication of Foreign Influence in LH IIIC?”, 2nd International Interdisciplinary Colloquium. The Perifery of the Mycenaean World (Eds. N. Kyparissi-Apostolika/M. Papakonstantinou). 397-415.
 • RAHMSTORF, L. 2003b. “The Identification of Early Helladic Weights and Their Wider Implications”, Aeaaeum 24. Metron. Measuring the Aegean Bronze Age (Eds. K. P. Foster/R. Laffineur). Leuven: 293-299.
 • RAHMSTORF, L. 2005. “Ethnicity and Changes in Weaving Technology in Cyprus and the Eastern Mediterranean in the 12th Century BC”, Cyprus: Religion and Society. From the Late Bronze Age to the Archaic Period (Eds. V. Karageorghis/H. Matthäus, S. Rogge). Bibliopolis: 143-169.
 • RAHMSTORF, L. 2006. “Zur Ausbreitung vorderasiatischer Innovationen in die frühbronzezeitliche Ägäis” , Prahistorische Zeitschrift 81/1: 49-96.
 • RAHMSTORF, L. 2010. “The Concept of Weighing during the Bronze Age in the Aegean, the Near East and the Europe”, The Archaeology of Measurement. Comprehending Heaven, Earth and Time in Ancient Societies (Eds. I. Morley/C. Renfrew). New York: 88-105.
 • RAHMSTORF, L. 2011. “Handmade Pots and Crumbling Loomweights: ‘Barbarian’ Elements in the Eastern Mediterranean in the Last Quarter of the 2nd Millennium BC”, On Cooking Pots, Drinking Cups, Loomweights and Ethnicity in the Bronze Age Cyprus and Neighbouring Regions, (ed. W. Karageorghis/O. Kouka). Nicosia: 314-330.
 • RAHMSTORF, L. 2015. “An Introduction to the Invesitgation of Archaeological Textile Tools”, Tools, Textiles and Contexts. Investigating Textile production in the Aegean and Eastern Mediterranean Bronze Age. Ancient Textiles Ser. Vol. 21. (Eds. E. Andersson Strand/M.-L. Nosch). Oxford: 1-23.
 • TÜTÜNCÜLER, Ö. 1999. MÖ 2. Bin İzmir Bölgesi Dokuma Aletleri (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara.
 • TÜTÜNCÜLER, Ö. 2005. MÖ 2. Bin Ege Bölgesi Dokuma Aletleri, Ankara (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Aylin Ü. Erdem Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Sayı: 19

Kaynak Göster

APA Erdem, A. Ü. (2016). BAYRAKLI/SMYRNA MAKARALARI VE EGE ARKEOLOJİSİNDEKİ YERİ. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi(19), 69-77.
AMA Erdem AÜ. BAYRAKLI/SMYRNA MAKARALARI VE EGE ARKEOLOJİSİNDEKİ YERİ. TÜBA-AR. Ocak 2016;(19):69-77.
Chicago Erdem, Aylin Ü. “BAYRAKLI/SMYRNA MAKARALARI VE EGE ARKEOLOJİSİNDEKİ YERİ”. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, sy. 19 (Ocak 2016): 69-77.
EndNote Erdem AÜ (01 Ocak 2016) BAYRAKLI/SMYRNA MAKARALARI VE EGE ARKEOLOJİSİNDEKİ YERİ. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 19 69–77.
IEEE A. Ü. Erdem, “BAYRAKLI/SMYRNA MAKARALARI VE EGE ARKEOLOJİSİNDEKİ YERİ”, TÜBA-AR, sy. 19, ss. 69–77, Ocak 2016.
ISNAD Erdem, Aylin Ü. “BAYRAKLI/SMYRNA MAKARALARI VE EGE ARKEOLOJİSİNDEKİ YERİ”. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 19 (Ocak 2016), 69-77.
JAMA Erdem AÜ. BAYRAKLI/SMYRNA MAKARALARI VE EGE ARKEOLOJİSİNDEKİ YERİ. TÜBA-AR. 2016;:69–77.
MLA Erdem, Aylin Ü. “BAYRAKLI/SMYRNA MAKARALARI VE EGE ARKEOLOJİSİNDEKİ YERİ”. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, sy. 19, 2016, ss. 69-77.
Vancouver Erdem AÜ. BAYRAKLI/SMYRNA MAKARALARI VE EGE ARKEOLOJİSİNDEKİ YERİ. TÜBA-AR. 2016(19):69-77.

Bu sistemin içeriği ve TÜBA-AR'da yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0" altında lisanslanmıştır.

by-nc-nd.png