Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Konya Basin Metallic Ware: Typological, Technological and Chronological Analysis of a Specialized Early Bronze Age Ceramic Production in Anatolia

Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 30, 31 - 54, 30.06.2022
https://doi.org/10.22520/tubaar2022.30.002

Öz

This paper provides a synthetic assessment of a peculiar Early Bronze Age ceramic production from the Konya Basin in southern-central Anatolia (Turkey), known in the literature as “Metallic Ware”. While there have been several studies on this ware, our work presents for the first time a detailed chrono-typology, a functional analysis and an evaluation of its spatial distribution employing ca 340 published and unpublished pieces. We also propose a new term to identify this production in future studies, the “Konya Basin Metallic Ware (KBMW)”.

Kaynakça

 • FRENCH, D. 1965. “Prehistoric Sites in the Göksu Valley”, Anatolian Studies 15: 177-201.
 • FRIEDMAN, E. S. 2000. Tecnologıcal Style ın Early Bronze Age Anatolia: The Interrelationship Between and Metal Production, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Cicago.
 • GOLDMAN, H. 1956a. Excavations at Gözlü Kule, Tarsus: From the Neolithic through the Bronze Age (Cilt 1), Princeton: Princeton University Press.
 • Excavations at Gözlü Kule, Tarsus. From the Neolithic Through the Bronze Age (Cilt 2), Princeton: Princeton University Press. GÜNERİ, S. 1989. “Orta Anadolu Höyükleri, Karaman-Ereğli Araştırmaları”, Türkiye Arkeoloji Dergisi 28: 97-144.
 • HACAR, A. 2017. “İlk Tunç Çağı’na Tarihlenen Anadolu Metalik Çanak Çömleğine İlişkin Yeni Bilgiler: Göltepe Buluntuları”, Adalya 20: 21-40.
 • HACAR, A., VE YENER, K. 2020. Anatolian Pot Marks in the 3rd Millennium BC: Signage, Early State Formation, and Organizationof Production. Adalya 23: 25-58.
 • Hirschfeld, N. E.(2008. “How and Why Potmarks Matter”, Near Eastern Archaeology 71: 120-129.
 • KAMIŞ, Y. 2017. “Erken Tunç Çağı’nda Acemhöyük ve Konya Ovası”, Samsat'tan Acemhöyük'e eski uygarlıkların izinde: Aliye Öztan'a Armagan, (Eds. S. Özkan i), İzmir: 176-189.
 • KAMIŞ, Y. 2019. “Eminler Höyük ve Karaman Ovası Yüzey Araştırmaları 2018 Yılı Çalışmaları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı 37/3: 511-520.
 • KAMIŞ, Y. 2020. Acemhöyük’ten Bir Grup Erken Tunç Çağı Seramiği, Anadolu Prehistoryasına Adanmış Bir Yaşam: Jak Yakara Armağan, (Eds. B. Gür ve S. Dalkılıç), Ankara: 239-262.
 • KÜHNE, H. 1976. Die Keramik vom Tell Chuēra und ihre Beziehungen zu Finden aus Syrien-Palästina, der Türkei und dem Iraq. Berlin: Gebr. Mann.
 • MALLEGNİ, C. / VACCA, A. 2013. “Connections between Syria and Anatolia in the Second Half of the 3rd Millennium BC: the Tarsus Sequence”, BAR International Series 2581 (I): 209-217.
 • MASSA, M. / BACHHUBER, C. / ŞAHİN, Ş. / ERPEHLİVAN, H. 2020. “The 2019 and 2020 Seasons of The Konya Regional Archaeologıcal Survey Project”, Anatolica 47: 217-245.
 • MELLAART, J. 1954. “Preliminary Report on a Survey of Pre-Classical Remains in Southern Turkey” Anatolian Studies 4: 175-240.
 • MELLAART, J. 1963. “Early Cultures of the South Anatolian Plateau, II: The Late Chalcolithic and Early Bronze Ages in the Konya Plain”, Anatolian Studies 13: 199-236.
 • ÖZGÜÇ, N. 1990. “An Early Bronze Age Jar from Acemhöyük”. Archaeological, Historical and Geographical Studies 21: 70-73.
 • ÖZGÜÇ, T. 1986. “New observations on the relationship of Kültepe with Southeast Anatolia and North Syria during the third millennium B.C. ”, Ancient Anatolia : aspects of change and cultural development : essays in honor of Machteld J. Mellink (Eds. E. P. Canby Jeanny), Madison: (s. 31-47).
 • ÖZTAN, A. 1989. “A Group of Early Bronze age Pottery from the Konya and Niğde Region”. Anatolia and the Near East, Studies in Honor of Tahsin Özgüç, (Eds. M. M. K. Emre), Ankara: 407-418.
 • SETON-WİLLİAMS, M. 1954. “Cilician Survey”. Anatolian Studies 4: 74-121.
 • SEEHER, J. 2000 Die bronzezeitliche Nekropole von Demircihüyük‐Sarıket, Tübingen.
 • SYMİNGTON, D. 2007. The Early Bronze Age Pottery. N. Postgate, & D. Thomas içinde, Excavations at Kilise Tepe 1994-98 From. Bronze Age to Byzantine in western Cilicia, Text, Ankara.
 • ŞENER, T. (2014). Ovaören/Topakhöyük ve Teras YerleĢimi Erken Tunç Çağı Mezarlarının Arkeolojik ve Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Gazi Üniversitesi) Ankara.
 • ŞENYURT, S. Y. 1995. M.Ö. 3. Binde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Metalik Seramik ve Bu Seramiğin Anadolu’daki Yayılışı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi), Ankara.
 • ÜNLÜ, E. 2009. Technological and Stylistic Evaluation of the Early Bronze Age Pottery at Tarsus-Gozlukule, Turkey: Pottery Production and its Interaction with Economic, Social,and Cultural Spheres, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Pensilvanya Üniversitesi) Philadelphia.
 • YÜCEL, Ş. / KAMIŞ, Y. / AKÇAY, A. 2013. “Ovaören 2012 Yılı Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 35/2: 62-80.

KONYA HAVZASI METALİK ÇANAK ÇÖMLEĞİ: Erken Tunç Çağı’nda Özel Bir Çanak Çömlek Grubunun Tipolojik, Teknolojik ve Kronolojik Yönden İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 30, 31 - 54, 30.06.2022
https://doi.org/10.22520/tubaar2022.30.002

Öz

Bu çalışma ile İç Anadolu’nun güneyinde Konya Havzası olarak tanımlanan coğrafi bölge içinde kalan yerleşimlerden ele geçen ve Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilen, belirli tarzda üretilmiş özel bir çanak çömlek grubu olan “metalik çanak çömlek” değerlendirilmekte ve bütünlükçü bir yaklaşım ile ele alınmaktadır. Bu çanak çömlek grubu bazı araştırmacılar tarafından daha önce araştırılmış olmakla birlikte detaylı bir kronolojik tipoloji, işlev tipolojisi ve yayılım alanı gibi hususlar ilk defa bu çalışma ile sunulmaktadır. Bu makalede, yayınlanmış ve yayınlanmamış toplam 340 çanak çömlek örneği değerlendirilmiştir. Bu örnekler tipolojik, teknolojik ve kronolojik yönden detaylı olarak incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda bu çanak çömlek grubu için detaylı bir tipoloji oluşturulmuş, yayılım alanı ve kronolojik problemleri aydınlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca söz konusu bu çanak çömlek grubu için “Konya Havzası Metalik Çanak Çömleği (KHMÇÇ)” olarak yeni bir isim önerisi sunulmaktadır.

Kaynakça

 • FRENCH, D. 1965. “Prehistoric Sites in the Göksu Valley”, Anatolian Studies 15: 177-201.
 • FRIEDMAN, E. S. 2000. Tecnologıcal Style ın Early Bronze Age Anatolia: The Interrelationship Between and Metal Production, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Cicago.
 • GOLDMAN, H. 1956a. Excavations at Gözlü Kule, Tarsus: From the Neolithic through the Bronze Age (Cilt 1), Princeton: Princeton University Press.
 • Excavations at Gözlü Kule, Tarsus. From the Neolithic Through the Bronze Age (Cilt 2), Princeton: Princeton University Press. GÜNERİ, S. 1989. “Orta Anadolu Höyükleri, Karaman-Ereğli Araştırmaları”, Türkiye Arkeoloji Dergisi 28: 97-144.
 • HACAR, A. 2017. “İlk Tunç Çağı’na Tarihlenen Anadolu Metalik Çanak Çömleğine İlişkin Yeni Bilgiler: Göltepe Buluntuları”, Adalya 20: 21-40.
 • HACAR, A., VE YENER, K. 2020. Anatolian Pot Marks in the 3rd Millennium BC: Signage, Early State Formation, and Organizationof Production. Adalya 23: 25-58.
 • Hirschfeld, N. E.(2008. “How and Why Potmarks Matter”, Near Eastern Archaeology 71: 120-129.
 • KAMIŞ, Y. 2017. “Erken Tunç Çağı’nda Acemhöyük ve Konya Ovası”, Samsat'tan Acemhöyük'e eski uygarlıkların izinde: Aliye Öztan'a Armagan, (Eds. S. Özkan i), İzmir: 176-189.
 • KAMIŞ, Y. 2019. “Eminler Höyük ve Karaman Ovası Yüzey Araştırmaları 2018 Yılı Çalışmaları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı 37/3: 511-520.
 • KAMIŞ, Y. 2020. Acemhöyük’ten Bir Grup Erken Tunç Çağı Seramiği, Anadolu Prehistoryasına Adanmış Bir Yaşam: Jak Yakara Armağan, (Eds. B. Gür ve S. Dalkılıç), Ankara: 239-262.
 • KÜHNE, H. 1976. Die Keramik vom Tell Chuēra und ihre Beziehungen zu Finden aus Syrien-Palästina, der Türkei und dem Iraq. Berlin: Gebr. Mann.
 • MALLEGNİ, C. / VACCA, A. 2013. “Connections between Syria and Anatolia in the Second Half of the 3rd Millennium BC: the Tarsus Sequence”, BAR International Series 2581 (I): 209-217.
 • MASSA, M. / BACHHUBER, C. / ŞAHİN, Ş. / ERPEHLİVAN, H. 2020. “The 2019 and 2020 Seasons of The Konya Regional Archaeologıcal Survey Project”, Anatolica 47: 217-245.
 • MELLAART, J. 1954. “Preliminary Report on a Survey of Pre-Classical Remains in Southern Turkey” Anatolian Studies 4: 175-240.
 • MELLAART, J. 1963. “Early Cultures of the South Anatolian Plateau, II: The Late Chalcolithic and Early Bronze Ages in the Konya Plain”, Anatolian Studies 13: 199-236.
 • ÖZGÜÇ, N. 1990. “An Early Bronze Age Jar from Acemhöyük”. Archaeological, Historical and Geographical Studies 21: 70-73.
 • ÖZGÜÇ, T. 1986. “New observations on the relationship of Kültepe with Southeast Anatolia and North Syria during the third millennium B.C. ”, Ancient Anatolia : aspects of change and cultural development : essays in honor of Machteld J. Mellink (Eds. E. P. Canby Jeanny), Madison: (s. 31-47).
 • ÖZTAN, A. 1989. “A Group of Early Bronze age Pottery from the Konya and Niğde Region”. Anatolia and the Near East, Studies in Honor of Tahsin Özgüç, (Eds. M. M. K. Emre), Ankara: 407-418.
 • SETON-WİLLİAMS, M. 1954. “Cilician Survey”. Anatolian Studies 4: 74-121.
 • SEEHER, J. 2000 Die bronzezeitliche Nekropole von Demircihüyük‐Sarıket, Tübingen.
 • SYMİNGTON, D. 2007. The Early Bronze Age Pottery. N. Postgate, & D. Thomas içinde, Excavations at Kilise Tepe 1994-98 From. Bronze Age to Byzantine in western Cilicia, Text, Ankara.
 • ŞENER, T. (2014). Ovaören/Topakhöyük ve Teras YerleĢimi Erken Tunç Çağı Mezarlarının Arkeolojik ve Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Gazi Üniversitesi) Ankara.
 • ŞENYURT, S. Y. 1995. M.Ö. 3. Binde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Metalik Seramik ve Bu Seramiğin Anadolu’daki Yayılışı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi), Ankara.
 • ÜNLÜ, E. 2009. Technological and Stylistic Evaluation of the Early Bronze Age Pottery at Tarsus-Gozlukule, Turkey: Pottery Production and its Interaction with Economic, Social,and Cultural Spheres, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Pensilvanya Üniversitesi) Philadelphia.
 • YÜCEL, Ş. / KAMIŞ, Y. / AKÇAY, A. 2013. “Ovaören 2012 Yılı Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 35/2: 62-80.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Arkeoloji
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yusuf TUNA> (Sorumlu Yazar)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7408-138X
Türkiye


Michele MASSA>
chicago
0000-0003-4992-9016
Türkiye


Fatma ŞAHİN>
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3560-1127
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 22 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 8 Kasım 2021
Kabul Tarihi 19 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 0, Sayı 30

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tubaar1020296, journal = {TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi}, issn = {1301-8566}, eissn = {2667-5005}, address = {TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27 Çankaya 06690 ANKARA}, publisher = {Türkiye Bilimler Akademisi}, year = {2022}, volume = {0}, number = {30}, pages = {31 - 54}, doi = {10.22520/tubaar2022.30.002}, title = {KONYA HAVZASI METALİK ÇANAK ÇÖMLEĞİ: Erken Tunç Çağı’nda Özel Bir Çanak Çömlek Grubunun Tipolojik, Teknolojik ve Kronolojik Yönden İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Tuna, Yusuf and Massa, Michele and Şahin, Fatma} }
APA Tuna, Y. , Massa, M. & Şahin, F. (2022). KONYA HAVZASI METALİK ÇANAK ÇÖMLEĞİ: Erken Tunç Çağı’nda Özel Bir Çanak Çömlek Grubunun Tipolojik, Teknolojik ve Kronolojik Yönden İncelenmesi . TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi , 0 (30) , 31-54 . DOI: 10.22520/tubaar2022.30.002
MLA Tuna, Y. , Massa, M. , Şahin, F. "KONYA HAVZASI METALİK ÇANAK ÇÖMLEĞİ: Erken Tunç Çağı’nda Özel Bir Çanak Çömlek Grubunun Tipolojik, Teknolojik ve Kronolojik Yönden İncelenmesi" . TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 0 (2022 ): 31-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubaar/issue/70348/1020296>
Chicago Tuna, Y. , Massa, M. , Şahin, F. "KONYA HAVZASI METALİK ÇANAK ÇÖMLEĞİ: Erken Tunç Çağı’nda Özel Bir Çanak Çömlek Grubunun Tipolojik, Teknolojik ve Kronolojik Yönden İncelenmesi". TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 0 (2022 ): 31-54
RIS TY - JOUR T1 - KONYA HAVZASI METALİK ÇANAK ÇÖMLEĞİ: Erken Tunç Çağı’nda Özel Bir Çanak Çömlek Grubunun Tipolojik, Teknolojik ve Kronolojik Yönden İncelenmesi AU - Yusuf Tuna , Michele Massa , Fatma Şahin Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.22520/tubaar2022.30.002 DO - 10.22520/tubaar2022.30.002 T2 - TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 54 VL - 0 IS - 30 SN - 1301-8566-2667-5005 M3 - doi: 10.22520/tubaar2022.30.002 UR - https://doi.org/10.22520/tubaar2022.30.002 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi KONYA HAVZASI METALİK ÇANAK ÇÖMLEĞİ: Erken Tunç Çağı’nda Özel Bir Çanak Çömlek Grubunun Tipolojik, Teknolojik ve Kronolojik Yönden İncelenmesi %A Yusuf Tuna , Michele Massa , Fatma Şahin %T KONYA HAVZASI METALİK ÇANAK ÇÖMLEĞİ: Erken Tunç Çağı’nda Özel Bir Çanak Çömlek Grubunun Tipolojik, Teknolojik ve Kronolojik Yönden İncelenmesi %D 2022 %J TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi %P 1301-8566-2667-5005 %V 0 %N 30 %R doi: 10.22520/tubaar2022.30.002 %U 10.22520/tubaar2022.30.002
ISNAD Tuna, Yusuf , Massa, Michele , Şahin, Fatma . "KONYA HAVZASI METALİK ÇANAK ÇÖMLEĞİ: Erken Tunç Çağı’nda Özel Bir Çanak Çömlek Grubunun Tipolojik, Teknolojik ve Kronolojik Yönden İncelenmesi". TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 0 / 30 (Haziran 2022): 31-54 . https://doi.org/10.22520/tubaar2022.30.002
AMA Tuna Y. , Massa M. , Şahin F. KONYA HAVZASI METALİK ÇANAK ÇÖMLEĞİ: Erken Tunç Çağı’nda Özel Bir Çanak Çömlek Grubunun Tipolojik, Teknolojik ve Kronolojik Yönden İncelenmesi. TÜBA-AR. 2022; 0(30): 31-54.
Vancouver Tuna Y. , Massa M. , Şahin F. KONYA HAVZASI METALİK ÇANAK ÇÖMLEĞİ: Erken Tunç Çağı’nda Özel Bir Çanak Çömlek Grubunun Tipolojik, Teknolojik ve Kronolojik Yönden İncelenmesi. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi. 2022; 0(30): 31-54.
IEEE Y. Tuna , M. Massa ve F. Şahin , "KONYA HAVZASI METALİK ÇANAK ÇÖMLEĞİ: Erken Tunç Çağı’nda Özel Bir Çanak Çömlek Grubunun Tipolojik, Teknolojik ve Kronolojik Yönden İncelenmesi", TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, c. 0, sayı. 30, ss. 31-54, Haz. 2022, doi:10.22520/tubaar2022.30.002

Bu sistemin içeriği ve TÜBA-AR'da yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0" altında lisanslanmıştır.

by-nc-nd.png