Editör Kurulu

Editör Kurulu

Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT

Turkey
turklukbilimi@gmail.com
Konular: Filoloji,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Dilbilimi
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ramis KARABULUT

Turkey
rkarabulut611@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-9164-3308
Konular: Yeni Türk Edebiyatı
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Dinçer APAYDIN

Turkey
dapadin@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8045-0786
Konular: Yeni Türk Edebiyatı,Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Kurum: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Merve GÜLCÜ

Turkey
merve.gulcu@hbv.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5605-8322
Konular: Yeni Türk Edebiyatı

Dergipark YARDIM

Turkey
dergiparkdestek@tubitak.gov.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
TÜBAR'ın Tarandığı Dizinler

ULAKBİM TR Dizin