Editör Kurulu

Editör Kurulu

Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT

Turkey
turklukbilimi@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Filoloji,Dilbilimi
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ramis KARABULUT

Turkey
rkarabulut611@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-9164-3308
Konular: Yeni Türk Edebiyatı
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Dinçer APAYDIN

Turkey
dapadin@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8045-0786
Konular: Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı,Yeni Türk Edebiyatı
Kurum: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Merve AKBAŞ

Turkey
merve.akbas@hbv.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3635-3361
Konular: Yeni Türk Edebiyatı
Kurum: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dergipark YARDIM

Turkey
dergiparkdestek@tubitak.gov.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler