Editör Kurulu

Editör Kurulu

Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT

Turkey
turklukbilimi@gmail.com
Konular: Filoloji,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Dilbilimi
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dergipark YARDIM

Turkey
dergiparkdestek@tubitak.gov.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler