Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Editör Kurulu
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye
Filoloji, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi
Doç. Dr. Ramis KARABULUT NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 0000-0001-9164-3308 Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı
Dr. Öğr. Üyesi Dinçer APAYDIN ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-8045-0786 Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Arş. Gör. Merve AKBAŞ ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-3635-3361 Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler