İletişim Bilgileri

Temel İletişim

Türklük Bilimi Araştırmaları
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
turklukbilimi@gmail.com

Başeditör

Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
turklukbilimi@gmail.com

Dergi İletişim

Ramis KARABULUT
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
turklukbilimi@gmail.com