Temel İletişim
Ad: Türklük Bilimi Araştırmaları
E-posta: turklukbilimi@gmail.com
Başeditör
Ad: Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
E-posta: turklukbilimi@gmail.com
Dergi İletişim
Ad: Ramis KARABULUT
E-posta: turklukbilimi@gmail.com