Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

OKUL YÖNETİCİLİĞİ GÖREVİNDEN ÖĞRETMENLİĞE DÖNÜŞ: YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 3, 53 - 73, 12.09.2017

Öz


 Bu araştırmanın amacı, görev süresi dolan ve öğretmenlik mesleğine dönen okul yöneticilerinin yaşadıkları sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini incelemektir. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni çerçevesinde tasarlanan mevcut araştırmanın katılımcılarını görev süresi dolan ve öğretmenlik mesleğine dönen toplam 13 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları katılımcıların, yönetmelikteki maddelerin amaca hizmet etmediğini, değerlendirme formlarının belgelere dayanmadan doldurulduğunu, değerlendirme komisyonunun okul yöneticilerini tam olarak tanımadan değerlendirmeye çalıştıklarını ve sendikal baskıların okul yöneticisi atamalarında etkili olduğunu düşündüklerini göstermektedir. Bununla birlikte araştırma sonuçlarına göre katılımcılar genel olarak öğretmenliğe döndüklerinde sorun yaşamadıklarını, öğretmenliğe dönmenin yararlarının kendine zaman ayırma, zihinsel ve fiziksel yükten kurtulma şeklinde olduğunu, öğretmenliğe döndüklerinde yaşadıkları sorunları aşmak için de kişisel gelişim seminerlerine katıldıklarını, diğer öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunduklarını ve velilerle iş birliği yaptıklarını ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçları ilgili alan yazınla ilişkili bir biçimde tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur. 


Kaynakça

  • Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya ili). Eğitim ve Bilim, 37(164), 159-175.
  • Akçadağ, T. (2014). Okul yöneticilerinin bakış açılarıyla yöneticilerin yetiştirilme, atama ve yer değiştirmeleri; Sorunlar ve çözümler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 135-150.
  • Akman, Y. (2016). Okul yöneticilerinin öğretmenliğe dönüş sürecine ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 319-334.

Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 3, 53 - 73, 12.09.2017

Öz

Kaynakça

  • Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya ili). Eğitim ve Bilim, 37(164), 159-175.
  • Akçadağ, T. (2014). Okul yöneticilerinin bakış açılarıyla yöneticilerin yetiştirilme, atama ve yer değiştirmeleri; Sorunlar ve çözümler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 135-150.
  • Akman, Y. (2016). Okul yöneticilerinin öğretmenliğe dönüş sürecine ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 319-334.

Ayrıntılar

Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Sosyal Bilimler
Yazarlar

Ali Çağatay KILINÇ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Serkan KOŞAR
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Emre ER Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Didem KOŞAR
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kılınç, A. Ç. , Koşar, S. , Er, E. & Koşar, D. (2017). OKUL YÖNETİCİLİĞİ GÖREVİNDEN ÖĞRETMENLİĞE DÖNÜŞ: YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . TÜBAV Bilim Dergisi , 10 (3) , 53-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/31124/337912
ISSN: 1308 - 4941