Yazarlara Bilgiler

ÖNEMLİ UYARI

TÜBAV BİLİM DERGİSİ 2008 DEN BU TARAFA YAYIN HAYATINI FEN BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR. TR DİZİN V.B. İNDEKSLERDE TARANMA ŞARTLARINDAN BİR TANESİ DE DERGİNİN BELİRLİ BİR ALAN YÖNELİK YAYIN YAPMASIDIR.
BU KAPSAMDA DERGİMİZ TR DİZİNDE DE YER ALABİLMESİ İÇİN DİĞER BÜTÜN ŞARTLARI TAŞIMAKTADIR. SADECE ALAN SINIRLAMASI GEREKMEKTEDİR DERGİMİZE 13 / 3. SAYISI İLE BİRLİKTE SADECE MÜHENDİSLİK ALANINA AİT MAKALELER KABUL EDİLECEKTİR. DİĞER ALANLARA AİT MAKALELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
DİĞER ALANLAR İÇİN TÜRK ARAŞTIRMA VAKFI TARAFINDAN YAYIN HAYATINA BAŞLAYACAK OLAN DİĞER DERGİLERDE DEĞERLENDİRME YAPILABİLECEKTİR.
YAZAR, HAKEM, EDİTÖR VE VAKIF ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

TÜBAV BİLİM DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜ
Yazarların dergiye makale göndermeden önce Register kayıt işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlem kolaylıkla Siteye Giriş bağlantısından yapılabilir. Yazar/yazarlar, makale gönderim sürecini başlattıktan sonra Telif Hakkı Formu’nu ve Makale Benzerlik Raporunu sisteme yüklemeli ve Gönderi Kontrol Listesi’ni dikkatlice incelemelidir. Liste kurallarına uygun olmayan gönderiler değerlendirme için kabul edilmeyecektir. Telif Hakkı Formu, başvuru başlatıldığında sistem üzerinden indirilebilir.


·      Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.


1.     Makale; genel olarak giriş, yöntem, bulgular ve sonuca ilişkin kısımları kapsamaktadır.

2.     Sunulan makale toplam 20 sayfayı geçmemektedir.

3.     Yazı dosyası WORD (*.doc, *.docx) formatındadır. Makale dosyasının PDF olarak yüklenmesinden kaçınılmalıdır. Sadece Telif Hakkı Formu PDF olarak yüklenmelidir.

4.     Eserin başlığı büyük harflerle sayfaya ortalı 14 punto Times New Roman yazı tipinde, metne uygun, kısa ve açıkdır. Başlığın altında, eserin yazar ya da yazarlarının adı – soyadı ile e-posta ve kurum bilgileri 12 punto Times New Roman yazı tipinde yazılmıştır.

5.     Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce tek satır aralıklı 9 punto Times New Roman yazı tipinde yazılmıştır. İngilizce özetin başına eserin başlığı aynı dilden yazılmıştır. Özetlerin sonunda anahtar kelimeler yer almaktadır.

6.     Metin sayfanın tek yüzüne, tek satır aralıklı, kenarlarda 30 mm boşluk bırakılarak, Times New Roman Türkçe karakteri ve 10 punto kullanılarak A4 (210x297mm) formatındadır.

7.     Kaynak Kısmı; Yazarın adının baş harfi, yazarın soyadı, “makalenin tam başlığı”, derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), cilt no, sayı no, makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl şeklindedir. Örnek; H. M. Şahin, A. H. Yalçın, "Nükleer Enerji ile Hidrojen Üretimi ve Küresel Isınmaya Etkisi", UHK 2006, III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi Bildiri Kitabı, sayfa 129–136, Temmuz 2006, İstanbul.

8.     Makale http://www.dergi.tubav.org.tr/ adresindeki örnek makale şablonun içine yukarıda belirtilen adımlar uygulanarak yerleştirilmiştir. Örnek makale şablonuna "Yazım ve Gönderim Kuralları" bölümünden ulaşabilirsiniz.

9.     Telif Hakkı Formu için tıklayınız. İndireceğiniz dosyada ilgili alanları doldurarak çıktı alınız. Islak imzalı dokümanı taratıp PDF türünde kaydediniz. Makale başvurusu sırasında formu sisteme yükleyiniz.

10.  Makale gönderirken lütfen makale metninde yazar isim (ler) inin yazılmamasına dikkat ediniz. Yazar isimleri makalenin sisteme yüklenmesinde istenmektedir. 

 

 

·      Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır. 

 

·      Makale yazım konusunda yol gösterici olacak kaynaklar

http://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/eyes2_yazar_1.pdf 

Makale İçeriği:

Başlık

Başlık, makaleyi betimleyici olmalı, makalenin temel kavramlarını, tartışmalarını ve temel savını yansıtmalı ve mümkünse 12 kelimeyi aşmamalıdır.

Öz (Abstract/Descriptive Abstract)

Öz, makaledeki bilginin kısa bir tanıtımı olarak tanımlanabilir. Araştırma metni içeriğinin paragraf formundaki şekli olup, okurlar için genel bir harita işlevi görür. Makalenin ana kısımlarının (giriş, bulgular ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve öneriler) her birinin kısa bir özetini içermeli, okuyucunun makalenin içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine, kendi ilgi alanlarıyla ilişkisini saptamasına ve böylece makaleyi bütünüyle okumaya ihtiyaç duyup duymayacağına karar vermesine olanak vermelidir. Öz, 100-250 kelime arasında, tek paragraf olmalıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords)

Bilimsel yayınlarda özü takiben, genellikle, anahtar kelimeler yer alır. Anahtar kelimeler yayının elektronik ortamda taranmasına, dizinlemesine yardımcı olduğu gibi, yayına hazırlama süreçlerinde (örneğin hakemlerin belirlenmesinde) editörlere katkı sağlar.


Özet (Summary/Informative Abstract)

Literatürde geniş öz, bilgilendirici öz olarak da geçen özet, temel bilgiler açısından öz ile aynı özellikleri taşımakla birlikte uzunluk ve ayrıntı açısından farklılık göstermektedir. Özden daha ayrıntılı bilgi veren özetin uzunluğu genellikle yayının %5-15’i oranında olmalıdır. Ayrıca özette özden farklı olarak tablolar ve şekiller yer alabilir.


Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Akademik Süreli Yayıncılık Kılavuzu 2013


Kaynakça

Sadece akademik çalışmalarda değil, her türlü yazılı ve sözlü açıklamada, yararlanılan kaynakları belirtmek hem yasal hem de ahlaki bir sorumluluktur. Üretilen bilginin sağlıklı gelişimi için buna özen göstermek gerekir.

Akademik çalışmalarda yararlanılan kaynakların, belirli bir düzende verilmesi için uluslararası pek çok standart geliştirilmiştir. Görünüş özelliği açısından bu standartlar arasında farklılık olsa da, temelde hepsinde bulunan ortak alanlar (yazar, başlık, yayın bilgisi, tarih, sayfa numarası) vardır. TÜBAV Bili Dergisi APA referans verme yöntemini tercih etmektedir. Aşağıdaki linkten gerekli bilgiler edinilebilir.


http://www.apastyle.orgISSN: 1308 - 4941