Yazım ve Gönderim Kuralları

ÖNEMLİ UYARI

TÜBAV BİLİM DERGİSİ 2008 DEN BU TARAFA YAYIN HAYATINI FEN BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR. TR DİZİN V.B. İNDEKSLERDE TARANMA ŞARTLARINDAN BİR TANESİ DE DERGİNİN BELİRLİ BİR ALANA YÖNELİK YAYIN YAPMASIDIR.
BU KAPSAMDA DERGİMİZ TR DİZİNDE DE YER ALABİLMESİ İÇİN DİĞER BÜTÜN ŞARTLARI TAŞIMAKTADIR. SADECE ALAN SINIRLAMASI GEREKMEKTEDİR DERGİMİZE BUNDAN BÖYLE SADECE MÜHENDİSLİK ALANINA AİT MAKALELER KABUL EDİLECEKTİR. DİĞER ALANLARA AİT MAKALELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

DİĞER ALANLAR İÇİN TÜRK ARAŞTIRMA VAKFI TARAFINDAN YAYIN HAYATINA BAŞLAYACAK OLAN DİĞER DERGİLERDE DEĞERLENDİRME YAPILABİLECEKTİR.
YAZAR, HAKEM, EDİTÖR VE VAKIF ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

TÜBAV BİLİM DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜTÜBAV Bilim Dergisine gönderilecek olan makaleler 2013 yılı itibariyle https://dergipark.org.tr/tubav adresi üzerinden değerlendirmeye kabul edilmektedir. Dolayısı ile çalışmalarını dergimize göndermek isteyen yazarların http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubav adresinden gönderim yapmamaları gerekmektedir.

TÜBAV Bilim Dergisine makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tubav adresinden giriş yapınız.

Makaleler sisteme yüklenmeden önce Telif Hakkı Devir Sözleşmesinin ve Benzerlik Raporu nun tüm yazarlar tarafından imzalanıp, gönderilmesi gereklidir. Yazarların, makalenin özgün bir çalışma olduğunu, makalenin tüm sorumluluğunu üstlendiklerini, makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını ve yayınlanmak üzere herhangi bir yere yollanmadığını, gönderilen makalenin görüldüğünü ve sonuçlarının onaylandığını beyan etmeleri gereklidir. Makale sisteme yüklendikten sonra herhangi bir yazar eklenmesi ya da çıkarılması söz konusu değildir. Böyle bir durumun oluşması halinde, makale iptal edilecektir.

Hakem değerlendirmesinden geçip kabul edildikten sonra makalede herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilemez. Kabul edilen makale dergide yayımlanmadan önce son kontroller için dergi sekreteryası tarafından sorumlu yazara gönderilir ve onay alındıktan sonra basıma geçilir. Yapılan tüm kontrollere rağmen herhangi bir hata olması durumunda, takip eden sayıda düzeltme yapılacaktır. Ancak bu durum onay alınan son baskı metninde, yazar tarafından yapılmış olan hataları kapsamaz. Makalede bir başkasının fikirleri veya sözcüklerinin orijinal halinde veya çok az değiştirilerek kullanımı ya da değiştirilmeksizin ve referans verilmeksizin kullanılması doğrudan intihal olarak değerlendirilir. 


MAKALENİN HAZIRLANMASI

  • Derginin yayın politikası gereğince Türkçe eserlerin yaygınlaştırılması amacıyla makalelerin Türkçe olarak gönderilmesi beklenmektedir. Ancak İngilizce olarak hazırlanan çalışmalar da uygun koşulları sağlaması durumunda değerlendirme için kabul edilmektedir. 

  • Makale; genel olarak giriş, yöntem, bulgular ve sonuca ilişkin kısımlardan oluşmalıdır.

  • Sunulan makale toplam 20 sayfayı geçmemelidir.

  • Eserin başlığı büyük harflerle sayfaya ortalı 14 punto Times New Roman yazı tipinde, metne uygun, kısa ve açık olmalıdır. Başlığın altında, eserin yazar/yazarlarının adı – soyadı, e-posta adresleri ve görev yapmakta oldukları kurum bilgisi (posta adresleri) 12 punto Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır.

  • Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalı ve çalışmayı net olarak ifade etmelidir. Öncelikle Türkçe özet ve sonrasında İngilizce özet verilmelidir. Özet metinleri tek satır aralıklı, 9 punto Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı İngilizce olarak  eklenmelidir. Özetlerin sonunda anahtar kelimeler verilmelidir.

  • Metin sayfanın tek yüzüne, tek satır aralıklı (önce 0 nk, sonra 7 nk), kenarlarda; üstten 3.45 cm, alttan 2.58 cm, sağ ve soldan 3 cm boşluk boşluk bırakılarak, 10 punto Times New Roman Türkçe karakteri ile yazılmalı, gönderilecek çalışma A4 (210x297mm) boyutuna uygun yapıda olmalıdır.

  • Sayfa numaraları verilirken; ilk sayfada sayfa numarası verilmemeli, takip eden sayfalarda sağ alt köşede yer almalıdır.

  • Kaynak Kısmı; gönderim yapılan alanın (fen, sağlık, sosyal) uluslararası yazım kurallarına uygun olmalıdır.

  • Makale mutlaka Word dokümanı (*.doc, *.docx vb.) olarak yüklenmeli, *.pdf formatında yükleme yapmaktan kaçınılmalıdır.

  • Makale http://www.dergi.tubav.org.tr/ adresindeki örnek makale şablonlarından uygun olan seçilerek şablon içine yerleştirilmelidir. Örnek makale şablonu için; fen alanında gönderim için tıklayınız(Fen Bilimleri Örnek Makale Şablonu).

ISSN: 1308 - 4941