Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 650 - 655 2019-10-25

Çeviri: YÜKSEK NİTELİKLİ TARİH, KÜLTÜREL MİRAS VE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ İÇİN MANİFESTO: TARİHİN GENÇ NESİLLERİN GELİŞİMİNDE AYIRT EDİCİ KATKISININ TANINMASINA İLİŞKİN 15 İLKE

Semih AKTEKİN [1]


Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği EUROCLIO tarafından 2013 yılında yayınlanan “Manifesto on High Quality History, Heritage and Citizenship Education: 15 principles for the recognition of the distinctive contribution of history to the development of young people” başlıklı metnin tercümesidir. 


Introduction:

Method:

Findings:

Results:

Keywords: 

EUROCLIO, Tarih Eğitimi, Vatandaşlık Eğitimi, Kültürel Miras
  • EUROCLIO (2013). Manifesto on High Quality History, Heritage and Citizenship Education: 15 Principles for the recognition of the distinctive contribution of history to the development of young people (Erişim tarihi: 13.09.2019) https://www.euroclio.eu/manifesto/
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Çeviri Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7011-989X
Yazar: Semih AKTEKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: European Association of History Educators
Ülke: The Netherlands


Çevirmenler

Çevirmen: Semih AKTEKİN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 22 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 25 Ekim 2019

APA Akteki̇n, S . (2019). Çeviri: YÜKSEK NİTELİKLİ TARİH, KÜLTÜREL MİRAS VE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ İÇİN MANİFESTO: TARİHİN GENÇ NESİLLERİN GELİŞİMİNDE AYIRT EDİCİ KATKISININ TANINMASINA İLİŞKİN 15 İLKE (S. Akteki̇n, Çev.) . Turkish History Education Journal , 8 (2) , 650-655 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuhed/issue/49763/633290