Lisans Şartları

Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED) sitesi ve meta verileri, Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans koşulları, okuyucunun materyali herhangi bir ortamda veya biçimde paylaşmasına, kopyalamasına, yeniden dağıtmasına ve uygun atıf vermek ve yapılan değişiklikleri açıkça belirtmek şartıyla materyali adapte etmesine, yeniden düzenlemesine, dönüştürmesine izin verir. Ancak bu lisans materyalin hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmasına izin vermez.

TUHED'te yayınlanan makalelerin telif hakları (sonraki yayın ve veya çeviriyi yetkilendirme hakları dahil) yazarlara aittir. TUHED'te yer alan materyaller, yayının / dağıtımın ücretsiz olması ve derginin kaynak olarak açık şekilde belirtilmesi edilmesi şartıyla elektronik veya başka herhangi bir yolla serbestçe dağıtılabilir. Ancak, yazar(lar)ın açık yazılı izni olmadan hiçbir yayında hiçbir makale yeniden basılamaz.

Yazar(lar) makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını, çalışma ile ilgili tüm yasal  ve etik izinleri aldığını ve etik kurallara uygun hareket ettiğini taahhüt eder. 

TUHED'te yayınlanan makalelerde ifade edilen herhangi bir olgusal yanlışlık veya görüş yazarın kendisine aittir  ve dergimizin bilgi, görüş veya bakış açısını yansıtmayabilir. Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘Turkish History Education Journal ve Dergi Editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder.