Değerlendirme Süreci

  1. TUHED’e  ulaşan makale başvuruları öncelikle intihal taramasından geçirilir. Bu amaçla kullanılan sistem (iThenticate) tarafından oluşturulan raporlar yayın editörü veya yetkili konu editörü tarafından değerlendirilir.
  2. İntihal taramasından geçen başvurular daha sonra şekil, yazım dili, kullanılan istatistiklerin yerindeliği ve doğruluğu açısından ön değerlendirmeye alınır. Aranan özelliklere sahip olmayan çalışmalar iade edilir.
  3. Uygun görülen makaleler editör tarafından iki (bazen üç) hakeme isimsiz olarak gönderilir. Hakemler TUHED hakem havuzundan seçilebileceği gibi, yayın kurulu üyeleri arasından da seçilebilir. Editör hakem raporunu inceleyerek gerekli durumlarda ek değerlendirme süreci başlatabilir.
  4. Yazarlarla hakemler arasındaki iletişim yetkisi Yayın Kuruluna aittir.
  5. Değerlendirme süreci tamamlanan araştırmalar, yayın programına göre izleyen ilk sayıda yayınlanır.