Amaç

TÜRK TARİHİ EĞİTİM DERGİSİ (TUHED), araştırma, inceleme, kritik ve çeviri makaleleri yayınlamak suretiyle her eğitim seviyesinde tarih eğitimini geliştirmeyi amaçlayan uluslararası, akademik, hakemli, kar amacı gütmeyen, ücretsiz erişim sunan, çevrimiçi dergidir. TUHED, tek bir yaklaşıma, disipline, metodolojiye ya da paradigmaya kendini adamaksızın hem yerel hem de uluslararası düzeyde, tarihin etkili öğretimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. TUHED, özellikle tarih ve diğer sosyal bilimler başta olmak üzere birçok disiplinin tarih öğretimini geliştirmedeki önemini idrak ederek farklı disiplinlerden araştırmacı ve yazarları dergiye katkıda bulunmaya davet eder. Dergimiz tarih eğitimi, tarih eğitiminin tarihi ve tarihçilik alanlarında hem nitel hem de nicel ampirik araştırmaları, teorik ve kavramsal analizleri ve yayın kritiklerini kabul etmektedir.


Dergimiz Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır.

TUHED, bu alandaki çalışmaların nitelik ve niceliğini artırmayı amaçladığından özgür ve açık erişim yayın politikalarını benimsemektedir. Bu amaçla yazıların sunulması, değerlendirilmesi ya da yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemekte, ayrıca yayınlanmış makalelere ücretsiz ve sınırsız erişim sağlamaktadır.

Kapsam

TUHED, tarih eğitimi, tarih eğitiminin tarihi ve tarihçilik ile ilgili makaleler yayınlamaktadır. Derginin kapsamı aşağıdaki çalışmaları içermektedir:

1. Tarih öğretim yöntemleri, her türlü öğretim materyali, program ve ders kitabı incelemeleri, ölçme ve değerlendirme tekniklerini kapsayan araştırmalar,

2. Yerel ve uluslararası ölçekte tarih eğitiminin tarihçesini değerlendiren çalışmalar,

3. Tarihçilik, tarih metodolojisi ve tarihyazım alanındaki tartışma ve problemler, önde gelen tarihçilerin çalışmalarını içeren analizler,

4. Tarih öğretimi ve tarih yazımı ile ilgili kitaplar, ders kitapları ve dergi makaleleri üzerine eleştirel kritik çalışmaları,

5. Türk araştırmacıları farklı ülkelerdeki tarih eğitimi çalışmaları hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan yeniden yayınlanmak üzere Türkçeye çevrilen önemli uluslararası makaleler,