e-ISSN: 2147-4516
Başlangıç: 2012
Yayımcı: Ahmet ŞİMŞEK
Kapak Resmi
 

Amaç
TUHED'in temel amacı tüm eğitim kademelerinde (ilköğretim-lisansüstü), yerel ve uluslararası ölçekte tarih öğretimini geliştirmektir.

Kapsam
TUHED, tarih eğitimi, tarih eğitiminin tarihi ve tarihçilik ile ilgili makaleler yayınlamaktadır. 

Konu Kategorisi
Scopus Konu Alanları: Sosyal ve Beşeri Bilimler/Eğitim (Kod: 3304)
WoS Konu Alanları: Sosyal Bilimler/Eğitim ve Eğitim Araştırmaları
Library of Congress Sınıflandırması: L7-991 Eğitim (Genel), ve LA5-25 Eğitim Tarihi (Genel)

Anahtar Kelimeler
Tarih Öğretimi, Eğitim Tarihi, Tarihçilik

Yayın Dönemi
Yılda iki kez; Mayıs ve Ekim aylarında yayınlanmaktadır. 

Hedef kitle
Dergimizin hedef kitlesini tarih eğitimi ve tarihçilik alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler ile tarih öğretmenler oluşturmaktadır. 

Telif Hakkı Politikası

Yazar(lar) makalelerinin işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım ve dağıtım hakları dahil tüm mali haklarını Türk Tarih Eğitimi Dergisi'ne (TUHED) devrederler. Ancak yazar(lar), telif hakkı olmayan patent hakları, kitap veya kitap bölümü olarak yeniden basım hakları ve ticari olmayan çoğaltma hakları gibi tüm mülkiyet haklarını saklı tutar. Tüm yayınlar, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanslanmıştır.


Etik İlkeler
Dergimiz etik ilkelere son derece dikkat ederek yayın kabul eder. Dergimizin yayın etiği ile açık erişim politikası; Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki tarafından belirlenen Uluslararası Etik Yayıncılık İlkeleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Başka bir yerde yayınlanmış ya da yayın için gönderilmiş çalışmaların inceleme sürecini başlatılmaz veya tamamlanmaz. Gönderilen makaleler için (TURNİTİN veya IThenticate uygulamarı kullanılarak) benzerlik kontrolü yapılır,  %20 üzerinde benzerlik gösteren makaleler için değerlendirme süreci başlatılmaz. 


Ücret Politikası

Budapeşte Açık Erişim Girişimi çerçevesinde, TUHED açık ve ücretsiz bilgi paylaşımı fikrini desteklemektedir. Bu amaçla derginin tüm giderleri yayıncı tarafından karşılanmaktadır. TUHED gönderilen makaleler için "başvuru, değerlendirme veya yayım ücreti" talep etmez. Ayrıca okurlar için TUHED içeriklerine ücretsiz ve sınırsız erişim sağlar.

2023 - Cilt: 12 Sayı: 2

Formlar ve Yayın Kalıbı

1. Yayın Kalıbı (Not: Türkçe başvurularda Türkçe bölümünü, İngilizce başvurularda İngilizce bölümünü doldurup diğer bölümü boş bırakınız.)

2. APA 7 Yazım Kuralları 

2. Etik Beyan ve Telif Hakkı Devir Formu: (Not: Tam metin İngilizce başvurularda İngilizce Ethical Declaration and Copyright Transfer Formunu kullanınız!)


Google Schoolar Profilimiz

17359DUYURULAR: 

1- APA7 Yazım Kuralları:

Mayıs 2024 sayısından itibaren dergimiz kaynak gösterme ve alıntı yapma konusunda APA 7 (American Psychological Association) sistemini uygulacaktır. Daha fazla bilgi için lütfen TUHED şablonu ve yazım kurallarını inceleyiniz.

2- Erken Görünüm:

TUHED'in yeni yayın politikasına göre, değerlendirme süreci tamamlanan makaleler erken görünüm formatında yayınlanacaktır. Erken görünüm olarak yayınlanacak makalelere DOI ve sayfa numası tanımlanacaktır. 

3- Tam Metin İngilizce Yayın Politikası: 

Mayıs 2021 sayısından itibaren Araştırma-İnceleme ve Yayın Kritiği türündeki Türkçe çalışmaların tam metin İngilizce çevirisiyle birlikte yayınlanması sistemine geçilecektir. Buna göre yazarlar dergimize Türkçe başvuruda bulunabilecek ancak hakem değerlerndirme süreci sonrasında yayına kabul edilen çalışmaların tam metin İngilizce nüshasının düzenlenerek sisteme yüklenmesi istenilecektir. İngilizce olarak yapılan başvuruların incelenmesi ise İngilizce yapılacaktır.

4- Etik Kurul Onayı: 

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararı gereği İnsanlar üzerindeki çalışmalar için (yaş sınırlaması olmaksızın) Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalenin ilk ve son sayfaları ile Yöntem bölümünde kurum, tarih ve sayı bilgisi verilerek belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir.  Çalışmanın etik kurul onayı gerektirmediği durumlarda bu durum yine Yöntem bölümünde açıkça ifade edilmelidir. 2020 itibariyle bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 


10829

Turkish History Education Journal's site and metadata are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Permissions beyond the scope of this license are available at COPYRIGHT