Turkish History Education Journal
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-4516 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ahmet ŞİMŞEK | http://www.tuhed.org/


Okurlarımız için:

Yayınlar ve duyurulardan anında haberdar olabilmeleri için okurlarımızın dergiye üye olmaları önerilir. Bunu, ana sayfanın üst kısmındaki üye girişi bağlantısını kullanarak yapılabilirsiniz. Yayınlanan her sayının İçindekiler sayfası okurlarımıza e-posta yoluyla duyurulacaktır. Dergimize üye olurken kullanıdığınız e-posta adresleri başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Kütüphanelerden Turkish History Education Journal'i açık erişimli dergiler veritabanına dahil etmeleri önerilir. 

Budapeşte Açık Erişim Girişimi çerçevesinde, TUHED açık ve ücretsiz bilgi paylaşımı fikrini desteklemektedir. Bu amaçla, TUHED içeriğine ücretsiz ve sınırsız erişim sağlar.

Turkish History Education Journal

e-ISSN 2147-4516 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ahmet ŞİMŞEK | http://www.tuhed.org/
Kapak Resmi


Okurlarımız için:

Yayınlar ve duyurulardan anında haberdar olabilmeleri için okurlarımızın dergiye üye olmaları önerilir. Bunu, ana sayfanın üst kısmındaki üye girişi bağlantısını kullanarak yapılabilirsiniz. Yayınlanan her sayının İçindekiler sayfası okurlarımıza e-posta yoluyla duyurulacaktır. Dergimize üye olurken kullanıdığınız e-posta adresleri başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Kütüphanelerden Turkish History Education Journal'i açık erişimli dergiler veritabanına dahil etmeleri önerilir. 

Budapeşte Açık Erişim Girişimi çerçevesinde, TUHED açık ve ücretsiz bilgi paylaşımı fikrini desteklemektedir. Bu amaçla, TUHED içeriğine ücretsiz ve sınırsız erişim sağlar.

Cilt 9 - Sayı 1 - 24 May 2020
 1. Sınıf Dışı Öğrenme Ortamları: Köy Enstitüleri Örneği
  Sayfalar 1 - 16
  Meral METİN GÖKSU
 2. Avrupa Ülkelerinde Kullanılan Tarih Atlaslarından Örnekler
  Sayfalar 17 - 45
  Hamide KILIÇ
 3. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretiminde Duyuşsal ve Bilişsel Öğrenme Etkinliklerinin Tarihsel Empatiye Yansımalarının İncelenmesi
  Sayfalar 46 - 65
  Sezgin ELBAY
 4. Yerel Tarih Öğretim Yöntemini Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanmak: Yanıbaşında Olan Geçmişi Görmek ve Duyumsamak
  Sayfalar 66 - 88
  Cemil Ayça ÖZTAŞÇI , Yücel KABAPINAR , Gül TUNCEL
 5. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İlk Mektepler Talimatnameleri (1915-1929)
  Sayfalar 89 - 108
  Ayse YANARDAĞ
 6. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yurttaşlık Eğitimi: Cumhuriyet Çocuklarına Malûmât-ı Vataniye Ders Kitabı Örneği
  Sayfalar 109 - 131
  Seval YİNİLMEZ AKAGÜNDÜZ
 7. Ortaöğretim Öğrenci Velilerinin Tarih Dersinden Beklentileri (Yozgat İli Örneği)
  Sayfalar 132 - 151
  Recep TURGUT
 8. Tarih Öğretimi Bağlamında İnternete Özgü Epistemik Gerekçelendirme Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlaması
  Sayfalar 152 - 169
  Servet ÜZTEMUR , Erkan DİNÇ
 9. Kopuş ile Süreklilik Arasında Tarih Bilinci: Erken Cumhuriyet Dönemi Düşüncesinde Namık Kemal
  Sayfalar 170 - 188
  Aytaç YILDIZ
 10. Muallim Cevdet’in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Derslerinde Yerel Tarih Uygulamaları
  Sayfalar 189 - 208
  Hasan IŞIK
 11. Almanya’da Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Tarihin Kullanımı
  Sayfalar 209 - 231
  İrem PAMUK
 12. Karşılaştırmalı Açıdan Türkiye’de ve Amerika’da Tarih Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü ve Western Illinois Üniversitesi Tarih Bölümü Üzerine Örnek Bir Çalışma
  Sayfalar 232 - 247
  Ramazan ACUN
 13. Türkiye’de Tarih Eğitimi ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 248 - 262
  Necdet HAYTA , Gülin KARABAĞ , Aslı GÖVERCİN
 14. Tarih Eğitimiyle İlgili 1925 Yılında Uygulanan Anket Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Öğrenci Cevaplarının Yorumlanması
  Sayfalar 263 - 283
  Gönül Türkan DEMİR , Emine ALTUNAY ŞAM
 15. Avrupa Konseyi’nin “Shared Histories for Europe Without Dividing Lines” Adlı Proje Kitabında Osmanlı ve Türk İmajı
  Sayfalar 284 - 299
  Esra ÇALIŞKAN
 16. Yayın Kritiği: History without Chronology (Kronolojisiz Tarih)
  Sayfalar 300 - 311
  İbrahim TURAN
 17. PROF. DR. PENELOPE HARNETT ile TARİH ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR GÖRÜŞME
  Sayfalar 312 - 342
  Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN
 18. Fransa’da İlkokullarda Tarih Tedrisatı
  Sayfalar 343 - 365
  Irénée CARRÉ , Roger LIQUIER
 19. Eğitimin ve Becerilerin Geleceği 2030: Müfredat Analizi Tarih Eğitiminde İlerleme
  Sayfalar 366 - 382
  Louise ZARMATI
Dizinler
Yayın Kalıbı
Google Schoolar Profilimiz

17359