Yazım Kuralları

TUHED'e göndereceğiniz tarih eğitimi ve tarih yazımı kapsamındaki araştırma, inceleme, yayın kritiği ve çeviri makalelerinizi TUHED Yayın Kalıbına uygun olarak düzenleyiniz. Kritik ve çeviriyazılar yine şekil ve format açısından yayın kalıbına uymalı ancak bölümler ve bölüm başlıkları yazarlar tarafından içeriğe uygun olarak belirlenmelidir. 

TUHED'e göndereceğiniz makalelerinizde alıntılama sistemi olarak lütfen APA 6 (Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition, 2009) kullanınız. Daha fazla bilgi için...

 Çeviri Makale:

Bu bölüm Tarih eğitimi/öğretimi, tarihyazımı, tarihçilik alanlarında Türkçe dışında herhangi bir dilde yayınlanmış önemli görülen makalelerin Türkçe çevirilerini değerlendirmek ve Türk okuyucularla paylaşmak amacı güder. 


Çeviri Makale Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar:

  1. Eserin telif haklarını elinde bulunduran kişi veya kurumdan çeviri ve yeniden yayın iznini almak.
  2. Makalenin tamamını (herhangi bir bölüm veya paragraf atlamadan) Türkçeye çevirmek.
  3. Çeviride ana metine hiçbir ekleme yapmamak, gerekli görülen açıklama ve değerlendirmeleri (Ç.N.) şeklinde dipnot bölümünde yapmak. 
  4. Başvuru yapılırken eserin Türkçe çevirisiyle birlikte orijinal metni ve izin yazısını da göndermek. 


Gönderi Kontrol Listesi:

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

1.     Gönderilen makale daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır. 

2.     Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalede her biri 250 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz ve Abstract, örnek yayın kalıbında yer aldığı biçimde verilmelidir. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca 5 – 7 arasında Anahtar Kelimeler ve Keywords verilmelidir.

3.     Türkçe yayınlanan çalışmaların sonuna en az 750  en fazla 1000 kelime uzunluğunda ve 5 ana başlık (Purpose, Method, Results, Discussion, Conclusion) altında İngilizce uzun özet (Extended Summary)yazılmalıdır. (Bu istenen uzun özetler, makalenin yayına kabulünden sonra da gönderilebilir. İngilizce yazılan makalelerde kısa ve geniş Türkçe özet istenmemektedir.

4.     Makale uzunluğu yayın dili Türkçe olan makalelerde en fazla (kaynakça hariç) en fazla 8000 (özet, genişletilmiş özet dahil) kelime olmalıdır.

5.     Bir makalede kullanılan toplam tablo ve şekil sayısı 10'u geçmemelidir. Yazarlar önemli gördükleri, metin olarak özetlemekte güçlük gördükleri hususları tablolaştırmalıdır.

6.     Gönderilen Makale  American Publication Manual 6th Edition (APA-6) (http://www.apa.org) biçimine  uygun olarak hazırlanmalıdır.

7.  İnceleme ve araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Kuramsal, deneme, derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir.

8.     İnceleme ve araştırma makaleleri TUHED Yayın Kalıbına uygun olarak hazırlanmalıdır. İnceleme ve araştırma makalelerinde kullanılacak yayın kalıbına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. 

9.     Kritik ve çeviriyazılarda şekil açısından yayın kalıbında belirtilen hususlara riayet edilecek ancak bölümler ve başlıklar Yayın Kalıbından bağımsız olarak yazarlar tarafından içeriğe uygun olarak belirlenecektir. 

10.  Başvuru Microsoft Word dosyası (.doc veya .docx) formatında olmalıdır.

11.  Yazarların isim, kurum ve adres bilgileri başvuru metnine yazılmamalıdır.