Amaç ve Kapsam

Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi'nin (TUJES) amacı, Mühendislik ve Mimarlık alanındaki çalışmalarının tüm yönleri ve uygulamaları hakkında özgün araştırma ve derleme makalelerini akademi ve endüstrinin ilgili alanları ile paylaşmaktır. Derginin temel amacı, ilgili Mühendislik & Mimarlık alanlarında tüm disiplinlerde gelişen teknolojiler hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımı için güvenilir bir ortam hazırlamaktır.

Derginin kapsamındaki başlıca mühendislik alanları Elektrik-Elektronik, Havacılık, Jeoloji, Kimya, Gıda, Sanayi, Makine, Metalurji, Çevre, İmalat, Bilgisayar, İnşaat ve Ortak Disiplinlerdir. Ayrıca Biyotıp, Biyomühendislik, Bilgisayar Bilimleri (Bilgi Sistemleri, Disiplinler Arası Uygulamalar, Donanım ve Mimari, Sibernetik, Teori ve Yöntemler, Yapay Zeka, Yazılım) alanlarıyla ilgili aşağıda nokta nokta verilen maddeler kapsamındaki makaleler Mühendislik), Enerji ve Yakıtlar, Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Hücre ve Doku Mühendisliği, Jeokimya ve Jeofizik, Jeoloji, Malzeme Bilimi (Kaplamalar ve Filmler, Kompozitler, Kağıt ve Ahşap, Multidisipliner, Seramik, Tekstil, Mülkiyet ve Test), Nanobilim ve Nanoteknoloji, Otomasyon ve Kontrol Sistemleri, Polimer Bilimi, Robotik, Savunma Bilimleri, Telekomünikasyon, Meteoroloji ve Atmosfer Bilimleri de değerlendirilir.
Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (TUJES) aşağıdaki kapsamda makaleler yayınlamaktadır;
• En son teknolojik gelişmeler için son teknoloji derlemeler
• Tüm disiplinlerde süreç geliştirme araştırması
• Yeni proses tasarımı ve optimizasyon çalışmaları
• Ürün kalite yönetimi, iyileştirme ve standardizasyon
• Disiplinlerarası mühendislik tasarımı
• Mühendislikte bilgi yönetimi
• Mühendislikte sürdürülebilirlik, güvenlik ve standartlar
• Yeni teori ve metodoloji geliştirme çalışmaları
• Yaratıcılık ve yenilik
• Mühendislikte kalite, güvenilirlik, sağlamlık ve belirsizlik
• Mühendislik süreçlerinde maliyet analizi çalışmaları
Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında öncelik verilen çalışmalar, hesaplamalı teori ve yöntem(ler) içeren alanlarla ilgilidir. Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı ile ilgili sosyal içerik alanları ve çalışmalar bu dergi kapsamında değerlendirilmemektedir.
Bu dergide yayınlanacak tüm makaleler, ilk editör incelemesinden sonra uzman ve bağımsız hakemlerle çift-kör hakemlik sürecine tabi tutulur. Dergimize gönderilen eserler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayın hakkı verilmemiş olmalıdır. Dergide yayınlanacak yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Gönderiler, tüm disiplinlerden araştırma notları, teknik notlar, editöre mektuplar ve kitap incelemeleri/sunuları şeklinde olabileceği gibi kaliteli özgün araştırma ve derleme makaleleri şeklinde de olabilir.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık