Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 21 - 41 2019-07-01

OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLANMASINDA WEB SİTELERİNİN KULLANIMI: KOCAELİ OTELLERİ ÖRNEĞİTHE USE OF WEBSITES IN MARKETING OF HOTEL BUSINESS: THE CASE OF KOCAELI HOTELS

Süheyla BAYRAKTAR [1] , Tülay Polat ÜZÜMCÜ [2]


Günümüzde pek çok sektörde etkin bir şekilde kullanılan internet, işletmelerin iletişim biçimlerini yeniden şekillendirmiştir. İnternetin yaygın kullanılmıyla, işletmeler kendilerini kurumsal web sayfalarından doğrudan temsil etme ve tüketicilerine doğrudan ulaşma olanağına sahip olmuşlar, bu sebeple web sayfalarının içerdikleri bilgiler ve tasarımları önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada, otel işletmelerinin pazarlanmasında web sitelerinin kullanımı ve önemine yer verilmiştir. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış ve Kocaeli ilinde faaliyet gösteren turizm işletme belgeli 3, 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri seçilmiştir. Çalışmada otellerin pazarlanması bakımından web sayfalarını etkili kılabilecek özellikleri dikkate alınmış, otel işletmelerinin web sayfalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma örneklemi kapsamındaki otel işletmeleri web sayfaları ziyaret edilmiş, dört boyut ve 34 maddelik bir ölçek oluşturularak oteller içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre Kocaeli ilinde yer alan 3-4 ve 5 yıldızlı otellerin web sitelerinde; online rezervasyon bilgilerinin yetersiz olduğu, otel tanıtımına yönelik bilgilerin yer aldığı, buna karşın sanal tur ve istihdam gibi güncel konularda ise otel web sayfalarının yetersiz oldukları anlaşılmıştır. Yine bu otellerin iletişim sekmesinde standart bilgiler verildiği ancak forum/blog benzeri tüketici yorumlarına yönelik güncel kullanımların eksik olduğu görülmüştür. Ayrıca bu otellerin web sayfalarında ulaşım bilgisine yer verildiği fakat bulundukları kente ait bilgi barındırmadıkları tespit edilmiştir.
Konaklama işletmeleri, Kocaeli, Web siteleri
  • Akkan E. ve Bozyiğit S. (2012). Turizm Pazarlamasinda Web Sitelerinin Önemi: KKTC’deki Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Araştirma, 1.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, http://apbs.mersin.edu.tr/files/sbozyigit/Scientific_Meetings_007.pdf Alyakut Ö. ve Küçükkömürler Ö. (2018). Kocaeli Gastronomi Potansiyelinin Yaratici Şehirler Aği Kapsaminda Değerlendirilmesi, Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V, Kocaeli.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0398-4493
Yazar: Süheyla BAYRAKTAR
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Andorra


Yazar: Tülay Polat ÜZÜMCÜ
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Andorra


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2019

APA Bayraktar, S , Üzümcü, T . (2019). OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLANMASINDA WEB SİTELERİNİN KULLANIMI: KOCAELİ OTELLERİ ÖRNEĞİTHE USE OF WEBSITES IN MARKETING OF HOTEL BUSINESS: THE CASE OF KOCAELI HOTELS . Turar Turizm ve Araştırma Dergisi , 8 (2) , 21-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turar/issue/50882/663835