Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA: MANİSA ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2, 22 - 46, 01.07.2021

Öz

İhtiyaçların hızla değiştiği günümüzde turizme yönelik talep ve beklentilerin de farklılaşması şaşırtıcı değildir. Klasik kum, deniz, güneş odaklı tatil turizmine alternatif farklı model arayışları hızla yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda fenomen hale gelen gastronomi kavramı ve buna bağlı gastronomi turizmi de bu arayışların meyvelerinden birisidir. Bu çalışmada önemli destinasyonlardan birisi olan Manisa ve çevresinin gastronomi değerleri ile bu değerlerin turizm amaçlı kullanımına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın temel amacı Manisa’daki gastronomi ve turizm paydaşlarının görüşlerini alarak Manisa’nın mutfak kültürü ile gastronomi ve gastronomi turizmi potansiyelini değerlendirmek ve bu potansiyeli detaylandırıp kayıt altına alarak turizm amaçlı kullanılabilmesi için öneriler sunmaktır. Araştırmanın verilerini elde etmek için Manisa Celal Bayar Üniversitesinde turizm alanında görev yapan akademisyenler, Kültür ve Turizm il müdürlüğünden yetkililer, Manisa Büyük Şehir Belediyesi yetkilileri, turizm derneği başkanı ve yetkililer, bölgedeki seçilmiş otellerin mutfak şefleri, ilçe belediyeleri, yöresel gıda üreticileri ve restoran yöneticilerinden örneklem grubu belirlenmiş ve bu katılımcılarla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerden Manisa’nın birçok yemiş, yiyecek ve içeceğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Gastronomi açısından öne çıkan yemekleri ise Manisa Kebabı, Akhisar Köftesi ve Mesir Macunu oluşturmaktadır. Bu üç temel yemek ve ürünün turizm bağlamında pazarlanmasında birtakım problemler olduğu aktarılsa da Manisa için gastronominin turizm endüstrisi içinde önemli bir destek unsuru olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

  • Altınel, H. 2011, “Menü Yönetimi ve Menü Planlama”, Ankara: Detay Yayıncılık.
  • Arora, S. M. 2014, “Gastronomy tourism and destination image formation”, Indian Journal of Applied Hospitality and Tourism Research, Vol. 6, pp. 68-75.
  • Artun, E. (1999), “Türk Halk Kültüründe Nevruz”, Uluslararası Nevruz Sempozyumu, Kazakistan.
  • Aydoğdu, A., & Duman, S. 2017, Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi:
  • Kastamonu Örneği Gastronomy Tourısm As A Element Of Destınatıon Attractıon: An Example Of Kastamonu. Turar Turizm & Araştırma Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, syf. 4-23.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet SABANCI Bu kişi benim
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ, GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-7427-6278
Türkiye


Mehmet SARIIŞIK Bu kişi benim
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-0681-6137
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Sabancı, M. & Sarıışık, M. (2021). GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA: MANİSA ÖRNEĞİ . Turar Turizm ve Araştırma Dergisi , 10 (2) , 22-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turar/issue/64627/986932

19425         19424        19426       19427