Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİ SÜRECİNDE RESTORAN SEKTÖRÜNDE YENİ BİR UYGULAMA: BULUT MUTFAKLAR

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2, 47 - 62, 01.07.2021

Öz

Özet COVID-19 küresel salgını ve ardından gelen çeşitli kısıtlamalar, restoran sektöründe yaşanan değişimleri hızlandırmıştır. Salgının ilan edilmesinden itibaren küresel boyutta meydana gelen kısıtlama ve tedbirler sonucunda restoran sektörü büyük bir sınırlama ile karşı karşıya kalmış; hayatta kalmak için paket servis sistemleri önem kazanmıştır. Paket servis sistemlerinin, hızlı yaşam koşullarını yanıtlayabilecek bir trend olarak yıllardır var olduğu bilinmektedir. Buna karşın, pandemi gibi kriz dönemleri için yalnızca bir tercih olmaktan çıkıp, önemli bir strateji haline gelmesi söz konusu olmuştur. Kriz süreçlerinden doğrudan etkilenme potansiyeline sahip olan restoran sektörünün, rekabeti korumak ve işletmenin devamlılığını sağlayabilmek için yeni trendlere ayak uydurması ve çeşitli stratejik planları hayata geçirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yeni bir süreç olması sebebiyle hem restoran sektörüne hem de ilgili literatüre katkı sağlaması amacıyla çalışma, kavramsal olarak yürütülmüştür. Çalışmada; bulut mutfağın restoran kurulum ve uygulama süreci, bulut mutfak sistemlerinin uygulama esasları, bulut mutfak iş modelleri ve bulut mutfakların kurulumunda ve uygulanmasında dikkat edilecek hususlar ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda bulut mutfak sistemlerinin mevcut restoranların sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilecek bir potansiyele sahip olduğu ve yeni girişimler için önemli avantajlar sağladığı çıkarımı yapılabilmektedir. 

Kaynakça

  • Akgün, M. (2020). Hayalet Mutfaklar Dönemi, 10.02.2021 tarihinde https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/muge-akgun/hayalet-mutfaklar-donemi-41686597 adresinden erişildi.
  • Bailey, S. (2020) Cooking Food for Over 100 Restaurants: How a 'Ghost Kitchen' is Adjusting to Life in a Pandemic. CNN Travel, 10.01.2021 tarihinde https://edition.cnn.com/travel/article/ghost-kitchens-kitopi-spc-intl/index.html adresinden erişildi.
  • Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z., Glaeser, E. L., Luca, M., & Stanton, C. (2020). The Impact of COVID-19 on Small Business Outcomes and Expectations. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(30), 17656-17666.
  • Bingage (2020). Cloud Kitchen Business Model – A Complete Guide, 16.01.2021 tarihinde https://bingage.com/blog/what-is-cloud-kitchen-business-model/ adresinden erişildi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Büşra YEŞİLYURT Bu kişi benim
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8970-3102
Türkiye


Alper KURNAZ Bu kişi benim
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5288-0706
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yeşilyurt, B. & Kurnaz, A. (2021). KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİ SÜRECİNDE RESTORAN SEKTÖRÜNDE YENİ BİR UYGULAMA: BULUT MUTFAKLAR . Turar Turizm ve Araştırma Dergisi , 10 (2) , 47-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turar/issue/64627/986939

19425         19424        19426       19427