Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 44 - 56 2020-12-30

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİNİN DEZAVANTAJLI GRUPLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

İbrahim CANKAYA [1]


Bu çalışmanın amacı Üniversite Akademik Değerlendirme Merkezi (URAP) tarafından yapılan 2012-2017 yılları arasında bilimsel yayın ve projeler bakımından başarılı üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinin faaliyetlerini riskli gruplar bakımından incelemektir. Çalışma, nitel araştırmada durumsal desenli bir çalışmadır. Veriler üniversitelerin web siteleri üzerinden elde edilmiştir. Sürekli eğitim merkezlerinde verilen eğitimler kurumsal, mesleki ve kişisel gelişim biçiminde kategorilendirilmiştir. Dezavantajlı bireylere ilişkin veriler ise 2016 yılında İstanbul, Ankara ve İzmirdeki İŞKUR’a kayıtlı olan işsiz kadın, işsiz engelli ve işsiz hükümlüler ile sınırlıdır. Bu doğrultuda en başarılı üniversiteler de İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi sürekli eğitim merkezlerinde verilen eğitimler genelde kurumlara yöneliktir. Bu üniversitelerde doğrudan dezavantajlı gruplara ilişkin sadece “pastacılık ve aşçılık”, “amatör denizci”, “biyoenerji terapisi” ve “cankurtaran” eğitimleri verilmiştir. Çalışma grubunda bulunan üniversitelerde engellilere ve hükümlülere yönelik eğitimler verilmemiştir. Üniversiteler toplumun dezavantajlı gruplarına karşı sosyal sorumluğu olan örgütlerdir. Üniversiteler, dezavantajlı gruplara yönelik iş eğitimleri vererek bu gruplara sosyal destek sağlayabilir.
Sürekli eğitim merkezi, dezavantajlı gruplar, kurumsal sorumluluk
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., & Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Alp, L. (2014). Dezavantajlı grupların istihdama katılmaları: G20 ülkelerindeki başarılı uygulamalar. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
 • Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. (2018). Eğitim. http://ankusem.ankara.edu.tr/ Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • Aypay, A. (2020). Araştırma yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Aypay, A. (2015). Eğitim politikası. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Balcı, A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bilkent Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme. (2018). Eğitimlerimiz. https://www.yasamboyuegitim.net/egitim-etiket/bilkent-surekli-egitim-merkezi/ Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi. (2018). Eğitimler. http://buyem.boun.edu.tr/ Erişim Tarihi: 11.10.2018.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. (2018). Programlar. https://desem.deu.edu.tr/tr/ Erişim Tarihi: 11.10.2018.
 • Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. (2018). Etkinlikler. http://egesem.org/ Erişim Tarihi: 11.10.2018.
 • Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (2018). Eğitimler. http://gazisem.gazi.edu.tr/ Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • Gürsel, S., Uysal-Kolaşin, G. (2010). İstihdamda dezavantajlı grupların oranını artırmak. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi. http://betam.bahcesehir.edu.tr/wp-content/uploads Erişim Tarihi: 05.12.2017.
 • Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (2018). Eğitimler. http://www.yasamboyu.hacettepe.edu.tr/#/ Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • International Labour Organization (2019). Databases. https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm. Erişim Tarihi: 09.09.2019.
 • İstanbul Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi. (2018). Eğitimlerimiz. https://sem.istanbul.edu.tr/tr/content/egitimlerimiz/online-egitimlerimiz Erişim Tarihi: 11.10.2018.
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. (2018). Eğitim ve öğretimler. http://itusem.itu.edu.tr/ Erişim Tarihi: 11.10.2018.
 • İŞKUR. (2017). Yıllık istatistik bülten raporları. http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop Erişim Tarihi: 6.11.2018.
 • Mayer, S.E. (2003). What is a disadvantaged group. http://www.effectivecommunities.com/pdfs/ECP_DisadvantagedGroup.pdf Erişim Tarihi: 7.12.2017.
 • ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (2018). Eğitim. https://sem.metu.edu.tr/ Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • OECD (2017). Education at glance. https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-aglance-2017_eag-2017-en Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • OECD (2018). Education at glance. https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at- glance-2018_eag-2018-en Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • Şimşek, A., Yıldırım, A. (2015). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • URAP.(2017). Üniversitelerin Türkiye geneli sıralama göstergeleri. http://tr.urapcenter.org/2017/ Erişim Tarihi: 19.11.2018.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9684-4985
Yazar: İbrahim CANKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 25 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

APA Cankaya, İ . (2020). SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİNİN DEZAVANTAJLI GRUPLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ . Turkish Academic Studies - TURAS , 1 (1) , 44-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turas/issue/59073/823533