Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 40, Sayfalar 95 - 105 2020-12-16

The researh on the future tense marker -GAy ve-DAçI in the old Uighur
ESKİ UYGURCADA GELECEK ZAMAN BELİRTECİ -GAy ve-DAçI EKLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME

Juyeong JANG [1]


There are various debates about the future tense and its essence in the academic literature. While other tense markers link the time with an event, there is no real event that has happened in the case of future tense marker. Due to this issue, whether future tense marker should be regarded as a tense marker or not is also a debate among academics. This study aims to inform the reader about the other functions of-GAy and -DAçI apart from it’s known function as a future tense marker in Old Uighur. The examples and sentences provided in the study are taken from old Uighur literary texts such as Maytrismit, Altun Yaruk, the Story of Good and Bad Princes and the Story of Hungry Lion.
Gelecek zaman konusu dilbilim literatüründe hala tartışmalı bir konudur. Diğer zamanlar için kullanılan ekler, belli bir zaman ile ilişkilendirilirken gelecek zamanda henüz gerçekleşmiş bir olay bulunmamaktadır. Bu nedenle en başta gelecek zaman ekinin zaman eki olarak kabul edilip edilmemesi konusu da tartışılmaktadır. Bu çalışma Eski Uygurcadaki gelecek zaman eki olarak bilinen GAy ve-DAçI’nın gelecek zaman ifadesi dışında çeşitli işlevleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Çalışmada verilen örnekler ve cümleler eski Uygurca edebî metinleri olarak bilinen Maytrismit, Altun Yaruk, İyi ve Kötü Prens Öyküsü ve Aç Bars Öyküsü’nden alınmıştır. Anahtar Kelimeler: , Eski Uygurca
 • ASLAN DEMİR, S. (2008). Türkçede İsteme Kipliği: Semantik-Pragmatik Bir İnceleme. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • VAN DER AUWERA, J., & PLUNGİAN, V. A. (1998). “Modality’s semantic map”. Linguistic Typology 2 (1): 79–124.
 • BROOKS, J. A., & WİNBERY, C. L. (1993). Syntax of New Testament Greek(신약성경 헬라어 구문론). (Çev. Ha., M. H). Seoul.
 • BYBEE, J. L., & FLEİSCHMAN, S. (Eds.). (1995). Modality in grammar and discourse (Vol. 32). John Benjamins Publishing.
 • COMRİE, B. (1976). Aspect: An introduction to the study of verbal aspect and related problems (Vol. 2). Cambridge university press.
 • ERASLAN, K. (2012). Eski Uygur Türkçesi Grameri. Ankara: TDK Yay.
 • ERDAL, M. (2004). A grammar of Old Turkic (Vol. 3). Brill.
 • GABAİN, A. V. (2000). Eski Türkçenin Grameri. 3. Baskı. Ankara: TDK Yay.
 • GÜLTEKİN, M. (2006). “Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Gelecek Zaman Ekleri Üzerine Bir Deneme”. Türklük Bilimi Araştırmaları, (20): 33-59.
 • KORKMAZ, Z. (2003). Türkiye Türkçesi Grameri. Ankara: TDK Yay.
 • MENGES, K. H. (1968). The Turkic Languages and Peoples: An Introduction to Turkic Studies Wiesbaden: Harrassowitz.
 • NUYTS, Jan (2006). “Modality: Overview and linguistic issues”. Frawley, William (ed.). The expression of modality. (The Expression of Cognitive Categories 1.) Berlin - New York: Mouton de Gruyter: 1-26.
 • NUYTS, J. (2009). “The one-commitment-per-clause' principle and the cognitive status of qualificational categories’, Linguistics 47: 141-171.
 • ÖZKAN, M., (2003). “Tarihî Türkiye Türkçesi Metinlerinde İstek Eki -a / -e’nin KullanılışıÜzerine”, TDED, XXX, İstanbul: 359-385.
 • PALMER, F. R.(1986). Mood and Modality. Cambridge: Cambridge University Press.
 • PALMER, F. R.(2001). Mood and Modality (2nd ed.) . Cambridge: Cambridge University Press.
 • QUİRK, R. et al.(1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
 • RENTZSCH, J. (2013). “Türk Dillerinde Kipsellik ve Kipselligin Anlambilimsel Haritasi”. Bilig, 67: 129.
 • SMITH, C. R. (1981). “Errant Aorist Interpreters”. Grace Theological Journal, 2, 205-226.
 • SWEETSER, E.(1990). From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure. Cambridge: Cambridge University Press.
 • TAKACHİ, T (2011). “An Essay on the Meaning Structure of ‘-keyss-‘ from the Polysemy View (다의성 분석의 입장에서 바라본 ‘-겠-’의 의미구조) ”. Korean Journal of Linguistics, 36 (1):93-116.
 • TAKACHİ, T. (2013). “An essay on the meaning structures and the degrees of modality regarding the analytic forms ‘-(u)l swu {iss/eps}’( ‘-(으)ㄹ 수 {있/없}-’의 의미구조와 양태성)”. Language Research, 49.3, 527-554.
Birincil Dil tr
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2933-4624
Yazar: Juyeong JANG
Kurum: Dongduk Kadınlar Üniversitesi
Ülke: South Korea


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 15 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { turkbilig842042, journal = {Türkbilig}, issn = {1302-6011}, address = {Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Merkez/ÇORUM}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {95 - 105}, doi = {}, title = {ESKİ UYGURCADA GELECEK ZAMAN BELİRTECİ -GAy ve-DAçI EKLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Jang, Juyeong} }
APA Jang, J . (2020). ESKİ UYGURCADA GELECEK ZAMAN BELİRTECİ -GAy ve-DAçI EKLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME . Türkbilig , 20 (40) , 95-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/issue/58367/842042
MLA Jang, J . "ESKİ UYGURCADA GELECEK ZAMAN BELİRTECİ -GAy ve-DAçI EKLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME" . Türkbilig 20 (2020 ): 95-105 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/issue/58367/842042>
Chicago Jang, J . "ESKİ UYGURCADA GELECEK ZAMAN BELİRTECİ -GAy ve-DAçI EKLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME". Türkbilig 20 (2020 ): 95-105
RIS TY - JOUR T1 - ESKİ UYGURCADA GELECEK ZAMAN BELİRTECİ -GAy ve-DAçI EKLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME AU - Juyeong Jang Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türkbilig JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 105 VL - 20 IS - 40 SN - 1302-6011- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkbilig ESKİ UYGURCADA GELECEK ZAMAN BELİRTECİ -GAy ve-DAçI EKLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME %A Juyeong Jang %T ESKİ UYGURCADA GELECEK ZAMAN BELİRTECİ -GAy ve-DAçI EKLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME %D 2020 %J Türkbilig %P 1302-6011- %V 20 %N 40 %R %U
ISNAD Jang, Juyeong . "ESKİ UYGURCADA GELECEK ZAMAN BELİRTECİ -GAy ve-DAçI EKLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME". Türkbilig 20 / 40 (Aralık 2020): 95-105 .
AMA Jang J . ESKİ UYGURCADA GELECEK ZAMAN BELİRTECİ -GAy ve-DAçI EKLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME. Türkbilig. 2020; 20(40): 95-105.
Vancouver Jang J . ESKİ UYGURCADA GELECEK ZAMAN BELİRTECİ -GAy ve-DAçI EKLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME. Türkbilig. 2020; 20(40): 95-105.
IEEE J. Jang , "ESKİ UYGURCADA GELECEK ZAMAN BELİRTECİ -GAy ve-DAçI EKLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME", Türkbilig, c. 20, sayı. 40, ss. 95-105, Ara. 2020