Karar İncelemesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yılmaz Özakpınar ın Gözüyle Öğrenme, Verimli Zihinsel Çalışmanın Psikolojik Koşulları

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2, 145 - 152, 25.12.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı, Yılmaz Özakpınar tarafından kaleme alınan "Öğrenme: Verimli Zihinsel Çalışmanın Psikolojik Koşulları" adlı eseri eğitim yönünden incelemektir. Kitap ön söz, sekiz bölüm ve son sözden oluşmaktadır. Bu bölümler detaylı şekilde incelenmiş ve eğitimsel iletileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kitap, başta farklı kademelerdeki öğrenciler olmak üzere öğretmenler, veliler kısaca eğitim camiasının tüm paydaşlarının faydalanabileceği bir eserdir. Birçok insan başarıya ulaşmak için azımsanamayacak miktarda emek, zaman ve para harcamaktadır. İşte bu kitapla Özakpınar, insanlara çalışmaları boşa gitmesin diye verimli çalışabilmenin yollarını göstermektedir.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA
 • Alin, L. H. (1997). The memory laws of Jost. Göteborg Psychological Reports, 27(1), 1-21. https://www.science.gu.se/digitalAssets/1286/1286080_gpr97_nr1.pdf
 • Arıcı, A. F. (2018). Okuma Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Cüceloğlu, D. (2012). İnsan ve davranışı-psikolojinin temel kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Doğan, Y. (2007). İlköğretim ikinci kademede dil becerisi olarak dinlemeyi geliştirme çalışmaları (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Mackay, I. (1997). Dinleme Becerisi (Çev. Aksu Bora ve Onur Cançolak). Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.
 • Özakpınar, Y. (2016). Öğrenme: Verimli zihinsel çalışmanın psikolojik koşulları. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2, 145 - 152, 25.12.2019

Öz

Kaynakça

 • KAYNAKÇA
 • Alin, L. H. (1997). The memory laws of Jost. Göteborg Psychological Reports, 27(1), 1-21. https://www.science.gu.se/digitalAssets/1286/1286080_gpr97_nr1.pdf
 • Arıcı, A. F. (2018). Okuma Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Cüceloğlu, D. (2012). İnsan ve davranışı-psikolojinin temel kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Doğan, Y. (2007). İlköğretim ikinci kademede dil becerisi olarak dinlemeyi geliştirme çalışmaları (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Mackay, I. (1997). Dinleme Becerisi (Çev. Aksu Bora ve Onur Cançolak). Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.
 • Özakpınar, Y. (2016). Öğrenme: Verimli zihinsel çalışmanın psikolojik koşulları. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Yusuf TAŞKIN> (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-1026-9997
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Taşkın, Y. (2019). Yılmaz Özakpınar ın Gözüyle Öğrenme, Verimli Zihinsel Çalışmanın Psikolojik Koşulları . Türkiye Eğitim Dergisi , 4 (2) , 145-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/50695/632478