Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çocuklar için Dil Bilgisi Kitap İncelemesi

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 197 - 199, 28.06.2024

Öz

Ahmet Benzer, tarafından kaleme alınmış olan “Çocuklar için Dil Bilgisi” adlı kitabın birinci baskısı Ekim 2021’de Pegem Akademi Yayıncılık’tan yayımlanmıştır. İncelemede bu baskıdan yararlanılmıştır. Kitabın bu baskısı renkli basım olup sayfa sayısı üç yüz yetmiş ikidir. Kitabın kapağında görsel olarak kullanılan anahtar ve tornavida metafor oluşturmaktadır. Yazar; dili başkaları tarafından üretilen bir oyuncak arabaya benzetir, dağılan ya da kırılan bir oyuncak arabayı tamir etmek için ihtiyaç duyulan tornavida gibi araçları, dil bilgisine benzetir. Yazara göre dilin parçalarını bir araya getirip yeni bir cümle oluşturmak için ya da bir cümleyi parçalarına ayırmak için kullanılacak olan araç dil bilgisidir. Kitabın arka kapağındaki yazı kitap kapağını ve içeriğini açıklar niteliktedir.

Kaynakça

  • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2017). Yazılı Anlatım El Kitabı. Pegem Akademi.
  • Benzer, A. (2021). Çocuklar için Dil Bilgisi. Pegem Akademi.
  • Benzer, A. (2022). Çocuklar için Dil Bilgisi. Pegem Akademi.

Çocuklar için Dil Bilgisi Kitap İncelemesi/ Book Review

Yıl 2024, Cilt: 9 Sayı: 1, 197 - 199, 28.06.2024

Öz

The first edition of the book "Grammar for Children", written by Ahmet Zirve, was published by Pegem Akademi Publishing in October 2021. This edition was used in the review. This edition of the book is a color edition and the number of pages is three hundred seventy-two. The wrench and screwdriver used visually on the cover of the book constitute a metaphor. Writer; He compares language to a toy car produced by others, and compares tools such as a screwdriver needed to repair a broken or broken toy car to knowledge of language. According to the author, grammar is the tool that will be used to bring together the parts of the language and create a new sentence or to separate a sentence into its parts. The text on the back cover of the book explains the book cover and its content.

Kaynakça

  • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2017). Yazılı Anlatım El Kitabı. Pegem Akademi.
  • Benzer, A. (2021). Çocuklar için Dil Bilgisi. Pegem Akademi.
  • Benzer, A. (2022). Çocuklar için Dil Bilgisi. Pegem Akademi.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Türkçe Eğitimi
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Şenay Meral Zeytin 0000-0001-5245-3034

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 30 Nisan 2024
Kabul Tarihi 24 Haziran 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Meral Zeytin, Ş. (2024). Çocuklar için Dil Bilgisi Kitap İncelemesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 9(1), 197-199.