Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 3, 79 - 95, 30.10.2020

Öz

Kaynakça

 • Acar, S. (2009). 10. Sınıf Coğrafya Dersinde Toprak Konularının Kavram Haritası Tekniği ile İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Acar, S. (2009). 10. Sınıf Coğrafya Dersinde Toprak Konularının Kavram Haritası Tekniği ile İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Akyol, G. Ö. (2014). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde, Ülkemizin Kaynakları Ünitesinde Kavram Haritası Tekniğinin Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Akyol, G. Ö. (2014). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde, Ülkemizin Kaynakları Ünitesinde Kavram Haritası Tekniğinin Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Aydın: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydın: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Altıntaş, G.,& Altıntaş, S. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde “Kavram Haritası” Kullanımının Öğrenci Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 16(1): 61-66.
 • Altıntaş, G.,& Altıntaş, S. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde “Kavram Haritası” Kullanımının Öğrenci Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 16(1): 61-66.
 • Altun, M., (1998), http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2289/unite01.pdf 16.01.2019, 11:54.
 • Altun, M., (1998), http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2289/unite01.pdf 16.01.2019, 11:54.
 • Ata, N.,& Adıgüzel T.. (2011). Matematik Öğretiminde Kavram Haritalarının Farklı Kullanım Biçimlerinin Öğrencilerin Kavram Haritası Yapabilme Düzeyi ve Akademik Başarılarına Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(2): 803-823.
 • Ata, N.,& Adıgüzel T.. (2011). Matematik Öğretiminde Kavram Haritalarının Farklı Kullanım Biçimlerinin Öğrencilerin Kavram Haritası Yapabilme Düzeyi ve Akademik Başarılarına Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(2): 803-823.
 • Balim, A. (2013). Use of technology-assisted techniques of mind mapping and concept mapping in science education: a constructivist study. Irish Educational Studies, 32(4), 437-456.
 • Balim, A. (2013). Use of technology-assisted techniques of mind mapping and concept mapping in science education: a constructivist study. Irish Educational Studies, 32(4), 437-456.
 • Baykul, Y. (2003). İlköğretimde Matematik Öğretimi (6–8. Sınıflar İçin). Pegem A Yayıncılık. 1.baskı. Ankara.
 • Baykul, Y. (2003). İlköğretimde Matematik Öğretimi (6–8. Sınıflar İçin). Pegem A Yayıncılık. 1.baskı. Ankara.
 • Batdı, V. (2015). Kavram haritası tekniği ile geleneksel öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin başarıları, bilgilerinin kalıcılığı ve tutumlarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42(2), 93-102.
 • Batdı, V. (2015). Kavram haritası tekniği ile geleneksel öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin başarıları, bilgilerinin kalıcılığı ve tutumlarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42(2), 93-102.
 • Bernstein, J. M. (2011). Concept mapping and student success in a college-level environmental studies course. Unpublished mastery thesis. Montana State University, Bozeman, Montana.
 • Bernstein, J. M. (2011). Concept mapping and student success in a college-level environmental studies course. Unpublished mastery thesis. Montana State University, Bozeman, Montana.
 • Burak, B. S. (2010). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Geometri Öğrenme Alanında Kavram Haritası Kullanmanın Öğrencilerin Başarıları ve Bilgilerin Kalıcılığı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Burak, B. S. (2010). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Geometri Öğrenme Alanında Kavram Haritası Kullanmanın Öğrencilerin Başarıları ve Bilgilerin Kalıcılığı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Chawla, J., & Singh, G. (2015). Effect of concept mapping strategy on achievement in chemistry of six graders in relation to achievement motivation. Asia Pacific Journal of Research, 1(24), 53-65.
 • Chawla, J., & Singh, G. (2015). Effect of concept mapping strategy on achievement in chemistry of six graders in relation to achievement motivation. Asia Pacific Journal of Research, 1(24), 53-65.
 • Chu, H.C., Hwang, G. J., & Liang, Y.R. (2014). A cooperative computerized concept-mapping approach to improving students’ learning performance in web-based information-seeking activities. Journal of Computers in Education, 1(1), 19-33
 • Chu, H.C., Hwang, G. J., & Liang, Y.R. (2014). A cooperative computerized concept-mapping approach to improving students’ learning performance in web-based information-seeking activities. Journal of Computers in Education, 1(1), 19-33
 • Çolak, R. (2010). Kavram Haritalarının Sosyal Bilgiler Eğitimi Çerçevesinde Tarihsel Kavramların Öğretiminde Kullanılması: Kavram Haritası ile Yapılan Öğretim İle Tutum, Başarı Ve Kalıcılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çolak, R. (2010). Kavram Haritalarının Sosyal Bilgiler Eğitimi Çerçevesinde Tarihsel Kavramların Öğretiminde Kullanılması: Kavram Haritası ile Yapılan Öğretim İle Tutum, Başarı Ve Kalıcılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • EARGED, (1995). Gösterim için Fen Laboratuvarları. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • EARGED, (1995). Gösterim için Fen Laboratuvarları. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Erden, M. (1993). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Personel Eğitim Merkezi Yayınları No:6
 • Erden, M. (1993). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Personel Eğitim Merkezi Yayınları No:6
 • Erdoğan, A. (2007). Kavram Haritalarının Calculus Öğretiminde Kullanılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı. Konya.
 • Erdoğan, A. (2007). Kavram Haritalarının Calculus Öğretiminde Kullanılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı. Konya.
 • Franke, L. & Kazemi, E. (2001). Learning to Teach Mathematics: Focus on Student Thinking. Theory into Practice. Spring, 40(2), 102-109.
 • Franke, L. & Kazemi, E. (2001). Learning to Teach Mathematics: Focus on Student Thinking. Theory into Practice. Spring, 40(2), 102-109.
 • Girgin, Y. (2012). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde kavram haritası kullanımının öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Girgin, Y. (2012). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde kavram haritası kullanımının öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Hare, M. (1999). Revealing What Urban Early Childhood Teachers Think About Mathematics and How They Teach It:Implications For Practice. University Of North Texas, December, s.11.
 • Hare, M. (1999). Revealing What Urban Early Childhood Teachers Think About Mathematics and How They Teach It:Implications For Practice. University Of North Texas, December, s.11.
 • Horzum, T. (2018). Matematik öğretmeni adaylarının dörtgenler hakkındaki anlamalarının kavram haritası aracılığıyla incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9(1), 1-30.
 • Horzum, T. (2018). Matematik öğretmeni adaylarının dörtgenler hakkındaki anlamalarının kavram haritası aracılığıyla incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9(1), 1-30.
 • Hwang, G. J., Kuo, F. R., Chen, N. S., & Ho, H. J. (2014). Effects of an integrated concept mapping and web-based problem-solving approach on students' learning achievements, perceptions and cognitive loads. Computers, Education, 71, 77-86.
 • Hwang, G. J., Kuo, F. R., Chen, N. S., & Ho, H. J. (2014). Effects of an integrated concept mapping and web-based problem-solving approach on students' learning achievements, perceptions and cognitive loads. Computers, Education, 71, 77-86.
 • Karakuyu, Y., & Tüysüz, C. (2011). Elektrik Konusunda Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Yaklaşımı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 867-890.
 • Karakuyu, Y., & Tüysüz, C. (2011). Elektrik Konusunda Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Yaklaşımı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 867-890.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keskin, D. S. (2015). Matematik dersinde kavram haritası kullanımı: öğrencilerin matematiksel güçleri üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Keskin, D. S. (2015). Matematik dersinde kavram haritası kullanımı: öğrencilerin matematiksel güçleri üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kılcan, F. (2005). Altıncı sınıflarda ölçüler konusunun öğretiminde tematik öğretimin öğrencilerin matematik başarılarına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü
 • Kılcan, F. (2005). Altıncı sınıflarda ölçüler konusunun öğretiminde tematik öğretimin öğrencilerin matematik başarılarına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü
 • Jin, H., & Wong, K. Y. (2014). Mapping Conceptual Understanding of Algebraic Concepts: An Exploratory Investigation Involvıng Grade 8 Chinese Students. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(3), 683-703
 • Jin, H., & Wong, K. Y. (2014). Mapping Conceptual Understanding of Algebraic Concepts: An Exploratory Investigation Involvıng Grade 8 Chinese Students. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(3), 683-703
 • Jonassen, D. H., Reeves, T. C., Hong, N., Harvey, D., & Peters, K. (1997). Concept Mapping as Cognitive Learning and Assessment Tools. Journal of interactive learning research, 8, 289-308.
 • Jonassen, D. H., Reeves, T. C., Hong, N., Harvey, D., & Peters, K. (1997). Concept Mapping as Cognitive Learning and Assessment Tools. Journal of interactive learning research, 8, 289-308.
 • McAleese, R. (1986) Computer Based Authoring and Intelligent Interactive Video, International Yearbook of Education and Instructional Technology, Newyork.
 • McAleese, R. (1986) Computer Based Authoring and Intelligent Interactive Video, International Yearbook of Education and Instructional Technology, Newyork.
 • Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. Cambridge: Cambridge University Press
 • Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. Cambridge: Cambridge University Press
 • Oğraş, A., & Bozkurt, A. (2011). Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Matematik Eğitiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 3, 1-13.).
 • Oğraş, A., & Bozkurt, A. (2011). Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Matematik Eğitiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 3, 1-13.).
 • Özdemir, A. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi “Kesirler” Konusunun Öğretiminde Kavram Haritası Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Özdemir, A. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi “Kesirler” Konusunun Öğretiminde Kavram Haritası Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Özsoy, N., & Devrim Ü. (2004). Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. s. 15: 57-64.
 • Özsoy, N., & Devrim Ü. (2004). Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. s. 15: 57-64.
 • Üzel, D. (2003). Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı. Balıkesir.
 • Üzel, D. (2003). Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı. Balıkesir.
 • West, C. K., Farmer, J. A. & Wolff, P. M. (1991). Instructional Design: Implications from Cognitive Science, Boston: Allyn and Bacon.
 • West, C. K., Farmer, J. A. & Wolff, P. M. (1991). Instructional Design: Implications from Cognitive Science, Boston: Allyn and Bacon.
 • Yağdıran, E. (2005). Ortaöğretim 9. Sınıf Fonksiyonlar Ünitesinin Çalışma Yaprakları, Vee Diyagramları ve Kavram Haritası Kullanılarak Öğretilmesi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik Eğitimi. Balıkesir.
 • Yağdıran, E. (2005). Ortaöğretim 9. Sınıf Fonksiyonlar Ünitesinin Çalışma Yaprakları, Vee Diyagramları ve Kavram Haritası Kullanılarak Öğretilmesi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik Eğitimi. Balıkesir.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri Ankara: Seçkin Yayınları.

Ortaokul 7. Sınıf Rasyonel Sayılar Konusunun Öğretiminde Kavram Haritası Kullanımının Öğrencinin Akademik Başarısına ve Tutumuna Etkisi

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 3, 79 - 95, 30.10.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7. sınıf Rasyonel Sayılar konusunun öğretiminde kavram haritası kullanımının akademik başarıya ve matematik tutumuna etkisinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda kolayca erişilebilir örneklem grubu tercih edilmiştir. Çalışma grubu Elazığ ili, 2018-2019 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı eğitim kurumunda öğrenim gören 58 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada deneysel desenlerden ön-test, son-test ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney ve kontrol grupları ortaokuldaki 4 şubeden seçilmiştir. Dersler deney grubunda kavram haritası destekli öğretim yöntemi ile kontrol grubunda ise hiçbir müdahale yapılmadan işlenmiştir. Öğrencilerin Rasyonel Sayılar konusuna dair akademik başarısı MEB tarafından yayınlanan “Rasyonel Sayılar Kazanım Testi”, matematik dersine ilişkin tutumları ise Eğitim Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) tarafından geliştirilen “Matematik Tutum Ölçeği” aracılığıyla elde edilmiştir. Bu çalışmada veri toplama araçlarından elde edilen veriler SPSS 21 paket programı kullanılarak deney ve kontrol gruplarına ait analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, uygulanan program öncesinde bilgi düzeyleri ve matematik dersine karşı tutumları açısından birbirine denk olan grupların uygulanan program sonrasında hem akademik başarı hem de matematik dersine yönelik tutum açısından deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Acar, S. (2009). 10. Sınıf Coğrafya Dersinde Toprak Konularının Kavram Haritası Tekniği ile İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Acar, S. (2009). 10. Sınıf Coğrafya Dersinde Toprak Konularının Kavram Haritası Tekniği ile İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Akyol, G. Ö. (2014). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde, Ülkemizin Kaynakları Ünitesinde Kavram Haritası Tekniğinin Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Akyol, G. Ö. (2014). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde, Ülkemizin Kaynakları Ünitesinde Kavram Haritası Tekniğinin Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Aydın: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydın: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Altıntaş, G.,& Altıntaş, S. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde “Kavram Haritası” Kullanımının Öğrenci Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 16(1): 61-66.
 • Altıntaş, G.,& Altıntaş, S. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde “Kavram Haritası” Kullanımının Öğrenci Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 16(1): 61-66.
 • Altun, M., (1998), http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2289/unite01.pdf 16.01.2019, 11:54.
 • Altun, M., (1998), http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2289/unite01.pdf 16.01.2019, 11:54.
 • Ata, N.,& Adıgüzel T.. (2011). Matematik Öğretiminde Kavram Haritalarının Farklı Kullanım Biçimlerinin Öğrencilerin Kavram Haritası Yapabilme Düzeyi ve Akademik Başarılarına Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(2): 803-823.
 • Ata, N.,& Adıgüzel T.. (2011). Matematik Öğretiminde Kavram Haritalarının Farklı Kullanım Biçimlerinin Öğrencilerin Kavram Haritası Yapabilme Düzeyi ve Akademik Başarılarına Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(2): 803-823.
 • Balim, A. (2013). Use of technology-assisted techniques of mind mapping and concept mapping in science education: a constructivist study. Irish Educational Studies, 32(4), 437-456.
 • Balim, A. (2013). Use of technology-assisted techniques of mind mapping and concept mapping in science education: a constructivist study. Irish Educational Studies, 32(4), 437-456.
 • Baykul, Y. (2003). İlköğretimde Matematik Öğretimi (6–8. Sınıflar İçin). Pegem A Yayıncılık. 1.baskı. Ankara.
 • Baykul, Y. (2003). İlköğretimde Matematik Öğretimi (6–8. Sınıflar İçin). Pegem A Yayıncılık. 1.baskı. Ankara.
 • Batdı, V. (2015). Kavram haritası tekniği ile geleneksel öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin başarıları, bilgilerinin kalıcılığı ve tutumlarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42(2), 93-102.
 • Batdı, V. (2015). Kavram haritası tekniği ile geleneksel öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin başarıları, bilgilerinin kalıcılığı ve tutumlarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42(2), 93-102.
 • Bernstein, J. M. (2011). Concept mapping and student success in a college-level environmental studies course. Unpublished mastery thesis. Montana State University, Bozeman, Montana.
 • Bernstein, J. M. (2011). Concept mapping and student success in a college-level environmental studies course. Unpublished mastery thesis. Montana State University, Bozeman, Montana.
 • Burak, B. S. (2010). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Geometri Öğrenme Alanında Kavram Haritası Kullanmanın Öğrencilerin Başarıları ve Bilgilerin Kalıcılığı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Burak, B. S. (2010). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Geometri Öğrenme Alanında Kavram Haritası Kullanmanın Öğrencilerin Başarıları ve Bilgilerin Kalıcılığı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Chawla, J., & Singh, G. (2015). Effect of concept mapping strategy on achievement in chemistry of six graders in relation to achievement motivation. Asia Pacific Journal of Research, 1(24), 53-65.
 • Chawla, J., & Singh, G. (2015). Effect of concept mapping strategy on achievement in chemistry of six graders in relation to achievement motivation. Asia Pacific Journal of Research, 1(24), 53-65.
 • Chu, H.C., Hwang, G. J., & Liang, Y.R. (2014). A cooperative computerized concept-mapping approach to improving students’ learning performance in web-based information-seeking activities. Journal of Computers in Education, 1(1), 19-33
 • Chu, H.C., Hwang, G. J., & Liang, Y.R. (2014). A cooperative computerized concept-mapping approach to improving students’ learning performance in web-based information-seeking activities. Journal of Computers in Education, 1(1), 19-33
 • Çolak, R. (2010). Kavram Haritalarının Sosyal Bilgiler Eğitimi Çerçevesinde Tarihsel Kavramların Öğretiminde Kullanılması: Kavram Haritası ile Yapılan Öğretim İle Tutum, Başarı Ve Kalıcılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çolak, R. (2010). Kavram Haritalarının Sosyal Bilgiler Eğitimi Çerçevesinde Tarihsel Kavramların Öğretiminde Kullanılması: Kavram Haritası ile Yapılan Öğretim İle Tutum, Başarı Ve Kalıcılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • EARGED, (1995). Gösterim için Fen Laboratuvarları. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • EARGED, (1995). Gösterim için Fen Laboratuvarları. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Erden, M. (1993). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Personel Eğitim Merkezi Yayınları No:6
 • Erden, M. (1993). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Personel Eğitim Merkezi Yayınları No:6
 • Erdoğan, A. (2007). Kavram Haritalarının Calculus Öğretiminde Kullanılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı. Konya.
 • Erdoğan, A. (2007). Kavram Haritalarının Calculus Öğretiminde Kullanılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı. Konya.
 • Franke, L. & Kazemi, E. (2001). Learning to Teach Mathematics: Focus on Student Thinking. Theory into Practice. Spring, 40(2), 102-109.
 • Franke, L. & Kazemi, E. (2001). Learning to Teach Mathematics: Focus on Student Thinking. Theory into Practice. Spring, 40(2), 102-109.
 • Girgin, Y. (2012). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde kavram haritası kullanımının öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Girgin, Y. (2012). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde kavram haritası kullanımının öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Hare, M. (1999). Revealing What Urban Early Childhood Teachers Think About Mathematics and How They Teach It:Implications For Practice. University Of North Texas, December, s.11.
 • Hare, M. (1999). Revealing What Urban Early Childhood Teachers Think About Mathematics and How They Teach It:Implications For Practice. University Of North Texas, December, s.11.
 • Horzum, T. (2018). Matematik öğretmeni adaylarının dörtgenler hakkındaki anlamalarının kavram haritası aracılığıyla incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9(1), 1-30.
 • Horzum, T. (2018). Matematik öğretmeni adaylarının dörtgenler hakkındaki anlamalarının kavram haritası aracılığıyla incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9(1), 1-30.
 • Hwang, G. J., Kuo, F. R., Chen, N. S., & Ho, H. J. (2014). Effects of an integrated concept mapping and web-based problem-solving approach on students' learning achievements, perceptions and cognitive loads. Computers, Education, 71, 77-86.
 • Hwang, G. J., Kuo, F. R., Chen, N. S., & Ho, H. J. (2014). Effects of an integrated concept mapping and web-based problem-solving approach on students' learning achievements, perceptions and cognitive loads. Computers, Education, 71, 77-86.
 • Karakuyu, Y., & Tüysüz, C. (2011). Elektrik Konusunda Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Yaklaşımı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 867-890.
 • Karakuyu, Y., & Tüysüz, C. (2011). Elektrik Konusunda Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Yaklaşımı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 867-890.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keskin, D. S. (2015). Matematik dersinde kavram haritası kullanımı: öğrencilerin matematiksel güçleri üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Keskin, D. S. (2015). Matematik dersinde kavram haritası kullanımı: öğrencilerin matematiksel güçleri üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kılcan, F. (2005). Altıncı sınıflarda ölçüler konusunun öğretiminde tematik öğretimin öğrencilerin matematik başarılarına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü
 • Kılcan, F. (2005). Altıncı sınıflarda ölçüler konusunun öğretiminde tematik öğretimin öğrencilerin matematik başarılarına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü
 • Jin, H., & Wong, K. Y. (2014). Mapping Conceptual Understanding of Algebraic Concepts: An Exploratory Investigation Involvıng Grade 8 Chinese Students. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(3), 683-703
 • Jin, H., & Wong, K. Y. (2014). Mapping Conceptual Understanding of Algebraic Concepts: An Exploratory Investigation Involvıng Grade 8 Chinese Students. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(3), 683-703
 • Jonassen, D. H., Reeves, T. C., Hong, N., Harvey, D., & Peters, K. (1997). Concept Mapping as Cognitive Learning and Assessment Tools. Journal of interactive learning research, 8, 289-308.
 • Jonassen, D. H., Reeves, T. C., Hong, N., Harvey, D., & Peters, K. (1997). Concept Mapping as Cognitive Learning and Assessment Tools. Journal of interactive learning research, 8, 289-308.
 • McAleese, R. (1986) Computer Based Authoring and Intelligent Interactive Video, International Yearbook of Education and Instructional Technology, Newyork.
 • McAleese, R. (1986) Computer Based Authoring and Intelligent Interactive Video, International Yearbook of Education and Instructional Technology, Newyork.
 • Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. Cambridge: Cambridge University Press
 • Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. Cambridge: Cambridge University Press
 • Oğraş, A., & Bozkurt, A. (2011). Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Matematik Eğitiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 3, 1-13.).
 • Oğraş, A., & Bozkurt, A. (2011). Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Matematik Eğitiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 3, 1-13.).
 • Özdemir, A. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi “Kesirler” Konusunun Öğretiminde Kavram Haritası Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Özdemir, A. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi “Kesirler” Konusunun Öğretiminde Kavram Haritası Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Özsoy, N., & Devrim Ü. (2004). Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. s. 15: 57-64.
 • Özsoy, N., & Devrim Ü. (2004). Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. s. 15: 57-64.
 • Üzel, D. (2003). Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı. Balıkesir.
 • Üzel, D. (2003). Kavram Haritası ve Vee Diyagramı Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı. Balıkesir.
 • West, C. K., Farmer, J. A. & Wolff, P. M. (1991). Instructional Design: Implications from Cognitive Science, Boston: Allyn and Bacon.
 • West, C. K., Farmer, J. A. & Wolff, P. M. (1991). Instructional Design: Implications from Cognitive Science, Boston: Allyn and Bacon.
 • Yağdıran, E. (2005). Ortaöğretim 9. Sınıf Fonksiyonlar Ünitesinin Çalışma Yaprakları, Vee Diyagramları ve Kavram Haritası Kullanılarak Öğretilmesi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik Eğitimi. Balıkesir.
 • Yağdıran, E. (2005). Ortaöğretim 9. Sınıf Fonksiyonlar Ünitesinin Çalışma Yaprakları, Vee Diyagramları ve Kavram Haritası Kullanılarak Öğretilmesi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik Eğitimi. Balıkesir.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri Ankara: Seçkin Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa AYDOĞDU (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2020
Başvuru Tarihi 28 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Aydoğdu, M. (2020). Ortaokul 7. Sınıf Rasyonel Sayılar Konusunun Öğretiminde Kavram Haritası Kullanımının Öğrencinin Akademik Başarısına ve Tutumuna Etkisi . Turkish Journal of Educational Studies , 7 (3) , 79-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjes/issue/57942/801263