Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 393 - 413, 22.10.2022

Öz

Kaynakça

  • Öztaş, S., & Kılıç, B. (2017). The evaluation of university students’ opinions of teaching the Atatürk’s Principles and History of Revolution course with distance education. Turkish History Education Journal, 6(2), 268-293.
  • Queen, B., & Lewis, L. (2011). Distance education courses for public elementary and secondary school students: 2009-10 (NCES 2012-009). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics.
  • Pınar, M. A., & Akgül Dönel, G.(2020). The opinions of secondary school students about giving Science courses with distance education during the Covid-19 pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461-486. Doi: 10.26579/jocress.377.

Investigation the Meanings Attributed by Students' Regarding the Effect of Distance Education

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 393 - 413, 22.10.2022

Öz

Araştırmanın temel amacı, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitimin etkisine ilişkin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin yükledikleri anlamları incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenoloji deseni işe koşulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı bir devlet ortaokuluna devam eden 7. sınıf öğrencileri arasından ölçüt örnekleme yöntemine göre seçilen 20 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama araçları olarak yarı yapılandırılmış görüşme ve açık uçlu anket formları kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde içerik (tematik) analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin “uzaktan eğitimi betimlemek, uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunları belirtmek ve uzaktan eğitimin daha etkili olması için önerilerde bulunmak” şeklindeki görüşlere sahip oldukları saptanmıştır. Bu çerçevede öğrencilerin uzaktan eğitimi acil durumlarda kullanılan öğretimsel bir araç olarak değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Eldeki tüm bulgu ve sonuçlar birlikte değerlendirdiğinde, uzaktan eğitimin etkisine ilişkin öğrencilerin daha çok olumsuz anlamlar yükleme eğilimde oldukları söylenebilir.

Kaynakça

  • Öztaş, S., & Kılıç, B. (2017). The evaluation of university students’ opinions of teaching the Atatürk’s Principles and History of Revolution course with distance education. Turkish History Education Journal, 6(2), 268-293.
  • Queen, B., & Lewis, L. (2011). Distance education courses for public elementary and secondary school students: 2009-10 (NCES 2012-009). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics.
  • Pınar, M. A., & Akgül Dönel, G.(2020). The opinions of secondary school students about giving Science courses with distance education during the Covid-19 pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461-486. Doi: 10.26579/jocress.377.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sezgin ELBAY> (Sorumlu Yazar)
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
0000-0002-0601-8063
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 10 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Elbay, S. (2022). Investigation the Meanings Attributed by Students' Regarding the Effect of Distance Education . Turkish Journal of Educational Studies , 9 (3) , 393-413 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjes/issue/73134/1007831