Yıl 2019, Cilt 23 , Sayı 2, Sayfalar 413 - 439 2019-11-12

Milliyetçilik Kuramları Bağlamında Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Göre Türk Kimliğinin Tanımları ve Millî Kimlik Bağları

Atilla AKTAŞ [1]


Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde diğer siyasî akımlar içinde kendisine yer arayan Türk milliyetçiliğinin önde gelen temsilcilerinden biri olan ve Türk hikâyeciliğinin gelişmesinde önemli katkıları bulunan Ömer Seyfettin, makaleleri ve hikâyeleriyle Türk kimliğinin inşasına yön kazandırmaya gayret etmiştir. Ulus-devletlerin yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde, geç kalmışlık psikolojisinin de tesiriyle bütün düşünsel ve edebî hayatını Türk milliyetçiliğinin çerçevesini belirgin kılmaya adadığı söylenebilir. Bu aşamada Türk kimliğinin çeşitli açılardan tanımlarını yapmaya çalışan yazar, hikâyelerinde savunduğu kimlik unsurlarına değişik boyutlarda yer vererek, milliyet bağının çeşitli yönlerini vurgulamıştır. Bu makalede giriş ve sonuç kısmının haricinde iki bölüm bulunmaktadır. İlk bölümde milliyetçilik kuramları eşliğinde millî kimlik unsurları kısaca açıklanmıştır. İkinci bölümde ise üç alt başlık hâlinde, yazarın hikâyelerindeki milliyetçilik anlayışının yansımaları, soy bağının yanı sıra tarihî ve dinî boyutlarıyla millî kimliği tanımlamada tercih ettiği yönelimler örnekleriyle incelenmiştir.
Ömer Seyfettin, milliyetçilik, milli kimlik, Türk kimliği, kimlik inşası
 • ARSAL, Sadri Maksudi (1979). Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, İstanbul: Ötüken Yay.
 • BİLGİN, Nuri (2007). Kimlik İnşası, İzmir: Aşina Kitaplar.
 • CALHOUN, Craig (2007). Milliyetçilik, (çev. Bilgen Sütçüoğlu), İstanbul: İstanbul Bilgi Üni. Yay.
 • ENGİNÜN, İnci (1984). “Ömer Seyfeddin’in Hikâyelerinde Yabancılar”, Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yay.,
 • GELLNER, Ernest (2008). Uluslar ve Ulusçuluk, (çev. Büşra Ersanlı-Günay Göksu Özdoğan), İstanbul: Hil Yay.
 • HROCH, Miroslav (2011). Avrupa’da Milli Uyanış-Toplumsal Koşulların ve Toplulukların Karşılaştırmalı Analizi, (çev. Ayşe Özdemir) İstanbul: İletişim Yay.
 • MERT, Necati (2004). Ömer Seyfettin: İslamcı, Milliyetçi ve Modernist Bir Yazar, İstanbul: Kaknüs Yay.
 • Ömer Seyfettin’in Bütün Hikâyeleri, (2009). (hzl. Nâzım Hikmet Polat), İstanbul: YKY.
 • Ömer Seyfettin’in Bütün Nesirleri, (2016). (hzl. Nâzım Hikmet Polat), Ankara: TDK.
 • SMITH, Anthony D. (1994). Millî Kimlik, (çev. Bahadır Sina Şener), İstanbul: İletişim Yay.
 • TOKLUOĞLU Ceylan (2013). “Ziya Gökalp ve Türkçülük”, Ankara Üni. SBF Dergisi, C. 68, S. 3, s. 113-139.
 • VATANDAŞ Celalettin (2010). Ulusal Kimlik-Türk Ulusçuluğunun Doğuşu, İstanbul: Açılım Kitap.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Atilla AKTAŞ
Kurum: T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Eylül 2019
Kabul Tarihi : 13 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 12 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { turkoloji622768, journal = {Türkoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4934}, address = {Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {23}, pages = {413 - 439}, doi = {}, title = {Milliyetçilik Kuramları Bağlamında Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Göre Türk Kimliğinin Tanımları ve Millî Kimlik Bağları}, key = {cite}, author = {AKTAŞ, Atilla} }
APA AKTAŞ, A . (2019). Milliyetçilik Kuramları Bağlamında Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Göre Türk Kimliğinin Tanımları ve Millî Kimlik Bağları. Türkoloji Dergisi , 23 (2) , 413-439 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkoloji/issue/50187/622768
MLA AKTAŞ, A . "Milliyetçilik Kuramları Bağlamında Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Göre Türk Kimliğinin Tanımları ve Millî Kimlik Bağları". Türkoloji Dergisi 23 (2019 ): 413-439 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkoloji/issue/50187/622768>
Chicago AKTAŞ, A . "Milliyetçilik Kuramları Bağlamında Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Göre Türk Kimliğinin Tanımları ve Millî Kimlik Bağları". Türkoloji Dergisi 23 (2019 ): 413-439
RIS TY - JOUR T1 - Milliyetçilik Kuramları Bağlamında Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Göre Türk Kimliğinin Tanımları ve Millî Kimlik Bağları AU - Atilla AKTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 413 EP - 439 VL - 23 IS - 2 SN - -2602-4934 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkoloji Dergisi Milliyetçilik Kuramları Bağlamında Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Göre Türk Kimliğinin Tanımları ve Millî Kimlik Bağları %A Atilla AKTAŞ %T Milliyetçilik Kuramları Bağlamında Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Göre Türk Kimliğinin Tanımları ve Millî Kimlik Bağları %D 2019 %J Türkoloji Dergisi %P -2602-4934 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD AKTAŞ, Atilla . "Milliyetçilik Kuramları Bağlamında Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Göre Türk Kimliğinin Tanımları ve Millî Kimlik Bağları". Türkoloji Dergisi 23 / 2 (Kasım 2019): 413-439 .
AMA AKTAŞ A . Milliyetçilik Kuramları Bağlamında Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Göre Türk Kimliğinin Tanımları ve Millî Kimlik Bağları. Türkoloji Dergisi. 2019; 23(2): 413-439.
Vancouver AKTAŞ A . Milliyetçilik Kuramları Bağlamında Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Göre Türk Kimliğinin Tanımları ve Millî Kimlik Bağları. Türkoloji Dergisi. 2019; 23(2): 439-413.