Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 108 - 120 2019-12-31

TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANDA ÖNCÜ ADIMLAR: BARAKA ROMANINDA KURGU VE ÇOKLU BAKIŞ AÇISI

Asiye ÇIĞRI YILDIRIM [1]


1970’lerde roman yazmaya başlayan Burhan Günel, kendisini toplumcu gerçekçi çizgide ürün veren bir yazar olarak görür ve toplumcu anlayış içinde bireyi ihmal etmeyen gerçekçi anlayışla hareket eder. Çünkü birey ve toplum ilişkisinin birbirini yaratan zorunlu birlikteliğinin farkındadır. On yedi romanın dışında, on altı hikâye kitabı, iki inceleme kitabı, gezi ve anıların toplamından oluşan bir gezi kitabı, dokuz adet çocuk romanı ve hikâye kitabı, iki şiir kitabı bulunmaktadır. Bunların dışına farklı konularda kaleme aldığı birçok makale, radyo oyununu yazmış dergicilik ve editörlük sahasında da edebiyatın gelişimine katkıda bulunmuştur.

Bu çalışmanın zeminini, yazarın, 1974-1990 yılları arasına yayılan bir süreçte kaleme aldığı ve 1991 yılında yayımlanan Baraka romanı oluşturmaktadır. Romanın konusu; Türkiye’deki bir Amerikan üssüne (İncirlik) atanan Subay Burhan G.nin  bekâr subaylarla birlikte yatakhane olarak kullandığı barakanın merkezde yer aldığı ilişkiler ağı ve her bir roman kişisinin kendi hikâyesinin anlatıcısı olduğu, geçmişe ait kesitler oluşturur.

Baraka, içeriği ve kurgusuyla olduğu kadar anlatımıyla da farklı bir yapıttır. Buradaki farklılık, metinde başvurulan anlatım yöntemlerinin çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada Baraka romanında kullanılan anlatım yönteminin, metin kurgusundaki belirleyici gücü ve farklı anlatım tekniklerinin bir arada başarıyla kullanılmasının romanın bütününe katkısı ortaya konmaya çalışılmıştır. Bilhassa postmodern metinlerde sıkça karşılaşılan çoklu bakış açısı ve üst kurmaca yönteminin, söz konusu metne katkısı tespit edilmiştir. Bir diğer önemli husus olarak, eserin yazıldığı tarih göz önüne alındığında, kullanılan anlatım yöntemlerinin bilhassa toplumcu gerçekçi romanda öncü adımlar arasında olduğu gerçeğinin altının çizilmesi uygun görülmüştür.


Baraka, Burhan Günel
 • Burhan, B.(2005). Baraka, Tekin Yayınevi, İstanbul.
 • Buyrukçu, M. (1997). “ ‘Baraka’da Kimler Oturur?’ Dosya: Burhan Günel’in Yazarlık Serüveni”, Kavram Karmaşa, S.3 Mart – Nisan, Ankara.
 • Emre, İ. (2004). Postmodernizm ve Edebiyat, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Fahrettin, K. Nitter (1992). “Baraka Üzerine Birkaç Söz”, Karşı, Ankara.
 • Günel, B. (1993). Özgeçmişi ve Yazarlığa Yönelişi, Gündoğan Edebiyat, Ankara.
 • Günel, B. (2001). “Şöyle Bir Baktım Kendime”, Dosya: Burhan Günel’in 30. Sanat Yılı, Damar, Ankara.
 • Günel, B. (2003). “Roman Nedir, Ne İşe Yarar?” 8. Bursa Edebiyat Günleri, ‘Manolya Durağında Roman’ Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, Bursa. S. 157 – 164.
 • Narlı, M. (2009). “Postmodern Roman Ve Modern Gerçekliğin Yitimi” Türkbilig, S.18: 122- 132.
 • Sakallı, F. (2009). Burhan Günel’in Romanlarında Yapı, Tema Ve Anlatım, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Sakallı, F. (2016). “Burhan Günel’in Romanlarında Otobiyografik Benlikler “ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 43, s.420-426.
 • Sazyek, H.(2004). “Romanda Temel Anlatım Yöntemleri Üzerinde Bir Sınıflandırma Çalışması”, Folklor\Edebiyat, Sayı: 37, Cilt: 10/11, s. 103-118.Tekin, M.(2015). Roman Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • Tural Ş. (2005), “Üstkurmaca Bir Metin: Kayıp Hikâyeci”, İlmi Araştırmalar, Sayı: 20, S.159-171.
 • Uslu, A. (2016). “1980 Sonrası Türk Hikâyeciliğinde Kişi(Ler) Tipolojisi”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 11/15Summer, S. 577-608,
 • Yağcı, Ö. (1997). “Bir Yazar: Burhan Günel, Bir Klasik Roman: Baraka” , Kavram Karmaşa, Dosya: Burhan Günel’in Yazarlık Serüveni, S.3 Mart – Nisan Ankara, s. 19 -22
 • Yüce, S. (2016). “Edebiyatta Gerçekçilik ve Alımlama Estetiği”, Söylem Filoloji Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 2, S.105-117.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Asiye ÇIĞRI YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @sanat ve edebiyat { turksosbilder605111, journal = {Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2528-9772}, eissn = {2528-9772}, address = {}, publisher = {Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {108 - 120}, doi = {}, title = {TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANDA ÖNCÜ ADIMLAR: BARAKA ROMANINDA KURGU VE ÇOKLU BAKIŞ AÇISI}, key = {cite}, author = {ÇIĞRI YILDIRIM, Asiye} }
APA ÇIĞRI YILDIRIM, A . (2019). TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANDA ÖNCÜ ADIMLAR: BARAKA ROMANINDA KURGU VE ÇOKLU BAKIŞ AÇISI. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 108-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turksosbilder/issue/52046/605111
MLA ÇIĞRI YILDIRIM, A . "TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANDA ÖNCÜ ADIMLAR: BARAKA ROMANINDA KURGU VE ÇOKLU BAKIŞ AÇISI". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2019 ): 108-120 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turksosbilder/issue/52046/605111>
Chicago ÇIĞRI YILDIRIM, A . "TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANDA ÖNCÜ ADIMLAR: BARAKA ROMANINDA KURGU VE ÇOKLU BAKIŞ AÇISI". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2019 ): 108-120
RIS TY - JOUR T1 - TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANDA ÖNCÜ ADIMLAR: BARAKA ROMANINDA KURGU VE ÇOKLU BAKIŞ AÇISI AU - Asiye ÇIĞRI YILDIRIM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 120 VL - 4 IS - 2 SN - 2528-9772-2528-9772 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANDA ÖNCÜ ADIMLAR: BARAKA ROMANINDA KURGU VE ÇOKLU BAKIŞ AÇISI %A Asiye ÇIĞRI YILDIRIM %T TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANDA ÖNCÜ ADIMLAR: BARAKA ROMANINDA KURGU VE ÇOKLU BAKIŞ AÇISI %D 2019 %J Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi %P 2528-9772-2528-9772 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD ÇIĞRI YILDIRIM, Asiye . "TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANDA ÖNCÜ ADIMLAR: BARAKA ROMANINDA KURGU VE ÇOKLU BAKIŞ AÇISI". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 4 / 2 (Aralık 2020): 108-120 .
AMA ÇIĞRI YILDIRIM A . TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANDA ÖNCÜ ADIMLAR: BARAKA ROMANINDA KURGU VE ÇOKLU BAKIŞ AÇISI. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 4(2): 108-120.
Vancouver ÇIĞRI YILDIRIM A . TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANDA ÖNCÜ ADIMLAR: BARAKA ROMANINDA KURGU VE ÇOKLU BAKIŞ AÇISI. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 4(2): 120-108.