Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A Qualitative Research on Representation of Social Workers in Print Media

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 1 - 8, 20.06.2020

Öz

This study is a research about the representation of social workers in the print media. Within the scope of the research, 2460 news were accessed from a news screening provider and published between the dates of 21.11.2018 and 31.12.2020 and were analyzed with the atlas.ti program, and as a result, it was observed that the representation of social workers in the print media was mostly based on the news, and social workers were subject to the news within the framework of nine themes. These nine themes were; “Service promotion or institution-related news, client-related news, law regulations, news about educational studies, news about projects, forensic news, employment-related news, statements of politicians, being a NGO worker”. Due to the absence of such a study has been carried out in Turkey previosly, it is believed this research is going to contribute to the literature.

Kaynakça

 • Adana Çukurova Metropol .“Peruklu Bahis Şebekesi Çökertildi”. (11.11.2019) Aldridge, M., (1990) Social work and the news media: A hopeless case? British Journal of Social Work, 20, p.611-625.
 • Ankara 24 Saat. ”Adalet Bakanlığı Suç Mağdurları İçin Yeni Dönemi Başlatıyor” (17.12.2018)
 • Aydın, H., A., Taş, E., İ.(2016). Kamu yönetiminde halkla ilişkiler: kavramlar, kurumlar, uygulamalar. 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yay. Balcı V, E. (2010). Haber değer etmenleri açısından geleneksel ve internet gazeteciliğinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Bayburt Havadis “Kadına şiddet konusuna dilek ağacında dikkat çektiler,” (05.09.2019) Bursa’da Meydan.”Ruh Sağlığı Yasası Bekleniyor”(25.01.2019) Dursun, O.(2015). Köşe Yazarlığından Medya Filozofluğuna: Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan Yazıları Hakkında İnceleme. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-dergisi, Doğan, A. (2015). Yoksulların Bakış Açısından Yoksulluğun Medyada Temsili. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8(38), 887-898. Doğruyol Gazetesi. “Teke Ailesinin Mutluluğu” 10.09.2019 Ege’de Yenigün. Koruma altındaki çocuklara yönelik cinsel taciz ve şiddet davası ( 07.12.2018)
 • Franklin, B. (2014). Social Work, the Media and Public Relations (Routledge Revivals). Social Work, the Media and Public Relations (Routledge Revivals). https://doi.org/10.4324/9781315794341 Gibelman, M. (2004). Television and the public image of social workers: Portrayal or betrayal?. Social work, 49(2), 331-334. Güz, N.(2006). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları. Ankara: Nobel Basım Yay. Haberde Denge .“Kitap kurdu köy çocuklarının evine kütüphane.”(24.03.2019) Hudut.”Birinci Yargı Paketi Kabul Etti” (21.10.1019) Karabük Haber. “Başkan Tahsin Babaş: 20 Mahalle evi yapacağız,”(18.01.2019)
 • LeCroy, C. W., & Stinson, E. L. (2004). The public's perception of social work: Is it what we think it is?. Social Work, 49(2), 164-174. Mora, N. (2008). Medya ve kültürel kimlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1). Tengilimoğlu, D., Öztürk, Y. (2016). İşletmelerde halkla ilişkiler: tanıtma, imaj yönetimi, kurumsal itibar yönetimi. Seçkin Yay. Türk Dil Kurumu (2020). Köşe Yazısı. Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi 10.03.2020
 • Önce Vatan .”Bakan Koca: 12 bin yeni çalışanın yerleştirmesi yapıldı” (29.08.2019) Örs,Ş.(2018). Kadına yönelik şiddet olgusu ve yazılı basında temsili üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, İzmir. Polatlı Postası. Çay Uyuşturucu Sorununa Dikkat Çekti (26.02.2019) Reid, W. J., & Misener, E. (2001). Social work in the press: a cross‐national study. International journal of social welfare, 10(3), 194-201. Safranbolu’da Son Söz ”1582 Kursiyer Uzman Erbaşa “Evlilik Öncesi Eğitim Semineri Verildi”(17.12.2018) Tokgöz, O. (1981). Temel Gazetecilik. Ankara: SBF Basın Yayın Yüksek Okulu Basımevi Türk, G. D. (2013). Demokrasinin dördüncü kuvveti yeni medya teknolojileri. XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, İNETD. Unicef (2007). Çocuk Hakları ve Gazetecilik Uygulamaları : Hak Temelli Perspektifi, Dublin Van. Büyükşehir’den, evde sağlık hizmeti (22.10.2019) Vardarlıer, P , Zafer, C . (2019). Medya ve Toplum. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 355-361 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.472210 Wimmer, D. W., Dominick, R. J (2007). İçerik çözümlemesi. medya metinlerini çözümlemek: İçerik göstergebilim ve söylem çözümleme yöntemleri İçinde. Ed: G. S. Atabek, Ü. Atabek, Ankara: Siyasal Kitabevi Yeğen, C. (2014). Medyanın kamuoyu oluşturma ve gündem belirleme rolü üzerine: Sarai Sierra haberleriyle oluşturulan yapay gündem, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 21-46. Yıldırım, A. Şimşek, H. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri: Sosyal Bilimlerde. Ankara: Seçkin Yay. Yılmaz, M . (2013). Medya ve siyaset ilişkilerinin kamuoyu üzerindeki etkileri: KKTC örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 230-252. Erişim Adresi: http://www.itobiad.com/tr/issue/8756/109249 Zugazaga, C. B., Surette, R. B., Mendez, M., & Otto, C. W. (2006). Social worker perceptions of the portrayal of the prosfession in the news and entertainment media: An exploratory study. Journal of Social Work Education, 42(3), 621-636.

Sosyal Çalışmacıların Yazılı Basında Temsili Üzerine Bir Nitel Araştırma

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 1 - 8, 20.06.2020

Öz

Bu çalışma, sosyal çalışmacı / sosyal hizmet uzmanlarının yazılı basında temsiliyle ilgili bir araştırmadır. Araştırma kapsamında, bir haber tarama sağlayıcısından erişilen ve 21.11.2018 ve 31.12.2020 tarihleri arasında yayınlanan 2460 haber doküman incelemesi yöntemiyle atlas.ti programı ile analiz edilmiş olup yapılan inceleme sonucunda sosyal çalışmacıların yazılı basında temsilinin daha çok haberler üzerinden gerçekleştiği, sosyal çalışmacıların dokuz tema çerçevesinde haberlere konu olduğu görülmüştür. Bu dokuz tema; “hizmet tanıtımı veya kurumla ilgili haberler, danışanlarla ilgili haberler, yasa düzenlemeler, eğitim çalışmalarıyla ilgili haberler, projelerle ilgili haberler, adli haberler, istihdamla ilgili haberler, siyasilerin demeçleri, sivil toplum (STÖ) çalışanı olmak” şeklinde ele alınmaktadır. Daha önce Türkiye’de yürütülmüş bu tür bir araştırmanın olmaması nedeniyle, bu araştırmanın literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Adana Çukurova Metropol .“Peruklu Bahis Şebekesi Çökertildi”. (11.11.2019) Aldridge, M., (1990) Social work and the news media: A hopeless case? British Journal of Social Work, 20, p.611-625.
 • Ankara 24 Saat. ”Adalet Bakanlığı Suç Mağdurları İçin Yeni Dönemi Başlatıyor” (17.12.2018)
 • Aydın, H., A., Taş, E., İ.(2016). Kamu yönetiminde halkla ilişkiler: kavramlar, kurumlar, uygulamalar. 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yay. Balcı V, E. (2010). Haber değer etmenleri açısından geleneksel ve internet gazeteciliğinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Bayburt Havadis “Kadına şiddet konusuna dilek ağacında dikkat çektiler,” (05.09.2019) Bursa’da Meydan.”Ruh Sağlığı Yasası Bekleniyor”(25.01.2019) Dursun, O.(2015). Köşe Yazarlığından Medya Filozofluğuna: Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan Yazıları Hakkında İnceleme. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-dergisi, Doğan, A. (2015). Yoksulların Bakış Açısından Yoksulluğun Medyada Temsili. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8(38), 887-898. Doğruyol Gazetesi. “Teke Ailesinin Mutluluğu” 10.09.2019 Ege’de Yenigün. Koruma altındaki çocuklara yönelik cinsel taciz ve şiddet davası ( 07.12.2018)
 • Franklin, B. (2014). Social Work, the Media and Public Relations (Routledge Revivals). Social Work, the Media and Public Relations (Routledge Revivals). https://doi.org/10.4324/9781315794341 Gibelman, M. (2004). Television and the public image of social workers: Portrayal or betrayal?. Social work, 49(2), 331-334. Güz, N.(2006). Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları. Ankara: Nobel Basım Yay. Haberde Denge .“Kitap kurdu köy çocuklarının evine kütüphane.”(24.03.2019) Hudut.”Birinci Yargı Paketi Kabul Etti” (21.10.1019) Karabük Haber. “Başkan Tahsin Babaş: 20 Mahalle evi yapacağız,”(18.01.2019)
 • LeCroy, C. W., & Stinson, E. L. (2004). The public's perception of social work: Is it what we think it is?. Social Work, 49(2), 164-174. Mora, N. (2008). Medya ve kültürel kimlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1). Tengilimoğlu, D., Öztürk, Y. (2016). İşletmelerde halkla ilişkiler: tanıtma, imaj yönetimi, kurumsal itibar yönetimi. Seçkin Yay. Türk Dil Kurumu (2020). Köşe Yazısı. Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi 10.03.2020
 • Önce Vatan .”Bakan Koca: 12 bin yeni çalışanın yerleştirmesi yapıldı” (29.08.2019) Örs,Ş.(2018). Kadına yönelik şiddet olgusu ve yazılı basında temsili üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, İzmir. Polatlı Postası. Çay Uyuşturucu Sorununa Dikkat Çekti (26.02.2019) Reid, W. J., & Misener, E. (2001). Social work in the press: a cross‐national study. International journal of social welfare, 10(3), 194-201. Safranbolu’da Son Söz ”1582 Kursiyer Uzman Erbaşa “Evlilik Öncesi Eğitim Semineri Verildi”(17.12.2018) Tokgöz, O. (1981). Temel Gazetecilik. Ankara: SBF Basın Yayın Yüksek Okulu Basımevi Türk, G. D. (2013). Demokrasinin dördüncü kuvveti yeni medya teknolojileri. XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, İNETD. Unicef (2007). Çocuk Hakları ve Gazetecilik Uygulamaları : Hak Temelli Perspektifi, Dublin Van. Büyükşehir’den, evde sağlık hizmeti (22.10.2019) Vardarlıer, P , Zafer, C . (2019). Medya ve Toplum. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 355-361 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.472210 Wimmer, D. W., Dominick, R. J (2007). İçerik çözümlemesi. medya metinlerini çözümlemek: İçerik göstergebilim ve söylem çözümleme yöntemleri İçinde. Ed: G. S. Atabek, Ü. Atabek, Ankara: Siyasal Kitabevi Yeğen, C. (2014). Medyanın kamuoyu oluşturma ve gündem belirleme rolü üzerine: Sarai Sierra haberleriyle oluşturulan yapay gündem, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 21-46. Yıldırım, A. Şimşek, H. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri: Sosyal Bilimlerde. Ankara: Seçkin Yay. Yılmaz, M . (2013). Medya ve siyaset ilişkilerinin kamuoyu üzerindeki etkileri: KKTC örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 230-252. Erişim Adresi: http://www.itobiad.com/tr/issue/8756/109249 Zugazaga, C. B., Surette, R. B., Mendez, M., & Otto, C. W. (2006). Social worker perceptions of the portrayal of the prosfession in the news and entertainment media: An exploratory study. Journal of Social Work Education, 42(3), 621-636.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Umut YANARDAĞ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6854-1987
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 1 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 20 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
YANARDAĞ, U. (2020). Sosyal Çalışmacıların Yazılı Basında Temsili Üzerine Bir Nitel Araştırma. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1-8.