Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 30 2019-05-02

Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir İnceleme

Müge ÇETİNER [1] , Hande AYHAN GÖKCEK [2] , Bilge TURP GÖLBAŞI [3]


Finans kararlarının davranışsal ve psikolojik sonuçları ile ilgilenen davranışsal finans, finansın çok disiplinli bir alt dalıdır. Geleneksel finans, teoriler üzerinde dururken, finans alanında etkileri nispeten yeni olan davranışsal finans, bireylerin, grupların ve kuruluşların karar alma sürecini etkileyen bilişsel ve duygusal faktörleri araştırmaktadır. Bu araştırmanın ana amacı, davranışsal finans açısından, bireysel yatırımcıların yatırım yaparken sergiledikleri irrasyonel davranışları ve bu davranışların demografik değişkenlerle olan bağımlılıklarını incelenmektir.Online anket uygulaması ile 128 kişiye ulaşılmış, kontrol sorusuna verilen olumsuz cevap nedeniyle 115 katılımcının cevapları analiz edilmiştir. Yatırımcıların, “aşırı güven”, “bilişsel çelişki”, “akılsal muhasebe”, “belirsizlikten kaçınma” ve “taklit ve sürü davranışları” boyutlarında tutumları değerlendirilmiştir. Demografik ve ölçek sorularının frekans, yüzde ve ortalama değerleri tespit edilmiş, güvenilirlik analizi (Cronbach’s Alpha), normal dağılım testi ve ki-kare bağımsızlık testi uygulanmış ve yorumlamaları yapılmıştır.

Davranışsal Finans, Yatırımcı Davranışları, Yatırımcı Psikolojisi
  • Akyıldız, H. (2008). Tartışılan Boyutlarıyla Homo Economicus. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), s. 29-40.Aldás-Manzano, J., Carla, R.-M., & Silvia, S.-B. (2009). Exploring individual personality factors as drivers of M-shopping acceptance. Industrial Management & Data Systems, 109(6), 739-757.Asch, S. (1951). Effects of Group Pressure upon the Modification and Distortion of Judgement. Pittsburgh: Carnegie Press.Aytekin, Y. E., & Aygün, M. (2016). Finansta Yeni Bir Alan:Davranışsal Finans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(2), s. 149-151.Barberis, N., Shleifer, A., & Vishny, R. (1998). A Model of Investor Sentiment. Journal of Financial Economics, 49(3), s. 307-343.Boyle, P., Uppal, R., & Wang, T. (2003). Ambiguity Aversion and the Puzzle of Own-Company Stock in Pension Plans.Çitilci, A. T. (2012). Piyasa Profesyonellerinin Yatırım kararlarındaki Davranış Boyutu: Bir Araştırma. 37-52. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Doktora Tezi.Collis, J., & Hussey, R. (2013). Business research: A practical guide for undergraduate and postgraduate students. Macmillan International Higher Education.Daniel, K., Hirshleifer, D., & Subrahmanyam, A. (1998). Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions. Journal of Finance, 53(6), s. 1-47.Döm, S. (2003). Yatırımcı Psikolojisi. Değişim Yayınları.Ellsberg, D. (1961). Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms. Quarterly Journal of Economics, 75(4), s. 643-669.Epstein, L., & Schneider, M. (2005). Learning Under Ambiguity. University of Rochester . Academic Research Working Paper.Frydman, C., & Baolian, W. (2019 (forthcoming)). The Impact of Saliance on Investor Behavior:Evidence from a Natural Experiment. Journal of Finance, s. 1-84. https://ssrn.com/abstract=3017406 adresinden alındıGongmeng, C., Kenneth, K., Nofsinger, J., & Rui, O. (2007). Trading Performance, Disposition Effect,Overconfidence, Representativeness Bias,and Experience of Emerging Market Investors. Journal of Behavioral Decision Making, 20, s. 425-451. doi:10.1002/bdm.561Green, P. E., R. M., & Neal, a. W. (2003). The journal of marketing research: Its initiation, growth, and knowledge dissemination. Journal of Marketing Research, 40(1), 1-9.Ha, Y., & Stoel, a. L. (2004). Internet apparel shopping behaviors: the influence of general innovativeness. International Journal of Retail & Distribution Management, 32(8), 377-385.Hirshleifer, D. (2001). Investor Psychology and Asset Pricing. Journal of Finance, 56(4), s. 1533-1597.Hirshleifer, D., & Shumway, T. (2003). Good Day Sunsh ine: Stock Returns and the Weather. Journal of Finance, 58(3), 1009-1032.Hirshleifer, D., & Siew, H. (2003a). Limited Attention, Information Disclosure, and Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, 36, s. 337-386.Hirshleifer, D., & Siew, H. T. (2003b). Herd Behavior and Cascading in Capital Markets: A Review and Synthesis. European Financial Management, 9(1), 25-66.Hong, H., & Stein, J. (1999). A Unified Theory of Underreaction,Momentum Trading and Overreaction in Asset Markets. Journal of Finance, LIV(6), s. 2143-2184.Ilieva, J., Baron, S., & Healey, N. M. (2002). Online surveys in marketing research: Pros and cons. International Journal of Market Research, 44(3), 361-379.Kahneman, D., & Riepe, M. (1998). Aspects of Investor Psychology: Beliefs, Preferences and Biases Investment Advisors Should Know About. The Journal of Portfolio Management, 24, s. 52-65.Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica, 47(2), s. 263-291.Kaustia, M., Alho, E., & Puttonen, V. (2008). How Much Does Expertise ReduceBehavioral Biases? The Caseof Anchoring Effects in StockReturn Estimates. Financial Management, s. 391-411. doi:https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2008.00018.xKüçük, A. (2014). Bireysel yatırımcıların finansal yatırım kararına yönlendiren faktörlerin davranışsal finans açısından ele alınması: Osmaniye Örneği. Akademik Çalışmalar ve Araştırmalar Dergisi, 6(11), 104-122.Lee, M.-C. (2009). Factors influencing the adoption of internet banking: An integration of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit. Electronic commerce research and applications, 8(3), 130-141.Loewenstein, G. (2000). Emotions in Economic Theory and Economic Behavior. The American Economic Review, 90(2), s. 426-432.Michailova, J. (2010). Development of the Overconfidence Measurement Instrument for the Economic Experiment. MPRA Paper. https://www.researchgate.net adresinden alındıNofsinger, J. R. (2011). The Psychology of Investing (4. Baskı b.). New Jersey: Prentice Hall.Okur, M. (2008). The Investment Behaviour of Instutional Investors in Stock Exchange Markets:Evidence from Istanbul Stock Exchange. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Raiffa, H. (2002). Decision Analysis: A Personal Account of How It Got Started and Evolved. Operation Research, 50(1), s. 179-185.Ritter, J. R. (2003). Behavioral Finance. Pasific-Basin Journal, 11(4), s. 429-437. doi:https://doi.org/10.1016/S0927-538X(03)00048-9Sefil, S., & Çilingiroğlu, H. (2011). Davranışsal Finansın Temelleri: Karar Vermenin Bilişsel ve Duygusal Eğilimleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(19), s. 247-268.Sewell, M. (2000). Behavioral Finance. London: University College.Shiller, R., & Pound, J. (1989). Survey Evidence on the Diffusion of Interest and Information Among Investors. Journal of Economic and Organization, s. 12.Sipahi, B., Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde Spss İle Veri Analizi (3. b.). İstanbul: Beta Basım A.Ş.Svenson, O. (1981). Are we all less risky and more skillful than our fellow drivers. Acta psychologica, 47(2), 143-148.Tekin, B. (2016). Beklenen Fayda ve Beklenti Teorileri Bağlamında Geleneksel Finans - Davranışsal Finans Ayrımı. Journal of Accounting Finance and Auditing Studies, 2(4), s. 75-107.Tekin, B. (2018). Bilişsel Önyargı ve Hevristik Bağlamında Finansın İnsani Boyutu Olarak 'Davranışsal Finans': Bir Literatür İncelemesi ve Derleme Çalışması. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, 1(2), s. 35-62.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Müge ÇETİNER (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hande AYHAN GÖKCEK
Ülke: Turkey


Yazar: Bilge TURP GÖLBAŞI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ubeyad535185, journal = {Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-5358}, address = {Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Demirçelik Kampüsü PK.78050 Karabük}, publisher = {Mehmet APAN}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {1 - 30}, doi = {}, title = {Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {ÇETİNER, Müge and AYHAN GÖKCEK, Hande and TURP GÖLBAŞI, Bilge} }
APA ÇETİNER, M , AYHAN GÖKCEK, H , TURP GÖLBAŞI, B . (2019). Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 1-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ubeyad/issue/44974/535185
MLA ÇETİNER, M , AYHAN GÖKCEK, H , TURP GÖLBAŞI, B . "Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir İnceleme". Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 1-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ubeyad/issue/44974/535185>
Chicago ÇETİNER, M , AYHAN GÖKCEK, H , TURP GÖLBAŞI, B . "Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir İnceleme". Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 1-30
RIS TY - JOUR T1 - Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir İnceleme AU - Müge ÇETİNER , Hande AYHAN GÖKCEK , Bilge TURP GÖLBAŞI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 30 VL - 2 IS - 1 SN - 2667-5358- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir İnceleme %A Müge ÇETİNER , Hande AYHAN GÖKCEK , Bilge TURP GÖLBAŞI %T Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir İnceleme %D 2019 %J Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi %P 2667-5358- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD ÇETİNER, Müge , AYHAN GÖKCEK, Hande , TURP GÖLBAŞI, Bilge . "Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir İnceleme". Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (Mayıs 2019): 1-30 .
AMA ÇETİNER M , AYHAN GÖKCEK H , TURP GÖLBAŞI B . Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir İnceleme. UBEYAD. 2019; 2(1): 1-30.
Vancouver ÇETİNER M , AYHAN GÖKCEK H , TURP GÖLBAŞI B . Davranışsal Finans Perspektifinden Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(1): 30-1.